Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Ifrågasatt egyptiskt val

Ledare · Publicerad 00:00, 17 dec 2012

Endast knappt två veckor efter att förslaget till ny författning röstats igenom av grundlagskommitten har egyptierna i helgen folkomröstat om saken.
Naturligtvis är det inte rimligt att begära, eller ens tro, att den breda massan kan ha hunnit skaffa sig något verkligt begrepp om den nya författningens innehåll och dess knäckfrågor på så oerhört kort tid.

Förutom det närmast kuppartade i att utlysa en folkomröstning med så kort varsel, skadas hela förfarandet av att enbart företrädare från president Mursis regerande Muslimska brödraskapet samt det våldsbejakande islamextremistiska Salafistpartiet deltog i grundlagskommittens omröstningar. Detta efter att hela den liberala och sekulära oppositionen valt att hoppa av.

Synnerligen illavarslande är att höga företrädare för Muslimska brödraskapet offentligt hävdat att ”60 procent av de protesterande mot grundlagsförslaget är kristna”. Som om dessa personer och deras åsikter inte vore värda att ta på allvar därför att de inte tillhör den muslimska och arabiska befolkningsmajoriteten, utan i stället är kristna och kopter.

Den egyptiska grundlagen ska nu fortsatt bygga på den islamiska rätten, sharia. Däremot ska vad som är sharia inte längre uttolkas av enbart domare. I stället ges nu de högsta muslimska rättslärda vid arabvärldens mest prestigefyllda islamiska universitet i Kairo tolkningsföreträdet.
Förändringen går därmed i delvis i iransk riktning, vilket i sig är olycksbådande.

Militären får vad den begärt, inte minst genom att slippa behöva bli ställda inför rätta i allmänna domstolar utan enbart i militärdomstolar. Trosfriden är dessutom ämnad att befästas genom en hädelseparagraf, samtidigt som den personliga integriteten ska värnas mer kraftfullt. Kvinnors, anställdas, kristnas och andra minoriteters rättigheter stärks däremot inte.
Nya  formuleringarna om att skydda moralen och den egyptiska familjen finns med i grundlagsförslaget, men - motbjudande nog - inget uttryckligt förbud mot människohandel.

Det senare ses som en eftergift till de extrema islamistiska salafisterna, i vilkas kretsar ännu idag det avskyvärda förfarandet existerar att fäder säljer bort sina småflickor, för att bli framtida fruar hos rika män i arabemiraten.
Inget kan stå i större negativ kontrast till de annars vällovliga ambitionerna i grundlagsförslagets del om att skydda moralen och den egyptiska familjen.

Inspireras av brittisk ensamhetsminister

Ett dödshot för individer och kostnad för samhällsekonomin. Ensamhetens konsekvenser har fått uppmärksamhet i Storbritannien där regeringen lanserat...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...