Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Behöver tron försvaras?

Ledare · Publicerad 00:01, 8 apr 2016

Den kristna tron har alltid utsatts för olika slags angrepp genom historien. Det behövs ingen större dos kyrkohistoria för att konstatera det. En del angrepp har kommit utifrån, från den omgivande kulturen, medan andra har kommit inifrån, från kyrkliga ledare och andra. En del har rört perifera frågor, medan andra har rört centrala frågor. Vår tid utgör definitivt inget undantag i sammanhanget.

Många gånger har vi som kristna stått svarslösa, eller åtminstone valt att inte svara, när angreppen har riktats mot vår tro. Ibland har vi dessutom gjort det till en dygd att inte bemöta angreppen. ”Jesus klarar nog av att försvara sig själv, han behöver inte vår hjälp.”, kanske vi säger lite klämkäckt. Men är det verkligen en dygd att titta på när sekulära profeter och liberalteologiskt präglade teologer hjälps åt i sina försök att pulvrisera den kristna tron?

Jag tror inte det. Och jag tycker mig dessutom vara i ganska gott sällskap. Bibeln är full av exempel på hur både Jesus, Paulus, Petrus och andra frontfigurer i den första församlingen – både genom hur de agerade och genom det de talade och skrev – förklarade och försvarade den kristna tron. Trons försvar är en i allra högsta grad biblisk tanke. För en mer utförlig redogörelse kan jag rekommendera Stefan Gustavssons senaste bok om apologetik – Behöver tron försvaras? En bok som för övrigt borde vara obligatorisk läsning för varje kristen ledare.

Hur ser då vår tids angrepp på den kristna tron ut? Låt dem sammanfattas i tre punkter.

• För det första har den kristna etiken angripits, inte minst på sexualitetens område. Vi lever i ett starkt sexualiserat samhälle, där ”den fria sexualiteten” har blivit religion. Bibelns budskap om trogna, livslånga relationer mellan en man och en kvinna har varit en nagel i ögat för både normkritiker, genusforskare och hbtq-lobbyister. Den kristna människosynen, som värnar även ofödda människor, har varit ytterligare en provokation för vår sekulära kultur.

• För det andra har den kristna världsbilden angripits. Tron på en Skapare krockar så fundamentalt med en naturalistisk världsbild, där endast det som kan mätas och vägas existerar. Ateister och sekulärhumanister har inte sällan framställt den kristna tron som vetenskapsfientlig och världsfrånvänd.

• För det tredje har det kristna budskapet angripits. Har Jesus verkligen funnits? Har han dött och uppstått? Hur kan man tro på Bibeln? Varför är kristen tro mer sann än någon annan religion? Och så vidare. De här angreppen har kommit från både andra religioners företrädare och från sekulära röster.

Det mest tragiska i sammanhanget är att angreppen, på samtliga tre punkter, nu även kommer från kyrkans egna företrädare. Lobbyisterna i RFSL och RFSU får god hjälp från kyrkan att angripa den kristna synen på äktenskap, sexualitet och familj. De sekulära ateisterna får god hjälp från både biskopar och präster att ifrågasätta om Jesus verkligen kunde gå på vattnet och annat övernaturligt. Och andra religioners företrädare får dessutom god hjälp från kyrkliga företrädare med att ifrågasätta om Jesus verkligen är enda vägen till Gud.

Kanske har utvecklingen att göra med att vi inte har tagit den apologetiska kallelsen på större allvar? Ibland kan man förundras över hur märkbart ovilliga vi kristna kan vara att utkämpa vår tids strider och bemöta vår tids frågor. Vi skulle behöva en apologetisk renässans, där vi tar trons försvar på större allvar. Vem vet, kanske till och med en och annan präst då skulle bli lydig tron, för att travestera Apostlagärningarna 6:7.

Men är det verkligen en dygd att titta på när sekulära profeter och liberalteologiskt präglade teologer hjälps åt i sina försök att pulvrisera den kristna tron?

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...