Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Kom som missionärer till Sverige – blev martyrer

Kulturserie Sveriges kristnande (del 9). Sveriges övergång från hedendom till kristendom gick inte över en natt. Fler missionärer sändes... onsdag 3/5 00:00
Hela artikelserier