Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Det vore välkommet med fler öppningar för en diskussion – också från kristet håll – om hur den praktiska utformningen av asylrätten bör se ut, för den frågan har i dag inte ett självklart svar, skriver Stefan Gustavsson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Det behövs ett ärligt samtal om den svenska asylrätten

Ledare · Publicerad 00:00, 19 sep 2019

Moderaterna har lanserat ett förslag om att Systembolaget ska vara öppet även på söndagar. Förslaget sticker i ögonen: Är tillgång på alkohol ett av Sveriges problem?

Principen bakom förslaget går att förstå: Staten ska inte bestämma vad jag ska äta och dricka. Det måste vara ett personligt val och ansvar. Och frihet och ansvar är viktiga principer att kämpa för.

Samtidigt finns det praktiska dimensioner som politiker också måste ta hänsyn till. En sådan är att alkohol inte är som vilken annan dryck som helst, utan något som förstör många människors liv. Enligt en studie från 2013 är 4,2 procent av den vuxna befolkningen alkoholberoende och 1,7 procent har ett missbruk av alkohol.

Det handlar om sammanlagt 450 000 personer.[*]

Alkoholens skadeverkningar orsakar stort personligt lidande och medför stora kostnader för samhället. Därför har vi i Sverige reglerat alkoholförsäljningen via Systembolaget. Därmed har vi redan bestämt vissa inskränkningar i principen om frihet på detta område. Så om Moderaterna ensidigt vill hävda frihetens princip bör de argumentera för att vi ska släppa alkoholförsäljningen helt fri.

I veckan publicerades ett öppet brev från Sveriges kristna råd (SKR) till Sveriges partiledare, ett brev som lyfter fram asylrätten, rätten att söka skydd undan krig och förföljelse. Det är ett brev som illustrerar samma dilemma som Moderaternas alkoholförslag.

Asylrätten är grundad i Bibeln och kommer historiskt från förordningar i Gamla testamtet, framför allt 4 Mosebok kapitel 35. Där utses sex städer som ”asylstäder” (Bibel 2000). Dit kunde människor som oskyldigt anklagades för mord fly och finna en fristad undan blodshämnd.

Asylrätten är en mycket viktig princip att lyfta fram i vår tid, när fler människor än någonsin är på flykt, många av dem våra bröder och systrar i tron. Vi som kristna har mycket goda skäl att stå upp för asylrätten.

Samtidigt finns här också – precis som i frågan om alkohol – praktiska dimensioner. Det går inte bara att hävda principen, man måste också samtala om de praktiska följderna. Det är vi egentligen överens om. Det går ju inte att söka asyl vid de svenska ambassaderna runt om i världen; man måste först ta sig till Sveriges gräns innan man kan lämna in sin ansökan.

Varför? Därför att antalet asylsökande till Sverige annars hade blivit ohanterligt.

En ärlig diskussion om asylrätten i en globaliserad värld måste erkänna de praktiska dimensionerna, som bland annat handlar om antalet människor som ett enskilt land kan ta emot. Att det är så har vi redan bejakat genom nuvarande ordning. Det bör vi erkänna och inte ge intryck av något annat.

Vårt asylsystem får dessutom problematiska följder på flera områden. Det bidrar till ett system av flyktingsmugglare som, mot betalning, hjälper människor att ta sig till vår gräns för att söka asyl här. Det handlar om stora summor pengar och innebär att de mest behövande kanske inte får möjlighet att söka asyl, och att allt för många med pengar drunknar under resan över Medelhavet.

Det är mycket viktigt att SKR lyfter fram asylrätten. Men det vore också välkommet med fler öppningar för en diskussion om hur den praktiska utformningen av asylrätten bör se ut, för den frågan har i dag inte ett självklart svar. Den skulle behöva diskuteras, också från kristet håll, i ett öppet samtal.

[*] Ramstedt, M, Sundin, E, Landberg, J & Raninen, J (2014), ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013. [Förkortningen ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.]

Det går inte bara att hävda principen, man måste också samtala om de praktiska följderna.

Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Pandemi. Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två... tisdag 11/8 14:37