Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Bibelkritiken och ifrågasättandet av Bibeln som Guds ord har varit förödande för den kristna kyrkan. Foto: Istock

Den oumbärliga boken

Ledare · Publicerad 00:10, 26 jul 2018

Som kristna tror vi på en Gud som talar och är närvarande. Vår Gud talar till oss genom naturen som förkunnar hans härlighet. Vår Gud talar till oss genom Bibeln, som är Guds ord, och Guds uppenbarelse till mänskligheten. Vår Gud har talat till mänskligheten genom uppenbarelsen av Jesus, Guds son som kom till världen för 2000 år sedan.

I modern debatt har man många gånger försökt göra en skillnad mellan Jesus och Bibeln. Det har funnits uttryck som att Gud gav oss Jesus, inte en bok, eller att vi ska tillbe Jesus inte Bibeln. Men Bibeln är Guds ord, Guds tilltal, Guds uppenbarelse, och det går inte att skilja Jesus och Bibeln åt. Han är Ordet, och genom Bibeln kan vi höra hans röst och tilltal. Utan bibelläsning, bibelkunskap och att ständigt lyssna till förkunnelsen från Bibeln, kan vi inte överleva som kristna.

Bibeln är en helt avgörande del av Guds uppenbarelse till oss. Det är bara genom Bibeln vi får kunskapen om Jesus, och kan lyssna till hans ord. Bibelkritiken och ifrågasättandet av Bibeln som Guds ord har varit förödande för den kristna kyrkan. Bibeln har problematiserats och det har gång efter gång hävdats att den är fylld med felaktigheter. Den har ofta behandlats som en bok skriven av människor, inte som Guds ord. Muslimer tror att Koranen har tillkommit genom diktamen på arabiska, därför är bara originalversionen på arabiska Guds verkliga ord. Som kristna tror vi att uppenbarelsen har givits till människor, Bibeln är 100 procent Guds ord men också språkligt präglat av de människor som skrev ner texten. Bibeln påstår själv att det kan ha förekommit redigering i nedskrivandet av bibeltexterna, som till exempel Lukas. Bibeln påstår även själv att det kan ha funnits sekreterarhjälp vid skrivandet, som till exempel Jeremia.

Den lutherska reformationen gjorde en betydande insats genom att göra Bibeln aktuell för vanliga männi­skor. Genom att reformationen gick hand i hand med boktryckarkonstens genombrott blev Bibeln en bok som blev tillgänglig för vanliga människor. En grundläggande kristen tro är att Anden som ligger bakom tillkomsten av bibelböckerna, det är samme Ande som hjälper vanliga kristna och kristna förkunnare att förstå bibeltexterna. Vi måste dock ha en ödmjukhet inför att vi inte förstår allt i Bibeln, men det ska inte leda till bibelkritik. Bara en insikt om att Gud stegvis leder oss fram till hela sanningen.

Som kristna har vi Bibeln som rätte­snöre för lära och liv. När vi ska ta ställning i en fråga är en genomgång av Bibeln det avgörande kriteriet. Det finns många områden där Bibeln är direkt aktuell och relevant för vår tids utmaningar och frågeställningar. Till exempel i synen på arbete, ekonomi, ledarskap, föräldraskap, äktenskap, sexualetik med mera. Det finns frågor som Bibeln inte talar direkt om, på grund av att det inte var aktuella frågor när bibeltexterna skrev. Exempel på detta är miljöutmaningar och abortfrågan. Man kan dock utifrån Bibeln härleda principer som ger vägledning för den troende i dag att ta ställning i den typen av frågor.

En förutsättning för att Bibeln ska vara rättesnöret är att enskilda troende aktivt läser och studerar Bibeln. Både för andakt, att höra Guds röst och personliga tilltal, men också för den allmänna vägledning Bibeln ger för hur vi ska leva i dag.

Utan bibelläsning, bibelkunskap och att ständigt lyssna till förkunnelsen från Bibeln, kan vi inte överleva som kristna.

Lilla Aktuellt väjde för svåra frågor om könsbyte bland barn

Könsdysfori. Att bli pojke var helt rätt för tioåriga Minea, som numera heter Max. Det berättade förra veckans ”Lilla Aktuellt”, SVT:s nyhetsprogram som vänder...

SKR: ”Migrationsverket måste respektera konvertitens tro”

Konvertiter. Migrationsverkets bedömning av konvertiter har systematiska brister, och måste ta större hänsyn till hotbild och levd tro. Det skriver Sveriges...

100 år av demokrati finner oss i politisk kris

Ledare 100 dagar utan regering I måndags firade demokratin 100 år i Sverige – ett faktum värt att fira! Den 17 december 1918 fattade riksdagen beslutet om ”allmän och lika...

Olof Edsinger i DN: Låt inte 15-åringar byta kön

Könsdysfori. Regeringen måste dra tillbaka det lagförslag som skulle göra det möjligt för 15-åringar att göra ett kirurgiskt könsbyte utan föräldrarnas...

Asia Bibi är kvar i sitt gömställe

Pakistan. Det är fortfarande oklart när Asia Bibi, den kristna kvinna som den 30 oktober frikändes från en dödsdom för hädelse, ska kunna lämna sitt gömställe...