De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

Snart möjligt att gifta sig med fler än en? Foto: Robert Willett, AP, TT

Håll fast vid Bibelns äktenskapssyn

Ledare · Publicerad 08:19, 7 sep 2016

Vi har upplevt ett omfattande paradigmskifte i hela västvärlden när det gäller synen på sex och äktenskap. Att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna har ersatts av ett synsätt, som gör gällande att det är ett tillfälligt kontrakt och som nu också kan innefatta personer av samma kön. Det är troligen bara en tidsfråga innan äktenskapet blir antalsneutralt och därmed inte begränsas till två personer.

En ytterligare konsekvens av den förändrade synen på sex och äktenskap är den fria aborten. Barn kan dessutom komma till på olika sätt och är inte längre är en följd av en trogen kärleksrelation mellan en man och en kvinna, där man tar ett gemensamt ansvar för gemensamma barn. Sexualiteten har frikopplats från långsiktig och trogen kärlek.

Trots detta har den sexuella revolutionen inte fått fullt genomslag. Kvinnorörelsen har medfört att synen på pornografi och prostitution har blivit mer negativ i många länder, inte minst i Sverige. När det gäller dessa frågor ligger en konservativ kristen syn i linje med modern kvinnorörelse.

För de flesta vanliga sekulariserade människor gäller fortfarande att man uppskattar och strävar efter ett troget långsiktigt äktenskap. Det beror på att vi är skapade av Gud och Guds lag finns skriven i våra hjärtan, även om vi saknar kristen tro. Den sexliberala propagandan får därför inte fullt genomslag i enskilda människors liv.

Men den sexliberala utvecklingen har påverkat västvärldens kristna kyrka. Det gäller inte bara teologiskt liberala kyrkor, med en mindre strikt hållning till bibeltexterna och kristen tradition. Även i karismatiska kyrkor, med en hög bibelbekännelse, går skillnaden mellan lära och liv isär. Listan kan göras lång på otrohetsaffärer och kraschade äktenskap bland ledare i karismatiska sammanhang.

Detta leder också till en otydlighet i frågan om de ofödda barnens okränkbara värde. Att det blivit allt vanligare med skilsmässor även i evangelikala och karismatiska kretsar har medfört att man närmat sig den sekulära hållningen, med en äktenskapssyn som ett tillfälligt kontrakt som kan upplösas när någon av parterna så önskar. Samboförhållanden accepteras alltmer, något som var otänkbart för några årtionden sedan.

Frågor om äktenskap och samlevnad är helt centrala i kristen lära och kristen tro. Äktenskapet mellan man och kvinna återspeglar förhållandet mellan Kristus och församlingen. Det är Gud som har skapat oss till man och kvinna, och instiftat äktenskapet. Att värna om detta handlar om att värna om både gudstron och bibeltron.

Nyligen medverkade en internationell predikant i kyrkor i Sverige, en predikant som förespråkar helt fri samlevnad enligt den sexliberala revolutionens agenda. Detta sker i dag utan någon debatt eller problematisering.

Vi måste klara av att pastoralt hantera människors svaghet och brottningskamp med livet, samtidigt som vi håller fast vid de kristna idealen. Erfarenheten just nu är att de historiska kyrkorna är bättre på detta än evangelikala och pingst-karismatiska församlingar.

Den utveckling vi sett på dessa områden inom västvärlden kan väl bara sammanfattas på ett enda sätt; vi ser avfallet komma i kyrkan.

Den sexuella revolutionen har påverkat kyrkorna mycket och även kristna sammanhang som har en hög bekännelse av bibeltro.

Trump erkänner Israels suveränitet över Golan

USA/Israel. USA:s president Donald Trump har nu erkänt Israels suveränitet över de ockuperade Golanhöjderna. – Israel har aldrig haft en bättre vän än er, sade...