Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:8

Världen idag

Ett svar på frågan om Israels styrka

Israelkrönika · Publicerad 00:10, 28 sep 2022

Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de tvåtusen år de varit utspridda över nationerna och som oftast varit förföljda. Det finns flera svar på detta, men jag skulle vilja lyfta fram den judiska kalendern.

Det är ganska otroligt hur en kalender kan påverka och styra mänskligt liv. I vår del av världen påverkar den allt mindre, allteftersom sekularisering och individualism sprider sig och ”var man gör det som är rätt i hans egna ögon”, för att citera Bibeln. Vårt samhälle är fattigare och mer splittrat på grund av det.

I Israel är det annorlunda.

I söndags kväll inleddes det judiska nyåret, Rosh Hashana, som inleder en månad av högtider och inkluderar Yom Kippur, lövhyddohögtiden och Simchat Tora. Hela nationen går in i ett annat läge. Det präglar vardagslivet – skolor hålls stängda och många jobbar deltid; det präglar mediekanalerna som är fulla av reportage som knyter an till de olika högtiderna; och det präglar mentaliteten hos den enskilde – de flesta följer högtidernas vandring från respekt och vördnad till omvändelse, till tillit, och till glädje.

Och i princip alla deltar i den omfattande sociala gemenskapen runt allt detta.

Uttrycket ”acharei ha-chagim” – efter högtiderna – är välkänt och återspeglar det faktum att inget av betydelse kommer att bli gjort förrän högtiderna är över och samhället går tillbaka till normalläge.

I år märks kalenderns kontroll över livet tydligare än annars. Israel befinner sig i en särskilt omtumlande period. Hotbilden är mer mångfasetterad än på länge, med terror både inne i landet och vid dess gränser. De många israeler som reser utomlands har blivit ombedda att vara särskilt vaksamma; iranska terrorgrupper försöker konstant mörda eller kidnappa israeler.

I samhället i övrigt är det turbulent. Det är valtider, där partierna betonar allt som splittrar i ett försök att sticka ut; folk kämpar hårt med ekonomin; den organiserade kriminaliteten omöjliggör ett normalt liv i delar av landet; och tilltron till att politikernas främsta mål är folkets bästa ligger på en låg nivå.

Så kommer då 1 Tishrei – den första dagen av år 5783, och samhällets karaktär förändras i ett nu. Andra regler gäller. Nu tänker man på andra saker och gör andra saker. Och den lilla minoritet som inte bryr sig ett dugg om de religiösa aspekterna har inte mycket val – samhället har bytt växel.

Den judiska kalendern, för att inte tala om de religiösa lagarna och sederna som är kopplade till den, har historiskt sett gett det judiska folket en annan puls än nationerna de har bott i. Det har inte bara gett dem en egen identitet, utan man har kunnat dra kraft från den gudsrelation detta innebär.

Ett sekulariserat Västeuropa har i hög grad förlorat detta, och även om sekulära krafter också märks i Israel, står traditionen stark. Den utgör en viktig del av Israels robusthet.

Tumme upp
För den israeliska polisen och säkerhetsstyrkorna som har högsta beredskap och dagligen räddar oskyldiga liv medan de riskerar – ibland offrar – sina egna. Terrorn är en skoningslös verklighet för israelerna.

Tumme ned
För den amerikanska kongressledamoten Rashida Tlaib, som säger att stöd till Israel är oförenligt med ”progressiva värden”. I så fall är det de så kallade progressiva värdena det är fel på.

Den lilla minoritet som inte bryr sig ett dugg om de religiösa aspekterna har inte mycket val – samhället har bytt växel.

Allt tillhör oss – om karismatik och liturgi

Ledarkrönika Varje gång himlen möter jorden uppstår en kombination av det som är gudomligt fullkomligt och det... torsdag 9/2 00:10