Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

Förbundet vid berget Sinai (i dagens Egypten) är unikt i världshistorien i det att det insåg behovet av en verklig maktfördelning flera tusen år innan Montesquieu. Foto: Wikipedia

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 2 dec 2021

Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny aktualitet. I en nyutkommen bok med den rafflande titeln The Magna Carta of humanity redogör den evangelikale samhällskritikern Os Guinness för detta unika samhällsfördrag, som slöts för över tretusen år sedan.

Han förklarar även hur det var just Sinaifördraget som utgjorde inspirationen för den amerikanska revolutionen 1776, medan den franska revolutionen några år senare byggde på helt andra ideal och värderingar. Den amerikanska självständighetsförklaringen med Bibeln som grund lade basen för ett unikt samhällsfördrag med frihet under ansvar.

Det amerikanska experimentet har, trots dess skavanker, varit en av vår tids mest framgångsrika samhällsmodeller, där demokrati och ekonomiskt välstånd har kunnat utvecklas sida vid sida.

Men i dag hotas denna tradition av revolutionära idéer med rötter i franska revolutionen.

Dagens beslutsfattare måste välja mellan dessa två oförenliga traditioner, antingen Sinai eller Paris, skriver Guinness. Endast under de senaste hundra åren har de ryska och kinesiska revolutionerna skördat över hundra miljoner människoliv i jakten på proletariatets diktatur.

Guinness vet vad han talar om. Själv undkom han med nöd och näppe att bli ett offer för Maos massmord när han växte upp med sina föräldrar som var missionärer i Kina.

I dag är det svårt att finna acceptans för nya väpnade revolutioner, men tankegodsen från 1789, 1917 och 1948 lever kvar i en muterad form som neo-marxism och postmodernism, där drömmen om ett nytt idealsamhälle består men metoderna har förnyats. Det som inte kunde uppnås med väpnad kamp skulle i stället uppnås genom den långa marschens logik.

Förenklat uttryckt: Det var viktigare att uppnå inflytande över samhällets centrala institutioner, såsom utbildning, kyrka och stat, än att visa sig kraftfull på gator och torg.

När dagens nya makthavare menar att Gud är död och därför saknar relevans för samhällsbygget, hävdar Guinnenss motsatsen. Det finnas ingen annan samhällsmodell än den judiska förbundsmodellen som kan garantera verklig frihet under ansvar, skriver han. När Bibelns Gud avskaffas ersätts han snabbt med nya husgudar, de må sedan heta Stalin, Hitler eller Mao.   

Sinaiförbundet är unikt i världshistorien i det att det insåg behovet av en verklig maktfördelning flera tusen år innan Montesquieu. Kungens makt var inte obegränsad utan granskades kritiskt av profeterna. Den religiösa sfären tillhörde prästerskapet, och regenten var ytterst ansvarig inför Gud.

Till skillnad från dagens rättighetskataloger lyfte de tio budorden i stället fram ansvaret och skyldigheten att värna om sin nästa.

I de revolutionära rörelser som sägs sträva mot att ge makten till folket sker i stället en motsatt utveckling. Under franska revolutionen decimerades antalet makthavare snabbt från de tolvs råd till att slutligen helt och hållet koncentreras till Napoleon Bonaparte, som blev ny envåldshärskare.

När de nya samhällsreformatörerna från 1968 nu har intagit ledande positioner inom kyrka och samhälle har de för första gången i historien även ett klart ekonomiskt övertag genom statlig finansiering, välvilliga privata stiftelser, generösa teknologiföretag och Wall Street.

Här ser Guinness en klar risk för en ny maktkoncentration, där allt från yttrandefriheten till religionsfrihet hotas av en ny enhetskultur, som ogillar åsiktsmångfald.

I dag tänker de flesta på Israels betydelse som föregångsland inom banbrytande teknologi och nya innovationer. Det som inte är lika självklart är att det judiska folket redan för över tretusen år sedan blev mottagare av en samhällsinnovation med långtgående konsekvenser när de tog emot budorden på Sinai berg.

När wokekulturen breder ut sig i samhället får därför Sinaiförbundet en allt större aktualitet.

Det finns ingen annan samhällsmodell än den judiska förbundsmodellen som kan garantera verklig frihet under ansvar.

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Nu är OS-truppen spikad

Sport. Den svenska OS-truppen är spikad. Skicrossåkaren Eliott Baralo, 23, och alpinåkaren Charlotta... torsdag 27/1 05:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Förintelseöverlevaren Emerich Roth har dött

Dödsfall. De som utifrån egna erfarenheter kan berätta om Förintelsen blir allt färre. Nyligen avled judiske... onsdag 26/1 22:00

Senaste nytt

    Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

    Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
    Följ Världen idag i sociala medier