Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

KD öppnar för samtal med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Foto: Stina Stjernkvist/TT, Henrik Montgomery/TT, Jessica Gow/TT

Det är modigt av KD att bryta dödläget

Ledare · Publicerad 00:00, 25 mar 2019

KD har, mycket förvånande, stått i centrum för den politiska diskussionen ända sedan regeringsbildningen i januari – trots att den innebar att KD ställdes utanför regeringen. Men för KD har goda nyheter följt på varandra: rusande opinionssiffror, sensationella förtroendesiffror för Ebba Bush Thor och spännande rekryteringar till partiorganisationen.

Förra veckan var inget undantag: den politiska diskussionen överskuggades av KD:s nya policy att ”samtala med samtliga riksdagspartier i syfte att nå samsyn i enskilda sakpolitiska frågor där det finns förutsättningar för att stärka stödet för den politik vi står för”. Konkret innebär det att varken V eller SD i förväg utesluts som samtalspartners.

Det fanns tre motiveringar för den nya hållningen. 

För det första att ”konfliktnivån behöver sänkas i svensk politik” till förmån för en mer konstruktiv hållning. För det andra att den politiska retoriken behöver komma i samklang med den politiska verkligheten. Samtliga partier i riksdagen för samtal med varandra i utskotten. Båda blocken har också i ett antal frågor redan sökt stöd från SD för att få igenom sina förslag och KD har tidigare ”fört politiska samtal med V och SD”. Den nya policyn är därmed inte alls så dramatisk som en del kritiker påstått. För det tredje att den nya situationen som C och L skapat genom att byta sida innebär att KD behöver säkra framtida ”möjliga politiska segrar”. Det är orimligt att låta andra partiers val bakbinda det egna partiets möjligheter att få genomslag i politiken.

I en Sifo-undersökning från den 28 september 2018 ställdes frågan: ” Ska riksdagspartierna samarbeta med SD i de frågor där partierna tycker lika?” En överväldigande del av Alliansens väljare svarade JA på den frågan. För KD:s väljare handlade det om 89%. För M var siffrorna 76% och för L 53%. KD:s nya policy uttrycker därmed det som den stora majoriteten av deras väljare sedan länge önskat. Men det gäller inte bara KD:s väljare. Fredagens undersökning från Expressen/Demoskop visar att nära hälften (48%) av väljarkåren är positiva till KD:s öppning för samtal med SD.

KD visade handlingskraft och mod när man dödförklarade decemberöverenskommelsen. Samma sak sker nu när man bryter dödläget som fixeringen vid SD skapat. Det ständiga poserandet, som präglat svensk politik i ett decennium, behöver ersättas av fokus på konkreta lösningar på faktiska problem. Här går KD i främsta ledet och det finns skäl att tro att den attityden kommer att belönas av väljarna.

Den politiska diskussionen måste börja handla om vilka alternativ till lösningar det finns på vårdkrisen, skolkrisen, poliskrisen, integrationskrisen, klimatkrise. Vad väljarna efterfrågar är politiska reformer som kan återskapa tilltron till samhällsbygget och samhällskontraktet. Det viktiga blir då vilka frågor man driver och vad man kompromissar om – inte vem man samtalar med eller vem man kompromissar med. Politiken måste åter handla om konkret sakinnehåll. Det innebär inte att man ska blunda för ideologiska skillnader eller tona ner principiella konfliktlinjer. Poängen är att försöka få igenom så mycket som möjligt av de egna idéerna.

I en diktatur kan härskaren få igenom sin vilja. Samma sak gäller i en demokrati där ett parti får majoriteten av rösterna. Men i en situation med många partier – där varken ett enskilt parti eller något av de traditionella blocken har egen majoritet – måste man vara pragmatisk. Då behöver man i en fråga kunna samtala och samarbeta för att i en annan fråga vara varandras skarpaste kritiker. Det är bara så man kan påverka i vilken riktning landet rör sig. KD har insett detta och format ett utrymme att påverka och få igenom sin politik.

KD visade handlingskraft och mod när man dödförklarade decemberöverenskommelsen. Samma sak sker nu när man bryter dödläget som fixeringen vid SD skapat.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Regeringen ska växla upp i kampen mot våld mot kvinnor

Kvinnovåld. Regeringen vill växla upp arbetet med mäns våld mot kvinnor. Utökat kontaktförbud och... lördag 26/11 10:14