Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Fel att dela sin egen tro med personer av annan tro, i hopp om att de ska dela samma tro.” Det anser 47 procent av USA:s unga kristna enligt en undersökning som ger anledning till stor oro, påpekar ledarskribenten. Foto: Lightstock

Evangelisation – nej tack?

Ledare · Publicerad 00:00, 20 feb 2019

Forskningsinstitutet Barna Group har på uppdrag av Alpha USA gjort en undersökning av kristnas tankar kring evangelisation. Det mest omskakande resultatet i undersökningen kom från den yngsta generationen mellan 20 och 34, speciellt i deras respons på påståendet: ”Det är fel att dela sin egen tro med personer av annan tro, i hopp om att de ska dela samma tro.” 47 procent av de unga instämde i det påståendet. Det är en långt högre siffra än i alla andra generationer, och borde vara skäl till oro hos många.

Alpha Sveriges ledare Carl-Henric Jaktlund har kommenterat resultaten med att dessa ungdomar kan ha mött respektlös evangelisation som de inte vill upprepa. Visst, det kan vara en delförklaring för enskilda individer, men det kan knappast vara en huvudorsak. Nej, framför allt framstår ungdomarnas svar som ännu ett utslag av vår tids hyperindividualistiska kultur, där oberoendet gjorts till högsta norm. I en sådan filosofi blir det alltid fel att utöva påverkan på andra med ett budskap man anser vara objektivt sant. Barna Group själva sammanfattar saken med att det i dag kanske är svårare än någonsin tidigare att dela evangeliet, ”på grund av ett grundläggande kulturellt motstånd”.

Denna filosofi står dock i motsats till själva grunden för den kristna tron. Att dela sin tro med andra är inget tillval för särskilt utåtriktade personer. Det är ett uppdrag för alla kristna i alla tider. Det är ju också så tron spreds från första början. De som mött Kristus gick ut och berättade för andra, som berättade för andra, och idag, 2 000 år senare, står kristendomen därför som historiens största folkrörelse.

Att förkunna evangeliet är därför något djupare än att bara följa ett påbud. För de första apostlarna var det en oundviklig konsekvens av att de hade mött och blivit förvandlade av Jesus. Det var också så Petrus och Johannes svarade de ledare som ville tysta dem: ”Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” De hade mött Jesus, både före och efter korset. De hade sett honom verka och hört honom tala. Ingen lockelse eller hot i världen kunde hindra de första apostlarna från att dela sitt fantastiska budskap: Kristus är uppstånden, och han kallar alla till omvändelse och räddning!

En sorglig förklaring till att så många kristna ungdomar värjer sig inför att vinna nya människor, är kanske att de aldrig själva mött Jesus på djupet. Aldrig öppnat ögon och hjärta så att de kunnat se honom verka, aldrig tystat bakgrundsbruset så att de kunnat höra honom tala.

Evangelisationens verkliga mål är inte att fler ska skriva etiketten ”kristen” i sitt pass eller Facebook-profil. I missionsbefallningen ger Jesus det större budet att gå ut i hela världen och via dop och undervisning göra alla folk till lärjungar. Målet är att alltfler ska bli verkliga lärjungar som sitter vid Jesu fötter, lär av honom, och formas till att bli alltmer lika Mästaren.

Studentorganisationen Credos vision fångar detta väl:

”Att göra Jesus Kristus känd, trodd, lydd och älskad”. För att komma till tro måste man först få se eller höra om Jesus. Men i ett sant lärjungaskap är det lika viktigt att lyda och älska. Den som verkligen älskar, brukar normalt också ha svårt att hålla tyst om det. 

Många kristna ungdomar har influerats av vår tids förledande ideologi, och tvekar därför om det riktiga i att dela sin tro med andra. Innan de skickas på en kurs i evangelisation, kanske dessa först bara behöver ställa sig inför Jesus själva och höra honom ställa samma fråga som den Petrus behövde höra, innan han var redo att träda fram på den första pingstdagen. Nämligen frågan: ”Älskar du mig?”  

Att förkunna evangeliet är därför något djupare än bara följa ett påbud. För de första apostlarna var det en oundviklig konsekvens av att de hade mött och blivit förvandlade av Jesus.

Demokrat går mot ström – förbjuder sena aborter

USA. Louisiana är på väg att få en ny lag som förbjuder abort vid ”hjärtslagsgränsen”. Den som kommer skriva under lagen är delstatens demokratiske...

Kristersson utmanar S: Gör upp med antisemitismen

Politik. Moderatledaren Ulf Kristersson kräver nu att Socialdemokraterna agerar mot antisemitismen inom partiet. – Vi kräver att Socialdemokraterna upprättar...

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...