Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Aktivistgrupper tenderar få för stort inflytande på universiteten. Foto: Caroline Spiezio/AP/TT

Bra stärka yttrandefrihet vid universitet

Ledare · Publicerad 00:00, 18 feb 2021

Allt oftare rapporteras det om hur olika aktivistgrupper i inte minst västvärlden – inklusive vid svenska universitet som till exempel Lund – försöker hindra akademiska föreläsare, avstänga lärare eller byta ut vad man ser som ”olämplig” kurslitteratur. Oftast sker detta i namn av rättvisa, feminism, hbtq, antirasism eller vänstersocialism. 

Aktionerna skapar osäkerhet och rädsla i syfte att ändra universiteten, bort från sin ursprungliga roll som hemvist för den fria tanken och fria ordet i forskningens sökande efter sanningen. De akademiska lärosätena styrs på så sätt i viss politisk och kulturell riktning – utan vetenskaplig bäring.

Därför innebär det en milstolpe att den brittiska konservativa regeringen nu beslutat sig för att i stället stärka yttrandefriheten vid sina universitet. Bland insatserna märks tjänster som ”främjare av det fria ordet” (” champions of free speech”) vid varje högre lärosäte, åtgärder för att säkerställa allas rätt till tanke- och yttrandefrihet samt böter ifall detta inte sker.

Sverige får gärna följa efter.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00