Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Som kristna är vi kallade att be, bland annat för våra ledare, för vårt land och för våra kristna syskon i olika sammanhang. Den uppmaningen vill Stefan Swärd skicka med inför nationaldagen, som har blivit en stor bönedag. Foto: Jonas Adolfsson

Bönens väg starkare än polemikens väg

Ledare · Publicerad 00:01, 5 jun 2017

På nationaldagen hålls det åter igen samlingar med Sverigebön över hela vårt land. Bönedagen äger rum mitt under en världsvid bönekampanj för muslimvärlden. Den pågår 27 maj till 25 juni under den muslimska fastemånaden Ramadan. Ett böneämne är formulerat för varje dag med bön för specifika områden i den muslimska världen. Detta är organiserat av organisationen Open doors som är verksamma över hela världen för att hjälpa förföljda kristna.

Den 5 juni ska vi till exempel be för Jemen som är det fattigaste landet på arabiska halvön och har i stort sett inte nåtts av evangeliet alls. Här finns endast en mycket liten underjordisk kyrka. Det är svårt att vara ett vittne och ett ”ljus” för Jesus i ett så konservativt muslimskt sammanhang. Be att Gud uppmuntrar de få kristna i Jemen, så att de kan vara vittnen och exempel för sina familjer och sitt samhälle. Den 6 juni är böneämnet formulerat på följande sätt: ”När vi ser rapporter från terrordåd på nyheterna, så är det den Ondes gärningar vi blir vittnen till. Men Bibeln uppmanar oss att inte vara rädda: Gud har gett oss sin Ande som övervinner rädsla - Kärlekens Ande så att vi kan älska våra muslimska grannar. Be om att Anden ska hjälpa dig att älska de muslimer du möter. 2 Tim 1:7”

Som kristna är vi uppmanade framförallt till att be. Den första kristna församlingen växte fram under mycket svåra omständigheter med en romersk statsmakt som under långa perioder hade som sin främsta ambition att döda de kristna. Församlingen uppmanades inte till strid, försvar, våld eller polemik. Man uppmanades framförallt till bön.

Paulus skrev till Timoteus: ”först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugn och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” I samma kapitel skriver Paulus att han vill att männen på varje plats ska be med heliga händer, utan vrede och diskuterande.

Vi uppmanas alltså att be för alla i ledande ställning. Det innefattar till exempel presidenter, regeringar, statsministrar, riksdagsledamöter och parlamentariker, företagsledare, kommunalråd och landstingspolitiker, fackliga ledare och organisationsföreträdare av olika slag. Det innefattar rimligtvis olika former av kyrkliga ledare som samfundsledare, biskopar och ärkebiskop. Med mera.

Att gå bönens väg är en starkare väg än att gå polemikens och vredens väg.

Vi uppmanas också att be för alla kristna. Paulus skrev till församlingen i Efesos om den andliga strid vi befinner oss i, den är inte mot människor utan mot ondskans andemakter. Därför ska vi vara vakna och hålla ut i bön för alla de heliga. Paulus ber också om förbön om att församlingen ska be för honom och att ”ordet ges mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör.”

Att be för alla kristna, inte bara våra egna favoriter av kristna – är vi uppmanade till. Vi är också uppmanade att be för kristna ledare och predikanter.

Inför nationaldagen ska vi framförallt tänka på att vi som kristna är förebedjare. Be för vårt land, alla oroshärdar som finns i Sverige och internationellt, och för kristna kyrkan i allmänhet.

Inför nationaldagen ska vi framförallt tänka på att vi som kristna är förebedjare. Be för vårt land, alla oroshärdar som finns i Sverige och internationellt, och för kristna kyrkan i allmänhet.

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...