Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

En hög standard har präglat Willow Creek på alla plan, därför blir förvåningen och bestörtningen så mycket större när det visar sig att Bill Hybels själv inte har följt de krav han har ställt på andra. Foto: Mark Black / AP / TT

Det behövs en nystart

Ledare · Publicerad 00:00, 13 aug 2018

Bill Hybels har varit en av de viktigaste kristna ledarna i USA i modern tid. Som grundare och pastor för församlingen Willow Creek har han företrätt ett kristet arbete med global räckvidd. Åtskilliga miljoner kristna ledare runt om i världen har berörts av Willow Creeks årliga ledarkonferenser, inte minst i Sverige som Hybels besökt vid flera tillfällen. För oss som vill verka för en bibeltrogen evangelikal kristendom har Hybels varit en av de viktigaste företrädarna.

En hög standard har präglat Willow Creek på alla plan, därför blir förvåningen och bestörtningen så mycket större när det visar sig att den högste ledaren inte själv har följt de krav han har ställt på andra. Ett tiotal kvinnor vittnar om ett olämpligt beteende mot dem från Hybels sida. När nu Bill Hybels efterträdare Steve Carter avgår med omedelbar verkan är det utom allt tvivel så att de anklagelser som kommit fram är riktiga. I skrivande stund meddelas att Hybels andre efterträdare, Heather Larson, också avgår med omedelbar verkan, och även församlingens äldsteråd.

Willow Creek-ledningen har hanterat denna affär på sämsta tänkbara sätt. När dessa anklagelser började komma fram 2014 var det mycket motvilligt som man agerade och det tillsattes en utredning som uppenbart inte var heltäckande eller objektiv. När frågan nådde offentlighet tidigare i år riktades all kritik mot dem i Willow Creek-nätverket som försökt lyfta fram dessa kvinnors berättelser. Bill Hybels själv menade att han var utsatt för en kampanj från tidigare vänner och medarbetare vars syfte var att svärta ner Willow Creek. Ledningen har sedan stegvis backat, först menade man att det låg något bakom kritiken, nu har man bett berörda kvinnor om förlåtelse. I skrivande stund har hela ledningen avgått och skyller på att man vilseförts av Bill Hybels.

Det var i söndags som New York Times publicerade en längre intervju med en av de drabbade kvinnorna, och efter detta insåg Willow Creek-ledningen att situationen var ohållbar. Det är tragiskt att det behövs en sekulär tidning för att peka på missförhållanden i kristna kretsar. Man undrar var profeterna finns någonstans när New York Times ska avslöja vad som händer inom kristna kyrkans domäner. Hybels nekar till alla anklagelser i New York Times, att hela Willow Creek-ledningen nu har avgått visar att man inte längre tror på honom.

Willow Creek har förbrukat förtroendet för att arrangera ledarkonferenser. En helt ny ledning måste tillsättas som inte är nedsvärtade av denna affär. Det innebär en nystart och den nya ledningen måste börja från början med att vinna omvärldens förtroende.

Kända kristna ledare som dessutom är framgångsrika talare och författare, är inte färdiga helgon. Vi har alla en kamp att kämpa mot synden. Den här historien visar även på psykopatiska drag med bristande förståelse och empati för hur enskilda människor drabbas.

Den kristna församlingen måste hanteras med stor varsamhet. Vi är många som satsar våra liv på en församling eller en kristen organisation med ett visst uppdrag. Det uppstår djupa känslomässiga band i dessa situationer. När ledare faller eller när människor blir svikna av den församling eller organisation man gett sitt liv för, kan det skapa djupa kriser för människor. Trots allt, en församling är inte en utställningshall för perfekta helgon, det är ett sjukhus för skadeskjutna syndare.

Willow Creek har förbrukat förtroendet för att arrangera ledarkonferenser. En helt ny ledning måste tillsättas som inte är nedsvärtade av denna affär.

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...