Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Den finska statsministern, Sanna Marin. Foto: Andrew Medichini/AP/RR

En minister bör vara ett föredöme

Ledare · Publicerad 00:00, 25 aug 2022

De flesta över 35 år har lämnat tonårstiden bakom sig; de har fått andra intressen och prioriteringar och ett annat ansvar än vad de hade som 17-åringar. De har kort sagt blivit vuxna med vuxna värderingar.

Den finska statsministern, Sanna Marin, tycks dock inte höra till denna grupp. Ett antal filmer på nätet visar Marin som deltagare i typiskt tonårsfestande.

Personer i ansvarsposition – föräldrar, lärare, sjukvårdspersonal, lokalpolitiker – inser att de bör uppträda som föredömen och att det är viktigt att agera så att förtroendet från dem man har ansvar för inte skadas. De flesta i offentliga positioner är också medvetna om att modern teknik innebär stora risker för övervakning och avslöjanden av enskilda personer.

För en politiker i Marins ställning innebär detta givetvis också att det sannolikt sker en insamling av uppgifter som kan användas i olika sammanhang, för att svärta ner eller utöva påtryckning.

Den finska statsministern verkar fullständigt omedveten om detta och om att varje mobilkamera är en potentiell risk för obehagliga avslöjanden. Hon agerar glatt utlevande 17-åring framför kameran, utan tanke på konsekvenserna.

Det är inte bra för en person som måste åtnjuta förtroende såväl inom som utom landet.

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00