Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Så kan du träna barnen i lydnad

Kristet föräldraskap del 11. I vår förra text skrev vi om det goda med att lära barn att hedra, respektera och lyda föräldrar... tisdag 1/8 00:00

Viktigt lära barnen att lyda och hedra sina föräldrar

Kristet föräldraskap (del 10). I Ef 6:1–3 läser vi: ”Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt. Hedra din far... lördag 27/5 00:00

Ser du barnen som Guds välsignelse?

Kristet föräldraskap (del 9). Vilka tankar vi väljer att tänka formar våra liv, och hur vi tänker om våra barn är viktigare än vi... lördag 15/4 00:00

Lär ditt barn att klara av motgångar

Kristet föräldraskap (del 8). Har du hört ordet ”resiliens”? Det handlar om den långsiktiga förmågan att klara av motgångar och... lördag 18/2 00:00

Hur ska vi tänka kring skärmtid?

Kristet föräldraskap (del 7). Hur kan vi hjälpa våra barn att förhålla sig till dagens digitaliserade värld? Finns det ramar vi... lördag 7/1 00:00

Vänj barnen vid arbete redan från tidig ålder

Kristet föräldraskap (del 5). När man är småbarnsförälder känns det overkligt att de där små en dag kommer att växa och bli... lördag 1/10 06:50

Har du rätt förväntningar på föräldraskapet?

Kristet föräldraskap (del 4). Att vara förälder är ett heltidsuppdrag, ett 24/7-jobb som kräver att vissa begrepp i livet kodas... lördag 17/9 00:00