Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Är våra samveten avtrubbade?

Ledare · Publicerad 00:00, 20 feb 2012

Under de senaste dagarna har det varit en livlig debatt i vårt grannland Norge om läkares samvetsfrihet och rätt att inte medverka vid aborter eller relaterade ingrepp. Det som utlöste debatten var ett utspel från den norska regeringen och hälsovårdsmyndigheter där samvetsfriheten begränsas. Nu reagerar de norska läkarna med ett upprop och protestaktion mot den norska regeringen. De anser att regeringen vill frånröva dem deras mänskliga rättigheter, och kallar utspelet för ett "slag i ansiktet" och en "auktoritär framstöt".
Över 170 läkare och 60 annan hälsovårdspersonal har än så länge skrivit på protestlistan som riktas mot hälsoministern. Det norska centerpartiets hälsopolitiska taleskvinna går emot sin egen regering i frågan och den kristdemokratiska parlamentariska ledaren riktar skarp kritik och hävdar att konsekvensen i förlängningen blir ett yrkesförbud för läkare med samvetsbetänkligheter.

Den norska abortlagen och föreskrifterna på området fastslår att:"Helsepersonell som av samvittighetsgrunner onsker det, skal fritas fra å utfore eller assistere ved svangerskapsavbrudd." Dessa regler har i över 30 år i praktiken innefattat alla läkare och annan hälsopersonal som av samvetsskäl inte vill medverka vid abortrelaterade ingrepp men nu vill den norska regeringen begränsa rättigheten för husläkarna.
Sverige ligger mycket långt från Norges och många europeiska länders långvariga tradition av respekt för samvetsfrihet. Men trots att det i den svenska abortlagen inte finns någon föreskrift om samvetsfrihet, gäller likväl Europakonventionens bestämmelser som svensk lag. Artikel 9 slår fast rätten till samvetsfrihet och Sverige är som stat folkrättsligt förpliktat att lojalt fullgöra de åtaganden som följer av Europakonventionen och domstolens praxis. Dessutom är resolution 1763, antagen av Europarådets parlamentariska församling, vägledande för Europadomstolen, men även direkt i Sverige. Resolutionen slår fast rätten till samvetsfrihet för all vårdpersonal.

Frågan om samvetsfrihet inom den svenska vården har aktualiserats inte minst i den etiska debatten efter rapporterna om små bebisar som ligger och självdör i sköljrummet efter sena aborter. I dag är berörd vårdpersonal i princip tvingad att medverka och agera mot sitt samvete. Annars får de höra att de är på fel arbetsplats, har valt fel yrke, eller fel avdelning. Göran Hägglund sade mycket nedlåtande i en intervju i DN den 28 januari, att "utbildar man sig till en viss verksamhet, kan det inte innebära fritt valt arbete."
Det krävs mod att gå mot strömmen och riskera att bli ifrågasatt och kritiserad. Men fler läkare, sjuksköterskor och barnmorskor kommer att vägra att begå våld mot sitt samvete när de förstår hur omfattande samvetsfriheten är. En samvetsrörelse av vårdpersonal behövs i Sverige, nu mer än någonsin. Men följer vi vårt samvete eller har det trubbats av? I slutändan handlar det hela om att rädda små, oskyldiga människoliv.

RUTH NORDSTRÖM

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier