Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

KDS, nuvarande Kristdemokraterna, var abortmotståndare under sina första decennier. (Bild visar en demonstration mot fri abort som Kristen demokratisk ungdom genomförde utanför riksdagen 1974.) Foto: Gunnar Lundmark/TT

Fri abort är ett kommunistiskt arv

Ledare · Publicerad 00:00, 24 mar 2020

Att studera abortfrågan är ett mycket bra sätt att få en bild av avkristning och sekularisering både av den kristna kyrkan och samhället i stort. När kristendomen bröt igenom i romarriket för nästan tvåtusen år sedan fanns redan då abortmetoder och den hemska seden att sätta ut nyfödda barn som var oönskade.

Den kristna kyrkan tog avstånd från alla former av våld, och de ofödda barnens rättsskydd och människovärde poängterades. Med ett växande kristet inflytande i romarriket humaniserades också synen på små barn och ofödda barn. Det är därför de gamla historiska kyrkorna är så tydliga abortmotståndare.

Dessa kristna värderingar präglade även lagstiftningen i Europas länder under många hundra år, bland annat i Sverige. Den restriktiva lagstiftningen levde kvar till mitten av 1900-talet. När de kommunistiska länderna införde ateismen som statsreligion på 40- och 50-talen, ingick i paketet att skrota klassisk kristen moral, bland annat att införa fri abort.

Den restriktiva abortlagstiftningen som gällt tidigare byggde på principen att det ofödda barnet var en skyddsvärd individ. Kvinnans liv skulle skyddas, och barnets liv skulle skyddas. Det fanns ett erkännande och en förståelse av att gravida kvinnor kunde hamna i mycket svåra situationer. Men lösningen var inte abort – lösningen var förebyggande åtgärder.

Socialpolitiken var redskapet för att bekämpa illegala aborter. Det var en enhällig syn i samhället på att problemet med illegala aborter inte kunde lösas genom att legalisera dem. Detta synsätt präglade helt de borgerliga partierna, och det präglade helt Socialdemokraterna under 30-, 40- och 50-talen.

Även de tongivande socialdemokraterna makarna Myrdal och deras befolkningskommission tog helt avstånd från aborter av sociala skäl.

Och så sent som 1964 uttalade Social­demo­kra­tiska kvinnoförbundet att fri abort inte var i kvinnornas intresse. Fri abort skulle bara medföra att omgivningen pressade kvinnorna att göra abort mot deras vilja. Det tankesätt som präglade politiken var att kvinnorna egentligen ville föda sina barn – det var andra krafter som ville pressa dem till abort. Samhällets uppgift var att stötta kvinnorna i en svår situation.

Så tänkte man då.

Under 60-talet förändrades dock synsättet. Ideologin förändrades och från och med 1965 förändrades tonläget i debatten.

Det ofödda barnets rättsskydd tonades ner. Behovet av aborter presenterades som ett nödvändigt faktum. Om aborterna inte legaliserades skulle de ändå utföras illegalt, antingen i Sverige eller genom utlandsresor, hette det. Byråkratin kring abortbesluten lyftes fram. Det var en mycket enklare lösning att kvinnan själv skulle få bestämma.

En bakomliggande förklaring var den förändring som inträffade under 60-talet i synen på sexualmoral och moderna former av preventivmedel. Fri sex krävde fri abort. En helt ny typ av argument fördes fram, att kvinnan skulle få bestämma över sin egen kropp. Det ofödda barnet började betraktas som en del av kvinnans kropp. Sedan kristendomens begynnelse hade det betraktats som två skyddsvärda individer.

Efterhand kom abort att alltmer definieras som en kvinnofråga – det handlade om kvinnornas intresse. Det var ett helt nytt perspektiv på abortfrågan.

KDS, nuvarande Kristdemo­krat­erna, bildades 1964, bland annat på initiativ av Lewi Pethrus. Partiet stod fast vid den klassiska kristna synen om det ofödda barnets rättsskydd och människovärde. KDS var därför fullständiga abortmotståndare under sina första decennier.

Partiets accepterande i dag av fri abort fram till den 18:e graviditetsveckan är en dramatisk förändring i jämförelse med partiets ursprungslinje.

Det tankesätt som präglade politiken var att kvinnorna egentligen ville föda sina barn – det var andra krafter som ville pressa dem till abort.

Merzek Botros

Hallå där. ... pastor i den arabiska församlingen i Centrumkyrkan i Sundbyberg, som i dag inleder Europeiska... onsdag 5/8 00:00

Var nära döden – rasar mot planer på dödshjälp

Eutanasi. När han var liten sade hans läkare att ”det var lika bra att han fick somna in”. Nu är Eric... tisdag 4/8 21:00

Dominansen från vänster hämmar det öppna samtalet

Ledare Alla invånare i en kultur påverkas av dess centrala värderingar. Eftersom vi dagligen andas samma... onsdag 5/8 00:00

Basketstjärna tror på Jesus mer än på symbolhandlingar

USA. När alla andra spelare i Orlando Magics böjde knä i sympati för BLM-rörelsen valde basketspelaren... tisdag 4/8 20:00

Efter mord på 12-åring: Vittnen måste träda fram

Botkyrka. Personer som har uppgifter om mordet på en tolvårig flickan i Botkyrka måste träda fram för att... tisdag 4/8 17:00

Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens...

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt