Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Den israeliska demokratin står fast

Israelkrönika · Publicerad 00:10, 9 nov 2022

Det har inte saknats kraftfulla negativa beskrivningar från västlig media den senaste dagarna, när det gäller den nyligen antagna regeringen i Israel. Valresultatet ledde till att Benjamin Netanyahu är i stånd att upprätta en ren högerregering utan hjälp av vare sig mitt- eller vänsterpartier. Västlig media talar om faran för en rasistisk och fascistisk regering som kommer att driva Israel ännu mer (i deras ögon) i riktning mot en apartheidstat.

Det blir tuffa tider för israeliska araber, menar man, och man kommer med hotande beskrivningar av en halachastat, där judisk religiös lag blir vägledande, kvinnliga programledare måste täcka sitt hår på tv, hbtq-miljön kommer att förlora rättigheter, och Israel kommer att stängas ner under sabbaten.  Rättsstaten och demokratin är i fara, hävdar många.

Men alla domedagsprofeter kan ta det lugnt; det är Netanyahu som blir premiärminister. Och trots det intryck många har av Netanyahu som en ”hök”, förankrad långt ute på den ideologiska högerkanten, befinner han sig väldigt nära centrum; han har nog mer gemensamt med Benny Gantz på mitten-vänstern än Itamar Ben Gvir på yttre högern.

Om man tittar på vad Netanyahu har gjort som premiärminister, hittar man inte något som påminner om det skräckscenario som presenterats här ovanför. Faktum är att man inte hittar så mycket ren högerpolitik. Sant – han är en stark försvarare av Israels sak i det internationella samfundet, och han lyckades också få USA:s godkännande för att flytta ambassaden till Jerusalem.

Men Netanyahu har ofta uttalat sitt stöd till tvåstatslösningen, han röstade för ett tillbakadragande från Gaza, han gav bort 80 procent av Hebron, han har aldrig satt i gång militära operationer mot terroristerna i Gaza trots pågående terror därifrån – som till exempel den nuvarande regeringen gjorde i somras. Netanyahu har bara gett klartecken för sådana när konflikten är ett faktum.

Han har infört starka restriktioner på byggande i bosättningarna och till och med fryst utbyggandet i långa perioder. Han har inte satt in seriösa åtgärder mot den illegala byggnationen i Palestinska självstyret i C-områdena i Judéen och Samarien, och så vidare.

Troligtvis är Netanyahu inte speciellt glad över den nuvarande konstellationen som ger högersidan ren majoritet. Faktum är att han aldrig har valt att upprätta en ren högerregering; han har alltid inkluderat mittenpartier i koalitionen. Vissa analytiker säger att det är vad han kommer att göra även nu; han kommer att vända ryggen till de två extrema partierna på högerkanten och i stället välja att samarbeta med Benny Gantz. Det kanske är en alltför spekulativ analys, men att Netanyahu kommer att försöka dra in Gantz efter att ha byggt en högerkoalition är ingen omöjlighet.

Oavsett, skräckscenarierna kommer inte att bli verklighet. Inte heller partierna på yttre högern önskar dylika scenarier, och med Netanyahu vid ratten är det otänkbart. Den israeliska demokratin står fast.

Tumme upp
För engelskbaserade The Jewish Chronicle, som genom offentliga påtryckningar fick BBC att be om ursäkt för sin avsaknad av respons på klagomål mot dem angående fördomsfull Israel-rapportering.

Tumme ned
Till dem som skrek ”mördare, mördare” till försvarsminister Benny Gantz när han kvällen före valdagen gick till Västra muren för att be. Fel ord och fel plats för att uttrycka politisk oenighet.

Skräckscenarierna kommer inte att bli verklighet.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10