Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Utan en ny framtid är det bara en tidsfråga innan ett splittrat Sverige kommer att gå under. Men det måste inte bli så. Det finns hopp om det finns tro, skriver Sven Almkvist. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Drömmen om ett nytt framtida Sverige där enighet råder

Ledare · Publicerad 00:00, 5 feb 2022

I den engelska bibelöversättningen King James, från 1611, finns en vers i Ordspråksboken som är mer relevant nu än någonsin för den situation som råder i dagens Sverige. Salomo skriver: ”Where there is no vision, the people perish” (ung: Där det inte finns någon vision förgås folket; Ords 29:18).

Bibel 2000 översätter versen med en kompletterande tanke: ”Utan profeter förvildas folket.”

Ett folk utan profetröster – himmelska språkrör – som uppenbarar Guds vilja och varningar blir ett förvildat och laglöst folk. En nation utan enande framtidsvisioner blir ett splittrat folk som till slut kommer att gå under. Jesus fastslår ”Varje rike som är splittrat blir ödelagt” (Matt 12:25).

Sverige är i dag en splittrad nation, både politiskt och andligt. Förvirring och oenighet råder på i stort sett alla områden. 

Vi ser splittring mellan generationer, mellan etniska grupper, mellan partier, organisationer, församlingar och ända in i familjer. Splittringens onda krafter tränger så djupt att det till och med råder oenighet om vad som är sant manligt och kvinnligt. Utan en ny framtid är det bara en tidsfråga innan ett splittrat Sverige kommer att gå under.

Men det måste inte bli så. Det finns hopp om det finns tro.

Här kommer en drömbild, en vision, om ett nytt framtida Sverige värt att be för.

Visionen om ett Sverige där alla ofödda barn är genuint välkomna. Ett samhälle där stödet är maximalt, ekonomiskt och socialt, till de mödrar som har en svår situation. En dröm om att både kvinnans och barnets rättigheter vägs in med syfte att motivera ett ”ja” till livet.

Visionen om ett Sverige där starka familjer byggs med rättigheter, och ekonomiska möjligheter, att själva forma sin barnomsorg. Ett samhälle som låter föräldrarna själva bestämma över barnens uppfostran och där förskolor inte har några politiska eller ideologiska agendor utan respekterar och bejakar varje barns biologiska kön.

Visionen om ett Sverige där skolan blir en plats för kunskap och fostran. En skola med nolltolerans för rasism, mobbning och sexism. En skola som respekterar varje elevs tro och åsikt. En skola där öppenhet och kreativitet bejakas och där större ödmjukhet råder ifråga om teorier för universums ursprung, livets uppkomst och människans urhistoria. En skola som stängt dörren för organisationer som vilseleder i sexualmoraliska frågor.

Visionen om ett Sverige där alla ungdomar får arbete och där unga entreprenörer lätt kan starta egna företag. Ett samhälle där arbetslinjen är en självklarhet och bidragslivet ett undantag. Ett samhälle som ekonomiskt möjliggör för unga att snabbt kunna skaffa eget boende. En ung generation med sund känsla för familjen, nationen och skapelsen.

Visionen om ett Sverige där människor från andra länder och kulturer är välkomna under ordnade former och där invandrare integreras i det svenska samhället, lär sig svenska och bidrar till nationens uppbyggnad utan att förlora sin egen särart. Ett samhälle som respekterar andras trosuppfattningar och åsikter men där Sveriges kristna historia och kulturarv befrämjas. 

Visionen om ett Sverige där våldsspiralen brutits, kriminella gäng upplösts och fängelserna är tomma. En nation där ett starkt gränsskydd stoppar all illegal smuggling och där brottsligor inte längre kommer in. Ett samhälle där lag och ordning råder och där viljan att leva rätt genomsyrar alla samhällsskikt.

Visionen om ett Sverige där tomma kyrkor och kapell fylls av andligt längtande människor som möts av präster och pastorer som i ord och handling förmedlar ett relevant och tydligt evangelium. Ett samhälle där upprättelse, försoning och helande råder och enighet skapas.

Visionen om ett Sverige där människor är engagerade i församlingar, föreningar och rörelser av olika slag för att skapa ett bättre samhälle och en bättre värld. En nation som sänder ut tusentals missionärer, socialarbetare och ingenjörer och blir en välsignelse för en värld i nöd.

Visionen om ett Sverige som välsignar Israel och arbetar för fred i Mellanöstern.

Naivt? Naturligtvis! Men skulle då någonting vara omöjligt för Gud?

Sverige är i dag en splittrad nation, både politiskt och andligt.

Intern strid i muslimska partiet Nyans – grundaren utmanas

Politik. Partiet Nyans skakas av en intern strid, bara några månader efter att man vunnit fullmäktigemandat... tisdag 6/12 14:00

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00