Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Det bör alltid vara en ambition att sträva efter kristen enhet och samverkan lokalt, menar Stefan Swärd. Foto: pixabay

Enheten formas lokalt

Ledare · Publicerad 08:29, 12 feb 2018

Det finns bara en Guds församling. Det har varit mottot i många kristna kretsar de senaste 50 åren. I kölvattnet av den karismatiska väckelsen, som svepte över världen på sjuttiotalet, och som fortsätter svepa över världen, blev det mer intressant att tala om det gemensamma än om det som skiljer.

En av de predikningar som hållits i Sverige i modern tid med mest genomslag, var Sven Nilssons, från slutet av sjuttiotalet, om att samfundslojalitet var en synd som splittrade Kristi kropp.

När Paulus skrev till församlingen i Korint var hans bekymmer att församlingen var splittrad. En del höll sig till Paulus, en del hade Apollos som favoritpredikant. Även Petrus var en profilerad person med sympatisörer. Vissa delar av församlingen var besvärade av fraktioner i församlingen med vissa favoritapostlar, och menade att de höll sig till Kristus.

Dagens kristenhet präglas av en omfattande fragmentisering. Det märks inte minst i USA, där det finns ett antal tusen kristna samfund. Den kristna kyrkans globalisering medför också att det finns ett oändligt antal apostlar och olika rörelser som samlar grupper av kristna i många olika länder.

Mycket förenklat skulle man kunna dela in dagens kristenhet i tre kategorier: historiska kyrkor, äldre protestantiska samfund och moderna pingst-karismatiska kyrkor.

De historiska kyrkorna, där romersk-katolska kyrkan är den i särklass största, präglas av en mer strikt liturgi, hierarki och ämbetssyn. Den pingstkarismatiska rörelsen präglas globalt av mycket entreprenörsanda och missionsiver, men den är väldigt spretig. Antalet rörelser och apostlar är det nog bara Kristus själv – och möjligen Torbjörn Aronson – som har koll på. Uppgång och fall går också snabbt i dessa kretsar, medan de historiska kyrkorna präglas av en mycket större stabilitet.

Många av dagens mest utmanande skiljelinjer går inte mellan olika kyrkor och samfund, utan inom samfunden. Det är en stor skillnad mellan mycket sekulariserade kyrkor i västvärlden – oavsett samfundsetikett – där troheten mot tidsandan är större än troheten mot Skriften. Det här står i tydlig kontrast till den förföljda och kämpande kyrkan i vissa delar av världen, där det är förenat med livsfara att vara medlem i en kristen församling.

Vad ska vi då göra åt allt detta? Hur vi än vrider och vänder på det har Gud bara en församling. Kristi kropp är inte delad, det finns bara en Kristi kropp.

Det avgörande kriteriet för om någon hör till Kristi kropp eller inte beror inte på formellt medlemskap i någon kyrka, utan om vederbörande har Kristi Ande eller inte. Den som inte har Anden boende i sig, hör inte Kristus till. Det är bara Kristus själv, som är huvudet för kroppen, som ytterst kan bedöma denna sak

Under alla omständigheter bör det alltid vara en ambition att sträva efter kristen enhet och samverkan lokalt. Att visa en ödmjukhet inför andra kyrkor och försöka undvika för många förutfattade meningar om andra kyrkor, samtidigt som man värnar om den egna identiteten, kan skapa förutsättningar för enhet och ett gott samarbete.

Sven Nilsson hade rätt. Samfundslojaliteten är inte, och får aldrig vara, det allt annat överordnade perspektivet. När samfundstillhörighet blir viktigare än den lokala gemenskapen rör vi oss i fel riktning. Vi behöver hitta vägar för att samarbeta lokalt, för att människor ska komma till tro på Jesus och Guds rike ska ha framgång.

Många av dagens mest utmanande skiljelinjer går inte mellan olika kyrkor och samfund, utan inom samfunden.

SKR uppvaktade Migrations- verket med 18 400 namn

Aktion. Lyfte fram konvertiternas situation På torsdagen möttes Sveriges kristna råd (SKR) och Migrationsverket för samtal om hantering av asylärenden som rör konvertiter. Samtidigt...

Vad kan förklara de ökade sexualbrotten?

Ledare Eskalerande statistik enligt Brå-rapport Så har då Sverige till slut fått en statsminister. Socialdemokrater och Miljöpartister kan nu regera vidare med Vänsterpartiets och nu även de två...