Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Israels Syriendilemma

Israelkommentar · Publicerad 14:08, 22 jan 2019

Den syriska fronten har naturligt nog fått mycket uppmärksamhet i Israel efter raden av angrepp de senaste dagarna. Den israeliska armén (IDF) fortsätter att angripa iranska mål och säger, att Syriens president Bashar al-Assads styrkor inte heller är immuna mot angrepp så länge Assad tillåter den iranska utbyggnaden av militärbaser.

Söndagens syrisk-iranska svarsattack sköts helt enkelt ner av Iron Domes raketförsvarssystem, men Israel anser ändå att det är en allvarlig upptrappning.

Bashar al-Assad överlevde den arabiska våren på grund av att Iran och Ryssland såg sina intressen bäst tillvaratagna genom att diktatorn förblev vid makten. I dag är Assad en marionett för dessa nationer som, i en ansträngd relation till varandra, sörjer för att främja sina egna intressen på syriskt territorium.

Israel är framför allt oroligt för Irans pågående försök att bygga militärbaser och vapenfabriker i Syrien. Iran försöker dessutom smuggla in avancerade och precisa vapen till Hizbollah i Libanon. Hizbollah har byggts upp och tränats av Iran och har samma fundamentalistiska ideologi som den shia-muslimska mullaregimen.

Hizbollahs militära styrka, tillsammans med Irans inflytande i Syrien och deras atomvapenprogram, utgör det största militära hotet mot Israel – ett existentiellt hot. Israels angrepp av militära mål i Syrien har som mål att förhindra att detta hot förvärras.

Problemet är Ryssland. Trots att en kanal som varnar ryssarna för israeliska angrepp är upprättad, utgör dessa angrepp en risk för ryska soldater och intressen i Syrien. Eftersom angreppen också skadar, för att inte säga förödmjukar, den ryskstödda Assadregimen, försätter det ryssarna i en delikat position.

Efter nedskjutningen av det ryska transportflyget i september – som syrierna stod bakom men ryssarna av politiska skäl skyllde på Israel – försökte Moskva begränsa Israels operationer. Man kan bara föreställa sig vad konsekvenserna skulle bli om Israel vid en felberäkning skulle råka beskjuta ryska mål. Krig har brutit ut för mindre än så.

Den ansträngda situationen på den syrisk-israeliska gränsen är nästan uteslutande ett resultat av den iranska mullaregimens ambitioner om regional dominans. Irak, Libanon och Jemen är andra platser där regimen utökat sitt inflytande med militär makt, till stor irritation för flera arabiska stormakter. Detta kommer att fortsätta – och sannolikheten för en större konfrontation i Mellanöstern kommer att fortsätta öka – så länge mullorna inte stoppas.

Israel har inget val – man är tvungen att få stopp på Irans framfart i Syrien. Men internationellt samarbete måste till för att stoppa dem över huvud taget. Budskapet till européerna blir: Slå följe med president Trump, återinför sanktionerna, isolera de styrande och hjälp folket bli av med en förtryckande och farlig regim.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...