Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Varje församling behöver ha en strategi för att sprida evangeliet till människor i vårt närområde. Foto: Freely Photos

Att sprida evangeliet är församlingens uppdrag

Ledare · Publicerad 00:00, 20 okt 2018

Varje församling behöver ha en gementänkt strategi för lokal evangelisation och mission i sitt närområde. Att sprida evangeliet till sitt närområde och göra lärjungar är det viktigaste uppdraget för varje lokal församling. Tyvärr har liberal och otydlig teologi lagt en våt filt på många sammanhang när det gäller passionen för människors frälsning. Om det inte är avgörande för tid och evighet med människors frälsning, då blir det inte heller så viktigt.

Ett annat stort problem är att vi har stängt in oss i våra kyrkor. Väldigt få människor i förhållande till hela befolkningen går i dag till någon kyrka, Svenska kyrkan bland annat har tappat en stor del av sina gudstjänstbesökare de senaste 25 åren. Att bara bjuda in till den egna kyrkan blir som att fiska i det egna badkaret.

Ett dåligt självförtroende har också drabbat många församlingar. Man tror att evangelisation är ett PR-problem. Man tror att människor inte går till kyrkan därför att man har förutfattade meningar om kyrkor. Jag tror den bilden är överdriven. Bland vanliga svenskar är huvudproblemet att man är ointresserad, det kanske finns ett litet vagt intresse för livsåskådningsfrågor, men inte tillräckligt stort för att ta sig till en kyrka annat än i undantagsfall.

Ett annat dilemma är att vi gör många aktiviteter i kyrkorna där vi når många människor. Vi kan ju lätt få fullt i kyrkan genom spännande konserter, intressanta gäster och program som lockar en publik. De traditionella kyrkliga förrättningarna som bröllop, dop, begravningar och konfirmation, drar många människor till kyrkor under ett år. Men allt detta handlar om tillfälliga besök. Vi har också en andel av befolkningen som är kyrkvänligt inställda och går till kyrkan några gånger per år vid de stora kyrkliga högtiderna.

Utmaningen är att människor behöver höra evangeliet för att komma till tro. Vid många arrangemang som drar människor till kyrkan, får man inte höra ett tydligt evangelium, och det skapas inte förutsättningar för att komma till tro.

Under de stora folkväckelsernas tid i Sverige 1850-1920 präglades befolkningen av en grundläggande bibelkunskap och kunskap om kristen tro. Vanan att gå till en kyrka och att vara medlem i en kyrka var då mycket större. Det fanns då en jordmån för väckelseförkunnelsen som saknas idag.

Jesus har kallat oss till att vara människofiskare. Men man måste fiska på olika sätt, beroende på var man befinner sig och vilka fiskar som finns i havet. Enligt min erfarenhet är det mest andligt öppet bland olika invandrargrupper. En latinamerikansk församling i Sverige kan till exempel bedriva evangelisation genom att bjuda in till sina gudstjänster, folk kommer och tar emot Jesus. Vanliga svenska församlingar som har svårt att få många utomstående i sina kyrkor, behöver hitta andra strategier.

En nyckel är att erkänna, bejaka, utrusta och ge mandat åt evangelisttjänsten i församlingen. Det är människor med en unik förmåga att få kontakt med icke kristna och presentera kristen tro för dem. Att bejaka karismatisk kristendom och att utrusta människor i Andens gåvor är en annan nyckel.

Ett praktiskt verktyg som fungerar för sekulariserade västerländska miljöer är Alphakurser. En fördel med Alpha är att det ges grundligt med tid för att presentera och förklara evangeliet. Det övervinner den kunskapsbrist i kristen tro som präglar moderna människor. Utmaningen är att få folk att komma till Alphakurser. Det är i regel alldeles för få deltagare. Här måste församlingen tänka kreativt kring marknadsföringen. Det behövs en renässans för satsningar på Alpha i svenska församlingar.

Utmaningen är att människor behöver höra evangeliet för att komma till tro. Vid många arrangemang som drar människor till kyrkan, får man inte höra ett tydligt evangelium, och det skapas inte förutsättningar för att komma till tro.

Människor i Nordkorea och Kuba behöver frihet och mat, de behöver våra böner.

Gästkrönika Häpnadsväckande stora framsteg har sen Berlinmurens fall gjorts i Polen och baltstaterna vad gäller... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier