Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Foto: Bernat Armangue/AP/TT

Kan man säga att arkeologi bevisar Bibeln?

Israelkrönika · Publicerad 00:00, 8 jan 2020

Vid ett årsskifte görs många intressanta sammanfattningar från olika områden. De kan hjälpa oss att reflektera över vad det gångna året har gett oss, och 2019 gav oss ett otroligt år om vi tänker på arkeologi i förhållande till Bibeln.

Detta inkluderar bland mycket annat upptäckten av staden Gat såsom den såg ut i Goliats dagar; altarhornet som kan ha tillhört altaret vid tabernaklet när det stod i Shilo; en sannolik identifiering av lärjungarna Petrus' och Andreas' hemstad, Betsaida; och en stadsmur som troligtvis byggts av kung Rehabeam i Lakis.

Men det fynd som verkligen ger oss Bibelns puls och för oss in i det kungliga palatsets beslutskammare, är det lilla sigillet med inskriptionen ”Natan Melech, hovman”. Här möter vi, med stor säkerhet, en av kung Josias tjänare. Namnet Natan Melech nämns i 2 Kungaboken 23:11, och han befinner sig mitt i den reform som Josia satte i verket för att utrota avgudadyrkan i landet.

Detta sker samtidigt som profetissan Hulda och profeten Jeremia är aktiva i Jerusalem.

Arkeologiska fynd kan alltså vara otroligt fascinerande, men kan man säga att arkeologi bevisar Bibeln? Det beror väldigt mycket på hur man definierar uttrycket. Arkeologi kan definitivt underbygga Bibelns trovärdighet – och vid vissa tillfällen bevisa enskilda saker i Bibeln. Men att Tel Dan-inskriptionen som nämner ”Davids hus” bevisar att David har funnits (och några menar fortfarande att den inte gör det), bevisar ändå inte att allt Bibeln skriver om David är korrekt.

Fyndet av en mur i Lakis från Rehabeams tid stärker Bibelns historiebeskrivning om att staden blev befäst på den här tiden, såsom 2 Krönikeboken 11:5–10 beskriver det. Murens existens bekräftar, men bevisar inte, att Rehabeam stod bakom byggandet. Och den bevisar definitivt inte att han var son till en man (Salomo) som var en av de mest inflytelserika härskarna i regionen under sin tid.

Det finns också arkeologi som är svårförenlig med den bibliska framställningen. Detta gäller först och främst på två områden: kronologi och avsaknad av bevis. Arkeologiska fynd styrker ibland den bibliska historien, men daterar händelserna annorlunda. Biblisk kronologi, speciellt innan 800-talet f Kr, är ett utmanande tema, men man måste också fråga sig om man har förstått både Bibeln och arkeologin rätt innan man drar slutsatser.

Det vanligaste är dock påståendet att ”vi har inte funnit bevis för” – och den listan är lång. Men det kända uttrycket ”frånvaron av bevis är inget bevis för frånvaro” har stor tyngd i det här fallet.

Det är summan av de olika fynden som är det starkaste argumentet för Bibelns trovärdighet. Om Bibeln hade rätt angående Natan Melechs existens, så styrker det Bibelns trovärdighet totalt sett. Muren i Lakis förstärker Bibelns historia om Rehabeam, som i sin tur styrker – men inte bevisar – historien om Salomo.

I ljuset av inte minst upptäckter som gjorts de senaste trettio åren är det i dag oärligt att hävda att Bibeln inte är en trovärdig historisk källa.

Tumme upp

”Israel National Trail” – en vandringsled på omkring 110 mil, som sträcker sig genom hela Israel från Metulla till Eilat, och räknas bland de 20 bästa vandringslederna i världen, enligt National Geographic.

Tumme ner

De många mediekanaler som rapporterar om dödandet av Kassam Sulemani och bara nämner honom som en iransk general men utesluter det faktum att han också var en av världens värsta terroristledare.

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Oklart vem som bär skulden för regeringskollapsen

Hade Magdalena Andersson (S) kännedom om att Miljöpartiet kunde lämna regeringen om... lördag 27/11 14:00
E-tidning
Världen idag är en obunden nyhets­tidning på kristen grund. Tidningen kommer ut tisdag–lördag. Fredags- och lördagsutgåvorna publiceras endast digitalt.
Senaste magasinen
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier