Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Siffrorna påminner regeringen Kristersson om att väljarnas förtroende aldrig kan tas för givet, men den som orkar stå kvar när opinionsvindarna blåser kan inge just det förtroende som behövs när folket ska lägga sin röst nästa gång, påpekar ledarskribenten. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Förtroende ges till den som visar ansvarstagande

Ledare · Publicerad 00:10, 9 mar 2023

Politiken är en förtroendebransch, säger en välkänd devis. Men denna bransch har också sina naturliga vågrörelser. Årets förtroendebarometer ger några viktiga insikter där den nya regeringen å ena sidan bör ta in signalerna, men å andra sidan inte drabbas av onödig panik.

Nästan alla nytillträdda regeringar möter opinionsmässiga bakslag. Väljarna har ofta tagit in valrörelsens entusiasm och kanske övernaivt hoppats på att ett regimskifte snabbt ska lösa de stora problemen. Praktisk politik är dock en ganska långsam apparat, och medborgarnas tålamod med en ny regering är i regel kort. Regeringen Kristersson bör därför inte drabbas av panik trots att förtroendet för den har fallit brant sedan valet.

Undersökningen har dock några viktiga poänger som den nya regeringen bör ta till sig.

En viktig slutsats handlar om grundläggande värderingar. Trots kritiken mot regeringen står befolkningen fortfarande klart mer till höger än till vänster – 44 mot 38 procent. En annan insikt är att de områden där folket har tappat mest förtroende för möjligheten att lösa samhällsproblem är integrationen och klimatförändringen. Dessa frågor brukar engagera olika väljargrupper, men pekar samtidigt på att väljarna tvekar inför både S- och M-ledda regeringars förmåga att lösa dessa utmaningar.

Att integrationsfrågan utmärker sig med allra lägst förväntan bland medborgarna pekar samtidigt på att det kanske är här regeringen Kristersson har mest att vinna på att försöka vända situationen.

Men även media och andra samhällsområden är förtroendebranscher. Aktörer som upplevs stå för långsiktighet och kanske rent av en viss tråkighet – som domstolarna, riksbanken och försvaret – uppbär högt förtroende. Motsatsen gäller för dem som antingen upplevs agera i egen sak, eller agera på en ytlig arena, som bankerna eller kvällstidningarna, TV3 och filmappen Tiktok, där den senare har lägst förtroende av samtliga undersökta aktörer.

Detta är en påminnelse för många. Att försöka vinna förtroende genom att sänka trösklarna och försöka framstå som lättillgänglig leder nästan alltid till det motsatta. Det gäller politiker och myndigheter som behöver visa ansvarstagande längre bort än till nästa val. Och det gäller i ännu högre grad aktörer som förväntas stå för eviga värden – inte minst kyrkan.

Regeringens förtroendetapp påminner regeringen Kristersson om att väljarnas förtroende aldrig kan tas för givet. Men den som orkar vara den vuxne i rummet och stå kvar när opinionsvindarna blåser kan inge just det förtroende som behövs när folket ska lägga sin röst nästa gång.

Att försöka vinna förtroende genom att sänka trösklarna och försöka framstå som lättillgänglig leder nästan alltid till det motsatta.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00