Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Israel efter premiärminister Netanyahu

Israelkommentar · Publicerad 16:36, 6 feb 2019

Oavsett hur det går i förundersökningen mot honom eller det kommande valet, så är Israel – och världen – på väg mot en post-Netanyahu-tid. Kanske dröjer det en mandatperiod till, kanske ännu längre, men skiftet kan också inträffa under det kommande halvåret.

Den 31 mars har Benjamin Netanyahu suttit vid makten i tio år utan avbrott. Därtill innehade han premiärministerposten under en treårsperiod 1996–99. Det är inte bara på grund av hans karismatiska personlighet som Netanyahu gång på gång vinner val. Han har lett Israel till stor framgång inom en rad områden:

Israel har en av världens starkast växande och stabila ekonomier och anses som en av världens teknologihögborgar; utvinningen av gas kommer att leda till ökade intäkter och öppna för nya handelsförbindelser; byggandet av vattenavsaltningsanläggningar har gjort landet mindre sårbart vid torka; Israel slår nya rekord nästan varje år i antalet turister som kommer till landet; fler och fler muslimska länder etablerar diplomatiska förbindelser och handelsförbindelser med Israel; USA har, med Israels hjälp, avslöjat FN:s hyckleri gentemot den judiska staten; president Trump följde Israels linje i fråga om Iran och återinförde sanktionerna – och erkände också Jerusalem som Israels huvudstad; det palestinska självstyrets stöd för terror är nu något som uppmärksammats av EU och flera länder har stoppat sina pengaöverföringar till det palestinska självstyret; och – Netanyahu är kanske den enda politikern i världen som tas emot med stor självklarhet i Washington, Moskva och Peking.

Det finns självklart också utmaningar: Gapet mellan rik och fattig i Israel ökar; utbildningssystemet lyckas få fram spets men inte bredd; kampen mellan de religiösa och de sekulära har intensifierats; och – Israel har fortfarande inte lyckats hitta lösningar på säkerhetsutmaningarna Hamas, Hizbollah, Syrien och Iran.

På problemen med Judeen och Samarien (Västbanken) finns det inte heller någon lösning. Europa förblir extremt kritiskt, och BDS-kampanjen vinner småsegrar här och där.

Det faktum att Netanyahu har suttit så länge vid makten gör att det i dag finns få i oppositionen som har någon ministererfarenhet – och ingen med erfarenhet av att vara statsminister (Ehud Barak är inte aktuell). Det finns heller inte någon naturlig arvtagare i Netanyahus eget parti, Likud, då Netanyahu gång på gång har gjort sig av med alla som skulle kunnat hota hans position.

Även de andra två tunga ministerposterna – försvars- och utrikesministerposterna – har ofta varit i händerna på koalitionspartierna. Den person som ska ta på sig Netanyahus stora skor kommer därför att vara en person utan någon större erfarenhet av viktiga poster. Utan Netanyahus auktoritära karisma blir det jobbet ännu svårare.

Men som israelerna säger: ”Vi överlevde farao, vi ska överleva även detta.”

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...