Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Blunda inte för islams politiska anspråk

Ledare · Publicerad 00:00, 16 maj 2019

I helgen publicerade DN en sympatisk intervju med ”Herr och fru Europa”, det vill säga Carl Bildt och Anna Maria Corazza Bildt: ”Han var med och förhandlade Sveriges villkor inför EU-inträdet för snart 25 år sedan. Hon har företrätt svenska Moderaterna i Bryssel och Strasbourg i snart tio år.”

En sak som förvånar i intervjun är synen på islam: ”Nu spelar man på rädslan för islam. Det är avgörande. Förr var det så att det stora hotet mot Sverige var katolikerna. Det har vi kommit över. Sedan var det judarna som skulle ta över världen. Nu är det islam som ses som hotet”, säger Carl Bildt.

Det är sant att rädsla förekommit många gånger i historien och att den ofta visat sig vara ogrundad. Men betyder det att rädsla alltid är ogrundad?

Jämförelserna Carl Bildt gör är illa valda, vilket visar sig om man jämför dem. Vad var motsvarigheten bland katolikerna till IS-krigare och terrorism motiverad utifrån islam, eller till balkongmord eller sharialagstiftning? Vad var motsvarigheten bland judarna? Vilka katolska präster eller judiska rabbiner behövde säkerhetspolisen i Sverige ta i förvar, såsom nyligen skedde med flera imamer?

Fördomar och konspirationsteorier behöver avslöjas, men det gäller också för destruktiva idéer.

En bättre jämförelse är marxismen. Det finns anledning att vara rädd för idéer i den ursprungliga marxismen. Revolutionen, proletariatets diktatur, äganderättens avskaffande, allt det är oförenligt med ett fritt samhälle. Som väl är utvecklades, ur marxismen, en demokratisk socialism som tog avstånd från revolution och förtryck.

Muslimer är inte farliga, de är människor på precis samma sätt som kristna eller ateister är det. Men det finns idéer i alltför många versioner av islam som är farliga och oförenliga med ett fritt samhälle. Ursprunglig islam är inte bara en gudstro, utan också ett politiskt system som ska prägla hela samhället.

Till skillnad mot marxismens utveckling mot demokratisk socialism, ser vi ännu inte att islam, globalt sett, rör sig i den riktningen. Därför finns det anledning att vara rädd för islam.

Ett svenskt exempel är Hanna Gadban, författare till boken Min jihad – Jakten på liberal islam (2015). Hon skrev nyligen på Twitter (28/4): ”Många hör av sig till mig och undrar om jag funderar på att uppdatera min bok, Min jihad. Mycket har hänt sedan dess … Jag funderade på det flera gånger, men det priset som jag och mina anhöriga fick betala, gör att jag inte längre tycker att det är värt ett nytt försök.”

Priset hon talar om är dödshot från andra muslimer som inte accepterar hennes liberala version av islam.

I kristen tro är åtskillnaden kyrka-stat viktig. Jesus sade: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud” (Matt 22:21). Även om det inte alltid tillämpats rätt i kyrkans historia finns det där i kyrkans ursprung. Så är inte fallet med islam.

Shadi Hamid, känd muslimsk akademiker, skrev i Los Angeles Times:

”Skillnaderna mellan kristendom och islam är också tydliga i respektive tros centralfigur. Till skillnad från Jesus, som var en dissident, var Muhammad både profet och politiker. Och mer än bara politiker var han statsbyggare och statschef. Det var inte bara så att de religiösa och politiska funktionerna var sammanflätade i Muhammeds person, de var menade att vara sammanflätade. Att argumentera för en åtskillnad mellan religionen och politiken är att argumentera mot den modell som formats av just den man som muslimer beundrar mest och försöker efterlikna” (9/9, 2016).

Så länge islam håller fast vid den modellen förblir islam ett hot mot det fria samhället.

Muslimer är inte farliga, de är människor på precis samma sätt som kristna eller ateister är det. Men det finns idéer i alltför många versioner av islam som är farliga och oförenliga med ett fritt samhälle.

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....

Hyllas för uttalande om att utrota judar

Imamen och läraren Ahmed Billoo propagerar för utrotning av judar på sin privata Facebooksida. ”Må Allah räkna deras antal, döda dem och inte lämna...

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Upptäck ett nytt museum i sommar med hela familjen

– De mer än 1 500 svenska museerna är som mest tillgängliga just nu, så passa på och upptäck ett nytt museum i sommar, säger Mats Persson,...