Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Birger Forell samlade ihop ett mini-Europa utanför Tranås

På Gripenbergs slott samlade Birger Forell en rad representanter för det humanistiska och kristna Tyskland och sammanförde dem med yrkeskollegor från länder som varit ockuperade av Tredje rikets arméer, för att de på nytt skulle lära sig att leva sida vid sida.

Det största hotet mot ett pånyttfött Europa utgjordes av andlig vilsenhet och fattigdom, enligt Birger Forell.

Kulturserie · Publicerad 00:00, 17 aug 2021

”Få svenskar har gjort en effektivare insats för att åter göra Europa till ett hem för människor” än Birger Forell. Orden är lektor Vilhelm Scharps, de uttalades i samband med Forells frånfälle 1958.

Som lektor i svenska vid Universitetet i Berlin hade Scharp varit Forells förtrogne. De delade det antinazistiska kallet såväl som kärleken till det andra Tyskland – det kulturens, litteraturens, religionens land som nationalsocialismen utgjorde ett dödligt hot mot.

I slutet av 1940 kom Birger Forell att ge en rad representanter för det humanistiska och kristna Tyskland möjlighet till en rekreativ vistelse på träslottet Gripenberg, strax utanför Tranås. Friherrinnan Elin Hermelin hade generöst ställt egendomen till förfogande för Forells försoningsarbete.

De tyska gästerna, som inte sällan själva räknats till nationalsocialismens offer, sammanfördes i de småländska skogarna med yrkeskollegor från länder som varit ockuperade av Tredje rikets arméer. Forell skapade ett mini-Europa, där forna fiender på nytt skulle lära sig att leva sida vid sida och få förståelse för den situation som respektive grupp genomlevt under de mörka åren 1939–45.

En av Birger Forells närmaste medarbetare, den norske pastorn Olav Brennhovd, hade egen erfarenhet av det tyska koncentrationslägersystemets brutala verklighet. Han hade internerats till följd av kamp för fosterlandets och kyrkans frihet. I kraft av sitt eget livstrauma ägde Brennhovd en särskild auktoritet när han framträdde på kyrkliga konferenser om krigets sår och återuppbyggnadsarbetets utmaningar.

Under sin fångenskap hade Brennhovd lärt känna tyska olycksbröder som ur krigets förödelse ville se ett nytt Tyskland växa fram, byggt på den kristna trons grund.

Birger Forell använde sig av Brennhovds historia. Han ville ge ett exempel på att man inte ska låta oförrätter i det förgångna stå i vägen för att göra gott i nuet. Norrmannens gärningar framstod för Forell som skolbildande för vad försoning vill säga.

Ett av de tackbrev som riktades till Birger Forell efter en vistelse på Gripenberg var undertecknat av Annemarie Heiler. Hon var maka till den av Hitler-erans yrkesförbud drabbade professorn Friedrich Heiler. Enligt fru Heiler fyllde verksamheten utanför Tranås en viktig funktion, den medvetengjorde europeiska intellektuella om att det hade funnits en inre opposition i Tyskland.

Det var hennes övertygelse att danskars, britters och holländares personliga möten med ”tyskar, som själva varit motståndare till nazismen och som … fått lida förföljelser” bidrog till att dämpa förklarliga men destruktiva känslor av hat och minska viljan till vedergällning.

Både bland de ockuperade folken och bland nationalsocialismens offer i Tyskland fanns efter kriget ett utbrett begär efter hämnd. Avskyn kanaliserades bland annat i uppfattningen att den utifrån kommande hjälpen skulle hållas på lägsta möjliga nivå.

Tyskarna hade sig själva att skylla för sin olycka och sin nöd. ”Man krävde av dem som just genomled denna tyska höst att de skulle lära av sin olycka”, skrev författaren Stig Dagerman och tillade polemiskt: ”Man tänkte inte på att hungern är en mycket dålig pedagog.”

Det största hotet mot tanken på Europa som ett gemensamt hem utgjordes, enligt Birger Forell, av andlig vilsenhet och fattigdom. Kristna och humanistiska ideal var det bästa skyddet mot att nya väpnade konflikter skulle bryta ut. Med brödrakärlekens kitt skulle det europeiska husets delar hållas samman.

Inte minst i mötet med krigsfångar försökte Forell skapa insikter om att det inte saknades skäl till tyskhatet bland till exempel holländare och danskar.

Denna typ av kunskapsluckor fyllde veckorna på Gripenberg igen hos flera gäster.

Sammanlagt skulle över 300 personer hinna passera genom slottets salonger under 1948 och 1949.

Inte minst genom vittnesmål i tysk press blev ”Gripenbergsandan” ett begrepp för hoppet om ett pånyttfött Europa; en kontinent präglad av en gemenskap som hade plats också för ett folk med ohyggliga förbrytelser på sitt samvete.

Studie: Fem barn föddes levande efter abort

Minnesota. Fem foster föddes levande efter en abort i Minnesota förra året. Det slår en rapport från... onsdag 10/8 21:00

En sund familjepolitik ger styrka åt samhällsbygget

Ledare Det är tyst om familjen i valrörelsen. Samtliga riksdagspartier står i princip bakom uppfattningen... onsdag 10/8 00:20

L: Inför förskoletvång för barn med dålig svenska

Barnomsorg. Liberalerna (L) vill införa förskoleplikt för barn som ligger efter med svenskan. I valmanifestet... onsdag 10/8 17:00

En anpassning till samtiden drar inte fler till kristen tro

Ledare Sommaren går in för landning och semesterfirare återvänder hem. Skolor och arbetsplatser förbereder... tisdag 9/8 00:00
E-tidning
Under perioden 20 juni–19 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier