Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Den judiska synen är att Gud inte bara gav sitt Ord till människan, utan även tolkningsföreträdet. Inte en prick i lagen får ändras, men däremot är det helt upp till människan hur lagen bör tolkas, så länge tolkningen följer den överenskomna hermeneutiken, skriver Paul Widén i sin kommentar. Foto: Pixabay

Judisk bibeltolkning – ett fascinerande ämne

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 23 maj 2019

När sharia-lagstiftning diskuteras och kritiseras i Sverige, händer det i princip alltid att någon välmenande själ påpekar att Bibeln, specifikt Gamla testamentet, minsann också har sin beskärda del av märkliga lagar och grymma straff. Bibeltroende människor som har synpunkter på muslimsk religiös praxis är därmed hycklare, menar man alltså underförstått.

Exakt hur man inom kristendomen förhåller sig till Mose lag, har jag trots två års teologistudier på högskolenivå aldrig blivit helt på det klara med, så detta vågar jag inte uttala mig om. När jag sedermera började studera judaistik vid Lunds universitet, insåg jag emellertid ganska snart att judendomen har en tolkningstradition som alla bibelläsare, oavsett religion, skulle göra väl att bekanta sig med.

I Talmud (Bava Metzia 59a-b) berättas det om en dispyt mellan Rabbi Eliezer och hans kollegor om huruvida en viss sorts ugn är rituellt oren eller inte: Den förre menar att den är ren, de senare att den är oren.

När argumenten tryter, utbrister Rabbi Eliezer: ”Om jag har rätt kommer det här trädet att bevisa det!” Och plötsligt flyger trädet upp ur marken och återplanterar sig en bit bort. Detta avvisas dock av övriga rabbiner, som menar att flygande träd inte är ett giltigt argument.

”Om jag har rätt kommer den här floden att bevisa det!” utbrister då Rabbi Eliezer. Men även detta avvisas av övriga rabbiner som ett ogiltigt argument. Och så fortsätter det i flera omgångar, tills Rabbi Eliezer slutligen utbrister: ”Om jag har rätt kommer himlen själv att bevisa det!” Genast hörs en röst från himlen som säger: ”Varför tjafsar ni med Rabbi Eliezer? Ni vet ju att han alltid har rätt.”

Då utdelar dock en av de övriga rabbinerna en exegetisk knockout genom att citera 5 Mosebok 30:12: ”Det [Guds ord] är inte i himlen.” Det han menar är att Gud har gett sin lag till människorna på jorden, och att han därmed inte har någon rätt att lägga sig i hur de tolkar hans ord.

Och hur reagerar Gud på detta? Han skrockar förnöjsamt och säger: ”Mina barn har besegrat mig.”

Denna märkliga – och för många extremt provocerande – text är utgångspunkten för judendomens radikala förhållningssätt till Bibeln. Gud gav inte bara sitt Ord till människan, utan även tolkningsföreträdet. Inte en prick i lagen får ändras, men däremot är det helt upp till människan hur lagen bör tolkas, så länge tolkningen följer den överenskomna hermeneutiken.

Följande två exempel ger en fingervisning om vad detta innebär i praktiken:

• ”Öga för öga” står det i 2 Mosebok 21:24. Men ponera att en enögd person hamnar i ett slagsmål med en person med två fungerande ögon och gör denne blind på ett öga. Om man då tar den enögdes enda öga gör man ju honom helt blind; hans enda öga är värt lika mycket som två ögon.

Därför måste texten betyda värdet av ett öga, värdet av en tand, värdet av en hand, och så vidare. Ekonomisk kompensation, alltså – inte blodig stympning av brottslingar.

• I 5 Mosebok 21:18–21 står det att ”en upprorisk och trotsig son som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem” ska föras till stadsporten och stenas till döds. I den hebreiska texten står det emellertid ”och inte lyssnar på sin faders röst och sin moders röst”, en märklig formulering som tolkades som att faderns och moderns röster måste låta helt identiska för att straffet ska kunna implementeras.

I praktiken gjordes alltså denna lag otillämpbar.

Judisk bibeltolkning är med andra ord ett ändlöst fascinerande ämne och bör med fördel studeras innan man uttalar sig kategoriskt om vad en viss bibeltext betyder eller inte betyder.

Judisk bibeltolkning är med andra ord ett ändlöst fascinerande ämne och bör med fördel studeras innan man uttalar sig kategoriskt om vad en viss bibeltext betyder eller inte betyder.

Hela familjer kan lösa samhällsproblemen

Ledare Familjen är en grundsten i både samhället och den kristna församlingen. Stabila och väl fungerande familjer leder till såväl stabila och väl...

Många klagar på störande måsar om sommaren

Klagomålen om störande fåglar har ökat med åren, enligt skadedjursföretaget Rentokil. – Problemet är ganska stort, säger skadedjursexpert Andreas...