Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort.
Johannes 6:37

Världen idag

Är våra samveten avtrubbade?

Ledare · Publicerad 00:00, 20 feb 2012

Under de senaste dagarna har det varit en livlig debatt i vårt grannland Norge om läkares samvetsfrihet och rätt att inte medverka vid aborter eller relaterade ingrepp. Det som utlöste debatten var ett utspel från den norska regeringen och hälsovårdsmyndigheter där samvetsfriheten begränsas. Nu reagerar de norska läkarna med ett upprop och protestaktion mot den norska regeringen. De anser att regeringen vill frånröva dem deras mänskliga rättigheter, och kallar utspelet för ett "slag i ansiktet" och en "auktoritär framstöt".
Över 170 läkare och 60 annan hälsovårdspersonal har än så länge skrivit på protestlistan som riktas mot hälsoministern. Det norska centerpartiets hälsopolitiska taleskvinna går emot sin egen regering i frågan och den kristdemokratiska parlamentariska ledaren riktar skarp kritik och hävdar att konsekvensen i förlängningen blir ett yrkesförbud för läkare med samvetsbetänkligheter.

Den norska abortlagen och föreskrifterna på området fastslår att:"Helsepersonell som av samvittighetsgrunner onsker det, skal fritas fra å utfore eller assistere ved svangerskapsavbrudd." Dessa regler har i över 30 år i praktiken innefattat alla läkare och annan hälsopersonal som av samvetsskäl inte vill medverka vid abortrelaterade ingrepp men nu vill den norska regeringen begränsa rättigheten för husläkarna.
Sverige ligger mycket långt från Norges och många europeiska länders långvariga tradition av respekt för samvetsfrihet. Men trots att det i den svenska abortlagen inte finns någon föreskrift om samvetsfrihet, gäller likväl Europakonventionens bestämmelser som svensk lag. Artikel 9 slår fast rätten till samvetsfrihet och Sverige är som stat folkrättsligt förpliktat att lojalt fullgöra de åtaganden som följer av Europakonventionen och domstolens praxis. Dessutom är resolution 1763, antagen av Europarådets parlamentariska församling, vägledande för Europadomstolen, men även direkt i Sverige. Resolutionen slår fast rätten till samvetsfrihet för all vårdpersonal.

Frågan om samvetsfrihet inom den svenska vården har aktualiserats inte minst i den etiska debatten efter rapporterna om små bebisar som ligger och självdör i sköljrummet efter sena aborter. I dag är berörd vårdpersonal i princip tvingad att medverka och agera mot sitt samvete. Annars får de höra att de är på fel arbetsplats, har valt fel yrke, eller fel avdelning. Göran Hägglund sade mycket nedlåtande i en intervju i DN den 28 januari, att "utbildar man sig till en viss verksamhet, kan det inte innebära fritt valt arbete."
Det krävs mod att gå mot strömmen och riskera att bli ifrågasatt och kritiserad. Men fler läkare, sjuksköterskor och barnmorskor kommer att vägra att begå våld mot sitt samvete när de förstår hur omfattande samvetsfriheten är. En samvetsrörelse av vårdpersonal behövs i Sverige, nu mer än någonsin. Men följer vi vårt samvete eller har det trubbats av? I slutändan handlar det hela om att rädda små, oskyldiga människoliv.

RUTH NORDSTRÖM

Tragedin i lastbilen följden av en kollapsad människosyn

Ledare Vi har hört liknande sorgliga berättelser förr. Den här gången slutade den i minst 50 döda kroppar... torsdag 30/6 00:10

Hitta någon att plocka upp

Inför söndag Det var en dag kring jul för ett antal år sedan som vi kom åkande i centrala Lidköping. Det var... torsdag 30/6 00:00

KD öppnar nu för att ändra om abort i sitt principprogram

Politik. Kristdemokraterna kan komma att ändra i sitt principprogram där man förespråkar att rätten till liv... torsdag 30/6 10:00

Problematisk respons på skjutningen i Oslo

Ledare Helgens masskjutning i Oslo var en tragedi med två döda och många skadade i vad som framstår som... torsdag 30/6 00:00

Det Brittiska Palestinamandatet firar 100 år – men britterna svek judarna

Israelkommentar Om bara några veckor, den tjugofjärde juli, uppmärksammas en viktig märkesdag i den israeliska... torsdag 30/6 00:00

Svensk abortdebatt beskrivs som irrationell och omogen

Politik. Riksdagspartiernas reaktioner på USA:s begränsning av aborträtten får nu skarp kritik av... torsdag 30/6 07:00

Vår nykorade nationalfjäril har fått vind i seglen

Natur. Den långlivade citronfjärilen är på frammarsch i Sverige – framför allt bryter den ny mark längst... torsdag 30/6 04:00

Regeringen avgår – en utvärdering och en varning

Israelkrönika Israel går mot nyval, för femte gången på tre år. Och även om parlamentet, Knesset, i skrivande...
Följ Världen idag i sociala medier