Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Hur ska vi tänka kring skärmtid?

Kristet föräldraskap (del 7). Hur kan vi hjälpa våra barn att förhålla sig till dagens digitaliserade värld? Finns det ramar vi... lördag 7/1 00:00

Vänj barnen vid arbete redan från tidig ålder

Kristet föräldraskap (del 5). När man är småbarnsförälder känns det overkligt att de där små en dag kommer att växa och bli... lördag 1/10 06:50

Har du rätt förväntningar på föräldraskapet?

Kristet föräldraskap (del 4). Att vara förälder är ett heltidsuppdrag, ett 24/7-jobb som kräver att vissa begrepp i livet kodas... lördag 17/9 00:00