Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Intellektet och tron är gåvor som Gud har lagt ner i människan.

Krönikor · Publicerad 00:00, 26 mar 2018

Förmågan att tänka abstrakt kopplas ofta samman med begåvning. Intelligens handlar om förmågan att se och föreställa sig det som inte kan fångas av våra fem sinnen. Det som definierar människan är förmågan att i tanken se det som i nuet inte kan fångas av hörsel, känsel, lukt, smak eller syn.

En arkitekt ser huset innan det är byggt, en rymdforskare beskriver områden i universum som man inte har sett. Matematikern bevisar dimensioner bortom tiden i vår tredimensionella värld. Affärsmannen ser affärsmöjligheter där andra inte ser annat än ett problem. En mamma ser barnet som vuxen.

Intellektet öppnar för en större verklighet och ger förmågan att planera för en ännu oupplevd framtid. Förmågan att tänka abstrakt, och växande tro, är kopplade till varandra. Med intellektet kan vi bilda oss en uppfattning om det abstrakta. I tron ser man dimensioner i tillvaron lika verkliga som om de registrerades med de fysiska ögonen. Enligt Hebreerbrevet ger tron oss ”visshet om det vi inte kan se”.

Intellektet och tron är gåvor som Gud har lagt ner i människan som en hjälp till att röra oss i tillvarons fulla dimensioner. Om man förtrycker människor så att intellektet inte får användas fritt, skapas ett samhälle utan framtid.

På samma sätt är ett system dömt till undergång när tron inte ges frihet. När visionen om en bättre värld vingklipps blir örnarna tama burfåglar utan frihet. I en miljö där intellektet och tron ges fritt utrymme skapas en kreativ miljö med hopp inför framtiden.

I bibeltexten om Noa skriver Hebreerbrevets författare att Noa hade ”fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses”. Detta var en insikt som berörde hela Noas sätt att leva. Känslan som tog greppet om Noa beskrivs som ”helig fruktan”. Insynen i det som skulle ske i framtiden fångade intellektet och tron på ett sätt som gav konsekvenser för framtidsplaneringen.

Skillnaden mellan flummaren och visionären är att visionärerna förverkligar det de ser i sitt inre, medan flummarna bara snackar. Noa hade fått trons övertygelse. På Guds order planerade han en positiv räddningsaktion inför det som skulle komma. Han byggde en båt för att rädda allt levande undan en fasansfull flodvåg med vattenmassor som kunde dränka allt. Tsunamikatastrofer och klimatförändringar i vår tid är trots sin fasansfulla omfattning ändå inte alls av samma magnitud som katastrofen Noa ställdes inför.

Trons insikt passiviserade inte Noa. Tvärtom, det var tron som gjorde att han började bygga båten för framtiden innan katastrofen kom. För den som är åskådare är det ganska lätt att göra sig lustig och förlöjliga någon annan som ser det som ännu inte kan ses. Att börja ett gigantiskt båtbygge på torra land borde ha väckt en hel del snack och kommentarer. Den som har en begränsad verklighet har alltid svårt att förstå den som har sett mer och längre.

En visionär som beskriver det man sett i sitt inre uppfattas ofta som naiv och verklighetsfrämmande. Noa byggde en båt på torra land, Abraham drog bort till ett land som skulle bli hans utan att veta vart han skulle komma. I tro talade Josef när han låg för döden om att Israel skulle få chansen att lämna slaveriets Egypten.

Människor med skarpt intellekt och en levande tro ser längre! Tron förbereder alltid det som skall komma.

Ordkrig efter israeliska flygangrepp i Syrien

Missilangrepp Iran är redo att utplåna Israel, hävdar chefen för det iranska flygvapnet, sedan Israel angripit iranska mål i Syrien. – Vi slår till mot vem som än...

Det räcker inte med besvärjelser

Ledare Beklämmande röra Så här när dammet börjar lägga sig kan man fundera en del på förra veckans kaos i regeringsfrågan. Hur kunde S, MP, C och L ens komma på tanken att...