Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 16 okt 2019

De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till Svensson på gatan, men mycket få känner till att onsdagen i förra veckan var Yom Kippur, den stora försoningsdagen.

Denna står omnämnd i Bibeln, den bok som kristna anser vara Guds ord, och det är därför anmärkningsvärt att vi är så ovetande om den. Här är tre orsaker varför kristna borde vara bättre pålästa om de bibliska högtiderna.

• Teologi: Den kristna tron är fullständigt beroende av det vi kallar det Gamla testamentet. Utan detta skulle Nya testamentet ha varit en myt, ett budskap utan historisk förankring. Matteus kända ord ”för att det skulle uppfyllas” berättar för oss att Jesu verk är oförståeligt – faktiskt omöjligt – utan det Gamla testamentet.

Kristen likgiltighet i förhållande till denna del av Bibeln försvagar och utarmar budskapet i Nya testamentet. Den stora försoningsdagen pekar fram mot den store Försonaren; varför är detta ointressant för oss? Att Bibelns högtider också har en profetisk aspekt är ytterligare en orsak till att intressera sig.

• Kultur: Våra liv kretsar till stor del runt våra högtider. Redan nu kan man gå runt i butiker och se hur det förbereds för julen – som börjar först om två månader. Några veckor efter att julen är över börjar påskförberedelserna. Däremellan finns mindre högtider med kortare förberedelser.

För en judisk person ser det ut på liknande sätt, men med andra högtider. När du och jag i dag tar på oss arbetskläderna och går till jobbet, tar judarna på sig finkläder och går till synagogan och firar Sukkot – eller så åker man i väg på semester. Sedvänjorna och budskapen kopplat till högtiderna skiljer sig naturligtvis också.

Allt det här gör att våra liv marscherar i olika takt. Vårt beteende – och vår världssyn – är olika. Nu behöver man inte överdriva detta eftersom mycket, kanske det mesta, är likt, men det finns väsentliga skillnader. Och det viktiga är att skillnaderna ligger på områden som har med vår identitet att göra.

Om jag är främmande för de markörer som en annan person anser skapa identitet, har jag lång väg kvar till att verkligen förstå den personen.

• Landet Israel: De judiska högtiderna är i stor grad kopplade till skördar och årscykler i Israel. Många av de bibliska befallningarna är också knutna till landet och gäller bara där. De tre stora högtiderna skulle firas i Jerusalem. Det finns speciella psalmer som man sjöng på vägen dit.

Gång på gång nämns Jerusalem som centrum för tillbedjan och firande. Den traditionella hälsningen ”nästa år i Jerusalem” vittnar om den judiska diasporans medvetenhet om landets centrala roll. Högtiderna vittnar således starkt om den historiska, djupt emotionella och oföränderliga kopplingen mellan judarna och landet Israel.

Om vi som kristna verkligen vill förstå Israel och judarna är det en bra början att respektera och lägga vikt vid vårt gemensamma ursprung. Låt oss ge det Gamla testamentet, det judarna kallar Tanach, tillbaka sin värdighet. Det kommer att vara för allas bästa.

Kyrklig profil erkänner sexköp

Brott. En man som varit aktiv i den frikyrkliga sfären har utretts av polisen för brott mot sexköpslagen... torsdag 4/6 10:37

Nya bevis för att Planned Parenthood sålde fosterdelar

USA. Fakturor och videoinspelade förhör med Planned Parenthood-personal styrker misstankarna om att... torsdag 4/6 10:00

Självbestämmande enligt folkrätten är något man förtjänar

Israelkommentar Självbestämmande i enlighet med folkrätten ges till ett folk/nation som har en distinkt historia,... torsdag 4/6 00:10

Samtal om Gud under en Uber-färd

Missionsglimten Jordanien Det är en Uber. Alltså inte en vanlig gul taxi. Gul taxi innebär bönematta fastkilad i bildörrens... torsdag 4/6 00:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

Personporträtt. I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...