Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Styrningen av medborgarna motiveras med hycklad omsorg, framför allt om kvinnorna, skriver ledarskribenten apropå den nya Sifo-mätning som visar att 70 procent av Sveriges kvinnor inte vill ha kvoterad föräldraförsäkring. Foto: Martina Holmberg / TT

Folket vill själva bestämma över sina föräldradagar

Ledare · Publicerad 00:10, 21 jul 2022

Vilket ansvar och vilka skyldigheter har politiker gentemot medborgarna? Hur ska medborgarnas skattemedel förvaltas? Har politikerna rätt att uppställa krav och villkor för att medborgarna ska få del av det välfärdsstöd som de själva genom höga skatter finansierar?

Den opinionsmätning som presenteras på nyhetsplats i dagens tidning ger ett klart och viktigt besked: en mycket stor medborgarmajoritet anser inte att politikerna ska lägga sig i hur föräldrar fördelar föräldraförsäkringen. Det är föräldrarna själva som ska avgöra hur de utifrån sin egen situation vill använda det stöd samhället erbjuder. Också bland Socialdemokraternas väljare är inställningen klar: politikerna ska inte bestämma över familjerna.

Endast bland Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare finns ett stöd för kvoteringsmetoden. För Miljöpartiets del är det en god illustration till vandringen vänsterut, med allt starkare totalitära inslag. Under partiets tidigare decennier hade man en betydligt mer medborgarorienterad inställning i välfärdsfrågor. I dag är det maktspråk mot medborgarna som gäller.

Föräldraförsäkringen är i sig ett avsteg från den grundläggande jämlikhetslinjen i välfärden. Trots namnet är det inte en försäkring som medborgarna själva finansierar genom avgifter, utan en stödkonstruktion, där de som har högst inkomst också får mest i bidrag, medan de som har små ekonomiska resurser endast får ett grundbidrag. Alltså motsatsen till traditionell fördelningspolitik.

Genom att koppla stödet till inkomsten markerar staten att vård av barn i hemmet i sig inte har något värde och att föräldrar snabbt bör återgå till förvärvsarbetet. De mål som borde vara grundläggande, barnens och familjernas bästa, har övergetts. Styrningen av medborgarna motiveras med hycklad omsorg, framför allt om kvinnorna. Att många kvinnor, kanske de allra flesta, skulle välja att vara hemma längre med sina små barn om det vore möjligt, förnekas och motarbetas. Att moderskapet osynliggjorts är i sig en kvinnofientlighet.

Magdalena Andersson har under det halvår hon varit statsminister visat en bristande respekt för medborgarnas frihet och integritet, inte sällan med en aggressiv och totalitär retorik från olika ministrar. Små minoriteter gynnas, de stora medborgargrupperna, inte minst inom det egna partiet, missgynnas. Föräldrar är en målgrupp som ska tvingas acceptera olika former av styrning, till exempel sexuell information av ett slag som de sannolikt inte själva skulle ge, till barn i förskolan. Krav på ytterligare kvoteringar av föräldraförsäkringen har också förts fram.

Inför den valrörelse som snart drar igång på allvar, har signalerna varit tydliga. Anderssons regering ska visa handlingskraft genom totalitära förslag som att förbjuda välfungerande kristna förskolor. Men kanske slår brutaliteten tillbaka. Medborgarna vill ha frihet, inte tvång. De vill ha respekt, inte förakt. Andersson gör klokt i att inse att medborgarna har makt och kan använda den.

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Internt stöd för Trump efter razzia

USA. Att den federala polisen FBI har sökt igenom Donald Trumps egendom Mar-a-Lago i Florida har utlöst... torsdag 11/8 14:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:10

Låt oss ivrigt söka vinna Andens gåvor

Krönikor Måndag morgon i Kenya. Huvuduppdraget med kampanj och kvinnokonferens var avklarat. Människor hade... torsdag 11/8 00:00

Biskop kallade muslimer för ”trossyskon”

Svenska kyrkan. ”Mina muslimska trossyskon.” Så skriver Växjö stifts biskop Fredrik Modéus på Twitter när han... torsdag 11/8 08:30

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier