Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Den kristna kyrkan har uppdraget att förkunna evangeliet och förklara och predika kristen tro för vår tids människor, mitt i de stora utmaningarna från såväl ateism och allmän likgiltighet som islam och nyandlighet, säger Stefan Swärd. Foto: Mikael Good

Gudstron kan försvaras

Ledare · Publicerad 00:00, 1 dec 2018

Sverige har präglats av en omfattande avkristning under många år. Gud, kyrkan och kristna tron har förvisats ut i marginalen, ateismen har i praktiken varit den bärande statsreligionen under många år. För den kristna kyrkan är det inte någon onormal situation. Under stor del av tvåtusen års historia har i varje fall en väckelsepräglad kristendom varit förvisad ut i samhällets marginaler, ofta förföljd av statsmakt och även kyrklig makt. Det är i dag även normaltillståndet för den kristna kyrkan i många av världens länder.

Under ett antal år har det hävdats att Gud är på väg tillbaka och att andliga samtal blir allt vanligare i det offentliga rummet. Det är delvis sant. På sextiotalet var prognosen att kyrka och religion över huvud taget skulle försvinna fram till år 2000. Så blev inte fallet.

Genom invandringen har islam blivit en utbredd religion i Sverige. Kyrkorna har krympt och försvagats, men också vitaliserats, och vuxit framför allt tack vare invandringen. Religion och andlighet i allmänhet har blivit mer aktuellt, främst genom new age och nyandlighet.

Det är i detta klimat och samhälle som den kristna kyrkan har uppdraget att förkunna evangeliet och förklara och predika kristen tro för vår tids människor. Vi lever fortfarande med de stora utmaningarna från ateismen och den allmänna likgiltigheten och ointresset när det gäller kristen tro. Samtidigt möter vi utmaningarna från islam och nyandlighet med rötter framför allt i asiatiska religioner.

Som kristna behöver vi förkunna och försvara evangeliet i denna miljö, där vi behöver nå både människors hjärtan och förnuft.

Vi behöver försvara den kristna tron i en miljö präglad av ateism och agnosticism och där alltfler medborgare är muslimer. Bibeln säger: ”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst”  (Rom 10:9). Att bli kristen och nå fram till en kristen tro handlar om att bekänna att Jesus är Herren. Det handlar om en rätt förståelse både om vem Jesus är och vem Gud är. Och det handlar om en övertygelse om att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Det kräver en kunskap i evangelierna och en visshet om uppståndelsen som en historisk händelse.

Detta är övertygelser som är utmanande, för ateisten och agnostikern såväl som för muslimen och den som bekänner sig till någon riktning inom new age.

Gudstron kan försvaras. Den är förnuftig. Den bygger på att vi inte är ensamma i universum. Det oändliga universum med miljarder galaxer, där vår Vintergata är en i mängden, är inte opersonligt, slumpmässigt eller meningslöst. Det finns en mening och ett syfte med allt.

Att liv är möjligt på vår planet är ett gigantiskt mirakel, som kräver exakt rätt förutsättningar. Att tro att allt detta är en följd av slumpen kräver en grundlös tro och fullständigt omöjliga osannolikheter. Det är också svårt att förklara hur människan kan vara en förnuftig och rationell varelse och att kärlek och skönhet kan vara en möjlighet, om det inte finns en Gud som har skapat oss med förnuft, med en förmåga att älska och en förmåga att skapa något som är vackert.

Grunden för att moral är möjlig, att det finns något som är rätt och fel, hävdar den gudstroende är att det finns en Gud som är grunden för både sanning och moral.

Gudstron kan försvaras med frimodighet. Men gudstron räcker inte för att bli kristen – den är ett första steg. Tron på Bibeln som Guds ord och Jesustron är avgörande för kristen tro.

Gudstron räcker inte för att bli kristen – den är ett första steg. Tron på Bibeln som Guds ord och Jesustron är avgörande för kristen tro.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...