Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Sverige skickar 5 000 Pansarskott 86 till Ukraina. Vapnet är svensktillverkat men tillverkas även i USA under namnet AT-4. Foto: Wikipedia

Historiskt svenskt vapenstöd till Ukraina

Ledare · Publicerad 00:00, 2 mar 2022

För första gången sedan kommunistiska Sovjetunionens attack på Finland i december 1939 röstade Sveriges riksdag i ett historiskt beslut under måndagen 28 februari 2022 ja till att skicka vapen till ett angripet lands försvar.

Då var Finlands sak vår, nu 82 år senare Ukrainas, i båda fallen efter ryska angrepp. Likt då röstade enbart V, de tidigare kommunisterna, emot – nu dock mot sin partiledares vilja.

Rysslands öppna hot till alla de länder som likt Sverige förser Ukraina med försvarsmateriel, är att de ”kommer hållas ansvariga om vapnen används mot ryska trupper”.

Västvärlden – som USA, Nordatlantpakten NATO, EU och därmed även Sverige – kan, givetvis, inte falla under för sådana verbala aggressioner från Putins krigförande regim.

Den heroiska kamp Ukraina utkämpar mot den ryska invasionen handlar om vår civilisations rättsliga grund: auktoritära, diktatoriska styren som vill underkuva sig andra folk och länder mot frihetlig demokrati, nationellt självbestämmande och rättsstatlighet.  

Var Sverige hör hemma är glasklart.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00