Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Lilla Esmeralda föddes in i en missbrukarfamilj, lämnades på BB men placerades i ett tryggt familjehem, varifrån hon tre år senare skickades tillbaka till sina biologiska föräldrar. Nio månader senare var den lilla flickan död. (Illustrationsbild) Foto: Pixabay

Esmeraldas död är en läxa för samhället

Ledare · Publicerad 00:00, 23 maj 2020

Slutet för den treåriga Esmeralda innefattar det mesta av det vi lägger i ordet tragedi. Genom media känner vi berättelsen alltför väl: en liten flicka, som föddes in i en familj med allvarligt missbruk och kriminalitet, lämnades kvar på BB men kunde placeras i ett tryggt familjehem, varifrån hon tre år senare skickades tillbaka till sina biologiska föräldrar, där en destruktiv spiral inleddes som nio månader senare slutade med döden. 

Reaktionerna från medborgare och politiker är en blandning av förtvivlan och ursinne. Efter faderns död i häktet har åtal för mord nu väckts mot modern. Esmeralda står bortom räddning, men det finns andra barn i utsatta situationer som samhället kan undsätta. För det behövs en saklig utvärdering av vad som gått snett och väl avvägda åtgärder inför framtiden.

Kammarrättsdomen som återgav de biologiska föräldrarna vårdnaden indikerar att flera instanser borde ha sett riskerna så att ansökan avslagits.

Ingen ska låtsas som att sådana här fall är enkla. Jag har själv ett uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten, där vi återkommande har den här typen av ärenden på vårt bord. Vissa avvägningar är svåra, och ingen domstol kan garantera att alla beslut kommer att få en lycklig utgång. Men det här fallet rymde ändå så många varningssignaler att domslutet borde ha kunnat bli ett annat.

Ansvaret för den ödesdigra utgången är som så ofta delat. Störst ansvar vilar självfallet på föräldrarna. Personer som noterade att Esmeralda och hennes två syskon inte mådde bra hade också kunnat ingripa, om inte annat genom att orosanmäla till kommunens socialtjänst. 

Men även socialtjänsten bär ett stort ansvar, dels för att de gjorde ett otillräckligt arbete med att lägga fram bevis inför rätten om föräldrarnas kriminalitet och drogmissbruk, och dels för att de inte följde upp överlämnandet med tillräcklig vaksamhet. Här var socialtjänsten förvånande passiv och utreds därför av Institutet för vård och omsorg.

Ett stort ansvar faller också på barnets juridiska ombud, som i Kammarrätten bytte position jämfört med första instans och förklarade, utan rimliga skäl. att han inte längre såg någon påtaglig risk för Esmeraldas hälsa och utveckling. Slutligen bär även domstolen ett stort ansvar genom att de inte såg framför allt pappans kriminella liv och föräldrarnas vägran att göra drogtester som tillräckliga varningsljus.

Ingen kunde förstås förutse det tragiska slutet, men alla parter borde ha sett att riskerna övervägde. 

Även med nuvarande lagstiftning fanns alltså möjligheten till ett annat förlopp, där lilla Esmeralda i dag skulle ha kunnat vara en glad fyraåring med ett bra liv hos sin fosterfamilj. De omskakande medierapporterna om fallet har dock fått riksdagen att ta initiativ till en snar lagändring, som starkare ska ta hänsyn till fosterbarns behov av stabilitet, men där regeringen först har tillsatt en utredning för att närmare undersöka detaljerna. Det är en klok arbetsgång. 

Sådana här frågor rymmer nämligen två intressen som båda behöver tas tillvara. Biologiska föräldrar har en grundläggande rätt till sina barn, och det ska krävas starka skäl för att omhänderta barn mot föräldrarnas vilja. Samtidigt får formella hinder inte stå i vägen för att rädda barn från en så tragisk miljö av drogmissbruk, våld och vanvård som här har tagit en treårig flickas liv och allvarligt skadat hennes två syskon. 

Tragedin kan aldrig göras ogjord. Men om ansvariga instanser lär av det inträffade och om samhället gemensamt lägger sig vinn om att se och undsätta barn som lider nöd, då kan förhoppningsvis någon annan flicka eller pojke räddas i framtiden.

Samtidigt får formella hinder inte stå i vägen för att rädda barn från en så tragisk miljö av drogmissbruk, våld och vanvård som här har tagit en treårig flickas liv och allvarligt skadat hennes två syskon.

Vikten av ordningar kring det profetiska

Ledare Med anledning av SVT:s Uppdrag gransknings serie om Knutby har en intensiv debatt förts om vilka... torsdag 6/8 00:00

Vilka fallna mantlar ligger i dag på vår egen kontinent?

Ledarkrönika En berättelse från det Gamla testamentet har levt länge i mitt hjärta. En historia om två män – en... torsdag 6/8 00:00

Sol-Britt och Bengt Sundberg

Diamantbröllop. Den 6 augusti 1960 lovade Sol-Britt och Bengt Sundberg att älska varandra i nöd och lust. 60 år...