Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Berättelsen om den gode herden visar hur Jesus själv är, hur hans hjärta bultar för den förlorade, varje människa som tappat bort sin gemenskap med Gud. Foto: Pixabay

Förkunnar vi evangeliet?

Ledare · Publicerad 00:00, 6 okt 2018

Jesus har kommit för att rädda och frälsa världen. Allt står inte väl till. Syndens dödliga gift har drabbat mänskligheten, hela mänskligheten. Det är Bibelns brutala budskap. Döden har fått herraväldet genom synden, och djävulen och de onda makterna har fått greppet om mänskligheten. Men Bibelns budskap stannar inte där, Gud har presenterat en räddningsplan för världen.

Det är bara en sak som kan rädda oss, och det är evangeliet om Jesus Kristus. Politiska ideologier kan inte rädda oss. Humanismen kan inte rädda oss. Nationalstaten kan inte rädda oss. Olika religioner kan inte rädda oss. Människans största ansträngningar till godhet kan inte rädda oss. Det är bara Jesus som kan rädda oss, han som är mänsklighetens frälsare och räddare.

När man hamnar i en akut situation då det handlar om att rädda livet på en annan människa, då lägger man allt annat åt sidan. Att rädda livet på någon har högsta prioritet. Evangeliet är Guds räddningsplan för världen. Utan Jesus och utan frälsningen går vi förlorade säger Bibeln. Därför måste kristna kyrkan ge högsta prioritet åt evangelisation och mission och nå världen utanför kyrkdörrarna.

Ibland verkar det som om vi i den kristna kyrkan ägnar oss åt allt annat än att förkunna evangeliet. Våra sociala förbättringsprogram är omfattande. Våra teologiska diskussioner är intensiva. Våra försök att på olika sätt formulera kristna värderingar och kristna perspektiv på aktuella samhällsfrågor är ambitiösa. Det är inte oviktigt, men i förhållande till grundfrågan, att människan behöver bli frälst – är allt annat ovidkommande.

En teologi som inte har fokus på att människan är en syndare, vars stora grundläggande behov är att bli försonad med Gud och få förlåtelse för sina synder, har vandrat ut i heresins träskmarker. En sund teologi inspirerar oss att förkunna de goda nyheterna om Jesus och vittna om det vi har sett och hört, vår egen upplevelse och erfarenhet av frälsningen.

Jesus berättade om den gode herden som övergav de 99 fåren för att söka efter det förlorade fåret. Den berättelsen visar hur han själv är, hur hans hjärta bultar för den förlorade, varje människa som har tappat bort sin Gudsgemenskap, den enda gemenskap som kan ge evigt liv åt en döende mänsklighet.

Kristen tro är inte en fritidshobby. Kristen tro är inte en uppsättning idéer som kan vara av intresse för en analytiker av idéer. Kristen tro är inte bara ett program för att förbättra samhället. Kristen tro handlar om en nödvändig frälsning, en nödvändig upprättelse av gemenskapen med Gud, en förlåtelse för våra synder och ett borttagande av allt som hindrar vår gudsgemenskap.

Den lokala församlingens viktigaste uppgift är att förkunna och demonstrera detta underbara budskap. Evangelisation är livsnerven för en församling. All kreativitet behövs, och all andlig utrustning i form av Andens kraft är nödvändig för att fullfölja uppdraget att predika Kristus som frälsare. Budskapet behöver, för att vara trovärdigt, gå hand i hand med en kristen livsstil som visar att Gud är kärlek och älskar alla människor.

Allt som urvattnar evangeliets sanning och relativiserar Jesu sanningsanspråk bidrar till att göra den kristna församlingen ljum och kraftlös. Därför behövs ordets förkunnelse i Andens kraft som visar på evangeliet som människan enda räddningsmöjlighet från synden, döden och fördärvsmakterna.

En teologi som inte har fokus på att människan är en syndare, vars stora grundläggande behov är att bli försonad med Gud och få förlåtelse för sina synder, har vandrat ut i heresins träskmarker.

Islamister knyts till barnverksamheter

Samhälle. Misstänkta islamister med extrema åsikter kopplas till förskolor och familjedaghem. Det skriver Aftonbladet, som har gjort en kartläggning. –...

Fördjupa reformationens och väckelserörelsernas arv

Ledare Den kristna kyrkan är en båt som navigerar på ett stormigt hav. Det är då helt avgörande att veta vart man ska och hur man hittar rätt. Svensk...

Föreslår kannibalism för att rädda klimatet

Utspel. Att börja äta människokött kan vara ett sätt att rädda klimatet. Det menar Magnus Söderlund, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Vissa tabun...