Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Glänta inte på dörren till det sluttande planet

Ledare · Publicerad 00:01, 24 mar 2017

Under paroller som ”rätten till en värdig död” och ”kampen om den sista friheten” blossar debatten om dödshjälp upp emellanåt. Det exempel som numera ofta lyfts fram är Oregon-modellen – en modell för läkarassisterat självmord i den amerikanska delstaten Oregon. Nyligen skrev professor Staffan Bergström och doktor Pete Reagan, från den amerikanska organisationen Compassion and Choices, i SvD (20/3) och hävdade att ”dödshjälp är inget sluttande plan”.

Tidigare riktade dödshjälpsförespråkarna ofta blicken mot Nederländerna och Belgien. Men eftersom det har blivit så uppenbart för alla och envar att planet sluttar så betänkligt där, tjänar de inte längre som goda exempel i opinionsbildningen. Det som enbart skulle vara en frivillig utväg för ett fåtal dödligt sjuka med fysiska sjukdomar har blivit något mycket mer. När dörren väl har ställts på glänt är det svårt att argumentera för att den inte ska slås upp på vid gavel. Millimeter för millimeter knuffas dörren upp.

Läkarna i Nederländerna ska numera inte ”bara” förskriva en dödlig dos läkemedel och därmed utföra ett så kallat läkarassisterat självmord. I stället förväntas de vara behjälpliga genom att ge dödliga injektioner, det vill säga ägna sig åt eutanasi. Och om det bärande argumentet för dödshjälp är att förhindra lidande – varför ska då inte kroniskt sjuka inkluderas, som förväntas lida ännu längre än de dödligt sjuka? Och varför förvägra psykiskt sjuka dödshjälp, med tanke på att det är just den gruppen som brukar uppleva sitt lidande så svårt att de ser självmord som enda utvägen? Och följdriktigt: eutanasin har även utvidgats till att omfatta psykiskt lidande och personlighetsstörningar. Det är svårt att argumentera emot för den som väl har gläntat på dörren.

Men inte nog med det. Hundratals patienter i Nederländerna utsätts varje år för eutanasi utan att ha bett om det. Döende och funktionshindrade spädbarn utsätts för eutanasi. I Belgien har dödshjälp varit tillåtet sedan 2002. Men 2014 slopades åldersgränsen och i september 2016 fick det första belgiska barnet dödshjälp. I Nederländerna är gränsen för dödshjälp satt till tolv år. Men en sådan gräns är förstås alltid förhandlingsbar, för den som har gläntat på dörren.

Nu riktas i stället blickarna mot Oregon. Modellen som används där omgärdas av sju kriterier, som påstås säkerställa att planet inte ska slutta. I en nyutkommen rapport från Claphaminstitutet – Hotet mot värdigheten – blir det tydligt att planet trots allt sluttar. Kriterierna för tillämpning av assisterat självmord har utvidgats även där, i vad de kallar för ”indikationsglidningar”. Oregon-modellen medför allvarliga risker för både patienter och utsatta grupper, som till exempel psykiskt sjuka och deprimerade. Rapportförfattarna påvisar dessutom stora brister i rapportering och uppföljning – som verkar syfta till att skydda läkarna mer än patienterna – och som i praktiken omöjliggör en rejäl utvärdering av modellen.

Frågan är hur länge det dröjer innan svenska dödshjälpsförespråkare tvingas vända bort blicken från Oregon och hitta nya exempel, som påstås vara fria från sluttande plan. Det tycks nämligen som om planet sluttar överallt där dödshjälp införs.

Dödshjälpsdebatten kan aldrig reduceras till en fråga om autonomi för ett fåtal, när den i själva verket handlar om huruvida vi ska öppna dörren till ett sluttande plan. För den som håller människovärde och mänsklig värdighet högt, och som vill värna svaga och utsatta grupper i samhället, finns all anledning att hålla emot när somliga vill trycka ner handtaget och glänta på dörren. Vi borde rent av låsa dörren och kasta iväg nyckeln. Långt bort.

Dödshjälps-debatten kan aldrig reduceras till en fråga om autonomi för ett fåtal, när den i själva verket handlar om huruvida vi ska öppna dörren till ett sluttande plan.
Familjefrågan Jag har en väninna som jag upplever är snäll men som ibland kan säga förminskande saker till mig. Jag är rädd överlag att bli påhoppad, för att jag...

Sälj inte ut evangeliet för det som är politiskt korrekt

Serie Undervisning. För kristenhetens del lever man i farlig omedvetenhet om sitt eget läge. Likt Esau har kyrkan sålt sin trovärdighet mot att få njuta acceptansens...
Senaste nytt
Mest lästa just nu
Familjefrågan Jag har en väninna som jag upplever är snäll men som ibland kan säga förminskande saker till mig. Jag är rädd överlag att bli påhoppad, för att jag...

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...

Sälj inte ut evangeliet för det som är politiskt korrekt

Serie För kristenhetens del lever man i farlig omedvetenhet om sitt eget läge. Likt Esau har kyrkan sålt sin trovärdighet mot att få njuta acceptansens...