Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ecce homo, kanske är det just det som Pontus Pilatus säger till Jesus i ovanstående scen ur passionsberättelsen som framfördes på Trafalgar Square i London påsken 2017. Foto: Tim Ireland / AP / TT

Ecce homo – se människan!

Ledare · Publicerad 09:00, 24 nov 2018

Vi lever i en modern värld som samtidigt tycks bli allt mindre mänsklig. Detta är en paradox: ju mer människan gör sig själv till alltings centrum, desto mer omänsklig och olycklig blir hennes tillvaro. Det finns gott om tecken på detta. I en tidigare ledartext har jag tagit upp fenomenet med alltmer människolika robotar som tar över allt fler funktioner i tillvaron, till och med på relationsområdet. Nu ser vi också ett annat fenomen växa till, där människorna omformar sitt utseende till den punkt där svaret inte längre är självklart på frågan: Vad är en människa?

Vår tid erbjuder oändliga möjligheter att sprida bilder av oss själva. I den bästa av världar skulle det kunna vara en möjlighet att stärka sin självbild, men verkligheten har i de flesta fall blivit den rakt motsatta. Undersökningar visar att de som använder sociala medier mest också är de som mår psykiskt sämst. Mer eller mindre frivilligt blir Facebook, Instagram och Snapchat en tävling i att avbilda den lyckade människan inför omvärlden. Men under ytan ligger fällor av självförakt.

SVT-programmet Korrespondenterna berättade i veckan om obehaglig och snarast omänsklig utveckling. Plastikkirurger slår larm om ett nytt fenomen som i psykiatriska termer kallas BDD – body dysmorphic disorder, en extrem fixering vid självupplevda defekter i sitt utseende. Fenomenet har uppstått ur de appar och filter där användarna enkelt kan redigera om sin selfie så att den överensstämmer med den önskade idealbilden. Nästa steg för dem som drabbats av denna tvångsmässiga strävan efter det perfekta ansiktet är att plastikoperera sig efter denna mönsterbild. Men dessa operationer hjälper självfallet aldrig mot den bakomliggande ångesten. Det blir en ändlös jakt efter ett retuscherat, overkligt ideal.

Detta avhumaniserade drag framträder också i den omtalade nya biofilmen ”X & Y”, där Anna Odell och Mikael Persbrandt spelar sig själva, fast ändå inte. De spelar sina egna personer, men ibland gestaltas de av andra skådespelare i någon av sina tre alter egon, alla med olika personlighetsdrag. Individen suddas ut, och jaget reduceras till det som Svenska Dagbladets recensent beskriver som ”en symfoniorkester utan dirigent där de olika sektionerna spelar efter olika partitur och strider med varandra om att få dominera”.

Visst är en människa något mer än den endimensionella bild som syns på ytan. Men det ligger också något sorgligt över denna fragmenterade inställning där ingen grundläggande mänsklig identitet finns, där varje individ själv måste skapa den man vill vara. Filmen gestaltar härigenom postmodernismens falska budskap – att ingen fast grund finns. Vem är verklig person och vem är skådespelare? Var går gränsen mellan fantasiperson och verklighet? I X & Y:s värld är det ingen som vet. Det är en beklämmande bild av den mänsklighet som i den materiellt sett bästa av världar samtidigt tycks ha förlorat sig själv.

Så vad är då en människa? Kanske var det mer än ett förfärat utrop Pilatus uttryckte när han visade fram den sönderpiskade Jesus och ropade ut ”Ecce homo! – Se människan!”. Eller så var det snarare hans intuitiva insikt att denne man var den sanna människan – den som var fullt trygg i sig själv, som inte sökte andras bekräftelse, utan utgav sig själv för andra. En sådan människa behöver varken dölja sin egen person eller försöka omskapa sin kropp utifrån en ouppnåelig drömbild. Först när människan förstår sin natur som Guds skapelse och relaterar också till sin nästa som Guds avbild, blir hon fri från sin fångenskap i sig själv.

Först när människan förstår sin natur som Guds skapelse och relaterar också till sin nästa som Guds avbild, blir hon fri från sin fångenskap i sig själv.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...