Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje.
Psaltaren 119:174

Världen idag

Ta tillbaka NF:s sunda förnuft

Israelkrönika · Publicerad 00:00, 17 feb 2021

De senaste veckorna har det palestinska självstyret (PA) hållit på med byggandet av en väg från staden Asira ash-Shamaliya på Ebalberget och in till Nablus, det bibliska Sikem. Den nya vägen går förbi en arkeologisk plats som många – inklusive den avlidne israeliske arkeologen Adam Zertal, som stod för utgrävningen på 1980-talet – menade var Josuas altare (se Jos 8:30).

Förra veckan förstörde vägarbetarna fyrtio meter av den 3 300 år gamla muren som omger området – och krossade därefter stenarna till grus, som de använde för att bygga vägen. Israeliska organisationer, arkeologer och experter var på krigsstigen. Ovärderligt material är borta för alltid.

Och fenomenet är inte ovanligt. PA för en medveten kampanj i att förstöra eller ta över platser som bevisar judisk närvaro i landet. Otaliga exempel kan nämnas. Varför denna iver att skriva om eller förneka historien?

PA vet vad Nationernas förbund (NF) visste och vad staten Israels grundare visste: historien är ett starkt argument för den judiska närvaron i, och rättigheterna till, landet.

Vid upprättandet av det brittiska Palestinamandatet 1922 skrev NF att ”erkännande ges till det judiska folkets historiska förbindelse till Palestina och som grund för att återupprätta deras nationella hem i detta land” (min övers). Israels självständighetsförklaring börjar med att fastslå den historiska judiska kopplingen.

Mandattexten från 1922 innehåller tjugoåtta lagparagrafer. Den absolut längsta är paragraf 21 och man bör inte bli förvånad över innehållet: hur man hanterar arkeologiska fynd. Det sätts upp strikta regler för detta, där all förstörelse, stöld eller olaglig export av arkeologiska fynd ska straffas.

Men något har hänt – logik och sunt förnuft kastas i dag överbord. Vad vi anser vara sant styrs av andra faktorer. Följande är inte nödvändigtvis fenomen som tillhör samma kategori och har samma inflytande, men de är alla medskyldiga till att forma verklighetsförståelsen i den värld vi lever i.

Vi har empirismen, där bara det som kan bevisas vetenskapligt är korrekt; postmodernismen, där ingen objektiv sanning finns, utan allt är relativt; narrativ, där subjektiva tolkningar av historiska fakta fullständigt avskärmar sig från den historiska verkligheten och blir till myter som ska tjäna en viss politisk ideologi; ”underdog”-principen, som säger att man alltid ska stötta den svage, oavsett om rätten är på dennes sida eller inte; fredsjournalism, där det ädla motivet att sänka krigsretoriken har lett till att man inte längre skiljer på gott och ont, moraliskt och omoraliskt; fake news, där felaktig eller vilseledande information presenteras som sanning, men där beslut om vad som utgör fake news ibland tas utifrån politisk eller ideologisk grund.

I detta virrvarr, där sanningen är under attack, är arkeologi en fast hållpunkt (även om arkeologiska fynd också måste tolkas, kan de inte förnekas). Det är dags att ta tillbaka NF:s grundares sunda förnuft och sätta stopp för de krafter som vill grunda samhället på politiskt motiverade halvsanningar och lögner.

Tumme upp

För Israels president Reuven Rivlin, som bad försvarsminister Benny Gantz undersöka förstörelsen vid Josuas altare och ta nödvändiga steg för att platser av sådant ”ovärderligt nationellt och universellt värde” inte förstörs.

Tumme ner

För EU, vars politik, enligt partiledaren för Nytt hopp, Gidon Sa’ar, ”på förhand försöker döma resultatet av förhandlingarna” mellan Israel och PA till fördel för sistnämnda. (Därmed en extra tumme upp för Sa’ar.)

Religionsfrihet nämndes inte i utrikesdeklarationen

Utrikespolitik. För första gången på flera år nämns inte frågan om religionsfrihet eller religiösa minoriteter i... onsdag 24/2 17:00

Biverkningar av mindfulness en viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Linde pressades om bistånd till Islamic Relief

Utrikespolitik. Iran, Turkiet, svenskt bistånd och ett eventuellt svenskt Natomedlemskap var några av de många... onsdag 24/2 16:50

Framgång är inte mätbara resultat, utan äkthet och trohet inför Gud.

Inför söndag 1 Mos 32:22–31 Det blir ingen vändning utan omvändelse. Det blir ingen förändring i samma gamla... torsdag 25/2 00:00
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier