Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Biblioteken politiserades av 68-kulturens aktivister

Kulturserie Den svenska kulturrevolutionen (del 4/4). Bibliotekarier som påtar sig rollen att uppfostra låntagarna till givna ideologiska synsätt och... tisdag 9/2 00:00

Reagans politik var starkt inspirerad av Bibeln

Kulturserie President Ronald Reagan (del 2/2). Bibeln var central för Reagan: ”På dess sidor finns alla svar på alla problem som människan... torsdag 28/1 00:00
Hela artikelserier
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier