Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Medielandskapet öppnar nya vägar för kontakt med människor, något som illustreras av miljarderna som följde begravningen av drottning Elizabeth II. Samtidigt finns en slagsida åt emotionell manipulation som kristna behöver se upp med, skriver Stefan Gustavsson. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare · Publicerad 00:10, 24 sep 2022

Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden under hennes livstid.

Kröningen till drottning den 2 juni 1953 innebar televisionens stora genombrott. För första gången var det fler tv-tittare än radiolyssnare. Ceremonin följdes inte bara av människor i Storbritannien utan av miljoner människor världen över.

Drottningens begravning den 19 september 2022 beräknas ha följts av 4 miljarder människor och bekräftar televisionens enorma genomslag globalt. Vi lever i en mediedominerad värld. Det påverkar oss, på gott och på ont, på ett djupgående sätt. Vi bombarderas med information och desinformation i en aldrig sinande ström och utsätts för manipulation som vi ofta förblir omedvetna om.

Både kröningen och begravningsceremonin ägde rum i Westminster Abbey, den förnämsta av den anglikanska kyrkans katedraler. På det sättet inramades drottningens offentliga liv av den kristna tron – en tro som också var hennes egen.

Hela begravningsceremonin präglades av västerlandets kristna historia. Katedralens skönhet, liturgin, bibeltexterna, bönerna, psalmerna utgjorde tillsammans en stark predikan om det unika hopp vi har genom Jesus Kristus och var ur det perspektivet en fröjd att följa.

Samtidigt illustrerade ceremonin också den dramatiska förändring som skett i västerlandet.

I procession in i kyrkan gick inte bara anglikanska dignitärer och representanter för andra kristna traditioner. Där fanns också judar, muslimer, buddhister, hinduer med flera religiösa traditioner. Västvärlden har gått från att vara en kristen enhetskultur till att bli ett mångreli­giöst och pluralistiskt samhälle. Olika religioner existerar sida vid sida samtidigt som en växande andel av befolkningen beskriver sig själv som sekulär, utan någon religiös tro alls.

Alltsedan 1500-talet har den engelske monarken haft titeln ”the defender of the faith”, alltså trons försvarare. Det har genom historien syftat på den kristna tron och mer specifikt på den anglikanska kyrkans tro. Monarken har ju varit den anglikanska kyrkans överhuvud sedan 1558. Men den titeln blir, i ljuset av utvecklingen i kulturen, alltmer anakronistisk. Det har skett avgörande förändringar i tiden mellan drottning Elizabeths kröning 1953 och den kommande kröningen någon gång under 2023 av kung Charles III.

Redan för flera decennier sedan diskuterade prins Charles sin kommande roll och ställde frågan om titeln kanske skulle formuleras i plural: ”Defender of Faiths.”

I ett uttalande den 16 september i år riktar sig kung Charles till de religiösa ledarna i landet och understryker både sin egen kristna tro, sin respekt för andra religiösa traditioner och för dem som önskar leva efter sekulära ideal. Kungens roll är alltså nu inte bara att försvara den kristna tron utan också att försvara allas frihet att själva välja tro och väg genom livet.

Församlingen i Sverige måste också förhålla sig till denna nya och utmanande verklighet: En mediadominerad värld och ett pluralistiskt samhälle. Här väntar både stora möjligheter och djupa fallgropar.

Medielandskapet öppnar nya vägar för kontakt med människor och kommunikation av evangeliet. Samtidigt finns en slagsida åt emotionell manipulation. Som Ingmar Bergman sa: ”Bildmediet träffar oss direkt i vår känsla utan mellanlandningar i intellektet.”

Den pluralistiska kulturen ger både oss och andra den livsviktiga friheten att pröva olika alternativ, samtidigt som resultatet ofta har blivit en loj relativism: Det spelar ingen roll vad du väljer.

Den pluralistiska kulturen ger både oss och andra den livsviktiga friheten att pröva olika alternativ, samtidigt som resultatet ofta har blivit en loj relativism.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Tre skäl till Kinas hårda covidregler

Covid. Som en annan planet. Så beskriver kineser fotbolls-VM som pågår i Qatar och som visas på statliga... måndag 28/11 12:50

Dubblad ISK-skatt – trots löfte från regeringen

Budget. Skatten på ISK-sparande blir dubbelt så hög nästa år på grund av att statslåneräntan höjs.... måndag 28/11 10:00