Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Israel för en rättfärdig kamp

Israelkommentar · Publicerad 09:22, 30 maj 2018

De sista veckorna har Israel tvingats konfrontera terrorverksamhet både vid sin södra och norra gräns. Här hemma ses det hela som ett uteslutande israeliskt problem, även om premiär­minister Benjamin Netanyahu har varnat för en sådan tanke. Terrorn som Israel står inför varje dag, säger han, kommer sprida sig över världen om den inte stoppas. Hans budskap verkar rinna av beslutsfattarna i Europa som vattnet på en gås. Här råder inställningen att Israel har sig själv att skylla för terrorn. Men vi har redan sett början på att Netanyahu har rätt; terrorangrepp har blivit en del av Europas vardag också.

I Israel har man bestämt sig för att terrorism aldrig får segra – dit har man ännu inte nått i de europeiska staterna. Här letar man ofta efter vad man menar är de bakomliggande orsakerna till terrorismen och försöker behandla dem. Och även om orsaker kan finnas och till en viss grad går att påverka, finns det en del saker man alltid måste understryka; terrorism kan aldrig försvaras, terrorism är ondska.

Hamas och Hizbollah är terroristorganisationer. Iran, som stödjer dessa och andra, leds av en terrorregim. Israel kämpar en daglig kamp mot dessa grupper. Hamas är den svagaste av grupperna och utgör inget existentiellt hot mot staten Israel. Men de utgör ett existentiellt hot för de israeler som bor nära Gaza.

Hamas ondska verkar inte ha några gränser. För att mörda israeler och skapa ödeläggelse har deras medlemmar engagerat sig i allt från skjutningar, knivhuggningar, självmordsbombningar, kidnappningar och regelrätta avrättningar, kört ner folk med bil och lastbil, mördat med hjälp av traktorer och dumprar, raket- och bombangrepp, underjordiska terrortunnlar, massdemonstrationer som täckmantel för terrorangrepp, och nu senast flygande drakar som orsakar bränder.

Iran och Hizbollah arbetar långsiktigt med att träna sina soldater, bygga militärbaser, utveckla allt dödligare vapen och planera förgörandet av Israel. Detta är ett existentiellt hot mot Israel.

Men nästan varje gång Israel slår till, är det detta som orsakar rubriker och fördömanden. I Europa talar man då om övervåld och man beskyller Israel för att orsaka terrorn genom ”ockupationen”. Detta ord, ”ockupationen”, förklarar allt för européerna. Man har redan glömt att terrorn började långt innan det de kallar ockupation existerade.

Andra accepterar det manipulativa påståendet att det finns en skillnad mellan Hamas politiska och ”militära” gren och inser inte att de därmed gör sig till talespersoner för Hamas propaganda. I stället för att söka efter förklaringar till terrorn, bör man erkänna detta grundläggande faktum: Terror är ren ondska och bör behandlas därefter.

I motsats till vad man kan få intryck av här hemma, så är Israels insatser för att försvara sina invånare mot terror till hundra procent rättfärdiga. Det betyder inte att de är hundra procent lyckade; inte heller att sätten de görs på alltid är de mest effektiva. Som med allt annat i livet finns det inga garantier för att man alltid fattar de bästa besluten. Detta gäller ännu mer i krig där fienden gör allt för att sabotera. I Israel, en fungerande demokrati, finns det självklart delade meningar om vad som är bästa metoden för att hantera terrorismen. Men det finns ingen oenighet om att terrorismen måste hanteras; den måste stoppas. För israelerna är detta ingen trivial fråga; nästan alla israeler har upplevt hur det är att förlora någon kär på grund av krig eller terror.

Europa har däremot ett problem; vi tycker inte om att prata om gott och ont. I de flesta kretsar uppfattas sådant tal snarast som osofistikerat och kanske till och med extremistiskt. Den rådande synen är att vad en person anser vara gott, anser någon annan vara ont – det hela är subjektivt. President Bushs tal om ”ondskans axelmakter” där hans påståenden om Saddam Husseins arsenal av massförstörelsevapen visade sig inte stämma, gjorde det ännu vanskligare att använda dessa termer. Och som vanligt rör vi oss från ett dike till ett annat.

Ett rabbinskt ordspråk säger att ”den som är barmhärtig mot den onde, är till slut ond mot den barmhärtige”. Europeiska intellektuella som tar till orda för bojkott av Israel, medan de ignorerar Irans, Hizbollahs och Hamas ondska, bevisar visdomen i det ordspråket.

När Israel bekämpar terror är det inte bara ett försvar för Israel. Det är ett försvar för alla som tror på godhet, barmhärtighet och mänskliga rättigheter. Det är ett försvar mot utbredandet av ondska. Européerna har börjat inse detta, men har fortfarande en väg att gå. Och första steget måste vara att med rötterna rycka upp föreställningen om att terrorism mot Israel återfinns i en egen kategori som kan förklaras – och kanske till och med är acceptabel.

Terror är ren ondska och bör behandlas därefter.

Ordkrig efter israeliska flygangrepp i Syrien

Missilangrepp Iran är redo att utplåna Israel, hävdar chefen för det iranska flygvapnet, sedan Israel angripit iranska mål i Syrien. – Vi slår till mot vem som än...

Det räcker inte med besvärjelser

Ledare Beklämmande röra Så här när dammet börjar lägga sig kan man fundera en del på förra veckans kaos i regeringsfrågan. Hur kunde S, MP, C och L ens komma på tanken att...