Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Försvarsmakt missar propagandamål

Ledare · Publicerad 00:00, 2 aug 2022

Sin vana trogen de senaste åren väljer Försvarsmakten att i helsidesannonser i de stora morgontidningarna ta ställning för de hbtq-aktivas Pride-vecka i Stockholm. Detta gör Försvarsmakten och ÖB Micael Bydén utan någon som helst kritisk granskning eller ifrågasättande, vilket är häpnadsväckande. 

”Viktigare nu än någonsin”, är rubriken över sex uttryckslösa och spöklika soldater, med närmast identiska utseenden, och vars rökgranater ska påminna om homorörelsens regnbågsflagga.

Texten fortsätter: ”Osäkra tider gör att vi inte slutar försvara mänskliga rättigheter, allas lika värde och din rätt att leva som den du är. Därför deltar vi i Pride, även i år.”

Detta annonsutspel gör Sveriges försvarsmakt uppenbarligen omedvetet om – eller genom att förtiga – den mörka och extrema sexualpolitiska agenda som Pride och RFSL står för, gediget granskad och avslöjad av det kristna idéinstitutet Clapham (”Det färgglada mörkret”, 2018).

I dessa otrygga tider framstår det som extra illa välunderbyggt att Försvarsmakten utan normal granskning skönmålar och hyllar nedbrytande krafter i det svenska samhället.

Konfirmander önskar tydlig undervisning om kristen tro

Svenska kyrkan. Konfirmander önskar tydlig undervisning om Gud och Jesus. Inom Svenska kyrkan tolkar man detta som... söndag 28/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00