Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Dags för medierna att beskriva verkligheten

Ledare · Publicerad 00:00, 17 okt 2019

Media spelar en central roll i ett demokratiskt samhälle.

En av dess viktigaste uppgifter är att kritiskt granska makten och på så sätt minska korruption och maktmissbruk. De ska också beskriva verkligheten och belysa vad som sker och ge underlag för medborgarna att förstå vad som händer. Det handlar om att ge läsarna information och redskap för välgrundade ställningstagande. Och media ska debattera samhällsfrågor och driva opinion.

Under lång tid har vi tyvärr sett en utveckling där etablerade medier och framstående journalister brister i den kritiska granskningen av makten och i beskrivningen av verkligheten. Viljan att driva opinion leder till att man genom filtrerad rapportering skapar verkligheten i stället för att beskriva den.

Om media ska granska makthavarna, vem ska granska medierna? Nättidskriften Kvartals chefredaktör Jörgen Huitfeldt skrev nyligen om ”hur obenägen journalistiken tycks vara att korrigera sina egna misstag eller åtminstone reflektera öppet över dem” (13 okt). Det är oftast tystnad som gäller, inte en offentlig uppgörelse med det som varit fel i medias arbete.

Det finns många exempel i närtid där journalister svikit det kritiskt granskande uppdraget och tystat en öppen debatt: fallet Thomas Quick, de apatiska barnen, migrationskrisen, #Metoo, könsbyten på barn eller den kriminologiska diskussionen om brott och straff som pågått i decennier och som sällan kritiskt analyserats.

Genom sitt sätt att agera har media skapat ett klimat av rädsla, där människor inte vågar säga vad de vet eller vad de tycker.

Ett exempel är diskussionen om de apatiska barnen, där läkare i dag berättar att de såg tecken på att barnen simulerade, men att det hetsiga debattklimatet gjorde att de inte vågade berätta. Det måste betecknas som ett monumentalt misslyckande när media skapar sådan rädsla att det hindrar sanningen – målet för medias rapportering – att komma fram.

Fenomenet är inte begränsat till Sverige. När Donald Trump kal­lar CNN och New York Times för ”fake news” är det inte alldeles utan orsak – även om otaliga av Trumps egna uttalanden är fake news i ännu mycket högre grad. Men det innebär inte att de stora medierna därmed är ursäktade.

Det har sagts att tobaksindustrin dödar sina bästa kunder. Så är det också med medierna när de inte lever upp till sitt uppdrag. Sjunkande förtroende, polarisering, konspirationsteorier och cynism blir resultatet.

Den amerikanske författaren Arthur Miller har sagt: ”En god tidning, antar jag, är en nation som talar till sig själv.” I dag är det delar av befolkningen som inte deltar i det samtal som media för; de talar om andra ting eftersom den verklighet de ser inte beskrivs av media.

Botemedlet är inte att ersätta en sorts agendadriven journalistik med en annan; Fox News har inte löst det problem av ensidighet som CNN dras med, för att ta ett amerikanskt exempel. Alternativa medier, som förstås har sin plats, är inte heller lösningen.

Det vi behöver är ett annat samtalsklimat, där den sakliga, sansade diskussionen står i centrum, och där den som har en uppfattning som skiljer sig från majoriteten inte omedelbart blir betraktad som en ond människa som ska stötas bort. Framför allt behöver vi människor som tänker själva och har modet att offentligt stå för det.

För att det ska bli verklighet behöver fler i media återerövra den klassiska journalistiska inställningen att beskriva verkligheten.

Viljan att driva opinion leder till att man genom filtrerad rapportering skapar verkligheten i stället för att beskriva den.

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa... torsdag 9/7 12:00

Flyktingar som blev missionärer

Missionsglimten När Paulus kom till Korint var hans första kontakt med judekristna några flyktingar från Italien,... torsdag 9/7 00:00

Vi kan välja att fortsätta kämpa, att fortsätta älska.

Familjekrönika Ett gammalt minne dyker upp i facebookflödet och påminner om en tid för länge sedan. En tid precis... torsdag 9/7 00:00

Kan en kristen bära vapen?

Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även... torsdag 9/7 00:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...