Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ett riktigt gott år för Israel

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 27 dec 2018

Med bara några dagar kvar av det gamla året är det dags att granska året som gått även ur Israels perspektiv. Hur ter sig nådens år 2018 för sjuttioåriga Israel?

Det var inte många som hade räknat med ett så långt liv för den judiska staten när den utropades i Tel Aviv i maj 1948, endast ett år efter att FN:s generalförsamling hade antagit den delningsplan som utlovade såväl en judisk som en arabisk stat. Hitlers vansinniga endlösung, slutlösning, att utrota det judiska folket hade visserligen misslyckats i och med nazisternas kapitulation i maj 1945, men drygt hälften av världens judar hade strukit med i Förintelsen.

Under dessa förhållanden hade man förväntat sig ett utbrett stöd för bildandet av en egen stat för det judiska folket. Men tvärtom var motståndent mot staten Israel kompakt från grannländerna, som i stället för att acceptera en tvåstatslösning mobiliserade sina arméer till en avgörande drabbning, som skulle göra slut på drömmen om en judisk stat.

Men den unga staten Israel lyckades – mot alla odds – försvara sig, och trots upprepade försök av grannländerna att tillintetgöra den judiska staten med militära medel, har alla försök misslyckats. Att beskriva Israels 70-åriga historia som ett mirakel är därför ingen överdrift.

När vi snart skriver 2019 pulserar den judiska staten av såväl liv som framtidstro. Hur är det möjligt?

I en panediskussion i Europaparlamentet nyligen besvarade professor Andreas Kelling frågan så här: ”Israelerna är problemlösare. Där andra ser problem, ser israelerna möjligheter. Där andra såg öken och sand, såg de tidiga israeliska pionjärerna nya möjligheter att utveckla nya bevattningssystem. I dag är Israel världsledare i modern bevattningsteknik och israeliskt know-how är guld värt i en värld där allt fler länder brottas med vattenbrist.

Detta är bara en av landets nya tillväxtindustrier i en ekonomi som har kommit att kallas the start up nation. I boken med samma namn, Start Up Nation (2011), förklarar författarna Dan Senor och Saul Singer hur det kommer sig att den lilla staten Israel har fler tech-företag på den amerikanska Nasdaq-börsen än något enskilt EU-land eller världsmakten Kina.

När man saknat egna naturresurser, har detta fått kompenseras med innovation.

Då olika internationella institut under 2018 mätte medborgarnas upplevelse av livskvalitet och lycka, förvånade sig många över att Israel – ett land som oftast presenteras i nyhetsrapporteringen som en krishärd – har en av världens mest nöjda och lyckliga medborgare. Hur är det möjligt att leva under ständigt krigshot från samtliga väderstreck, men ändå uppvisa en hög livskvalitet och hög nativitet?

Den som besöker Israel för första gången i sitt liv förvånas ofta över hur människor lever ett gott liv samt hur det finns barn överallt. När Europa lider av negativ befolkningstillväxt verkar det sjuda av liv i Israel. Man föder bara barn om man älskar livet och tror på framtiden.

Jämförelsen talar för sig själv. I ett Europa som upplevt drygt sju decennier av fred och välstånd är tron på framtiden svag, medan Israel, som stått på ruinens kant ända sedan självständighetsförklaringen 1948, har en tydlig framtidstro.

Under 2018 har allt fler länder runt om i världen upptäckt att Israel rimligtvis inte kan vara roten till alla världsproblem, som så ofta hävdats, utan i stället lösningen på många av våra vardagliga problem. Det må sedan gälla cybersäkerhet, nya cancerbehandlingar eller grön teknologi.

När Afrikas länder söker förebilder och samarbetspartner riktas blickarna allt oftare till Israel. Ifall Israel lyckades förvandla öken till en blomstrande trädgård och utvecklas från u-land till i-land på bara en generation, kan det även lyckas i Afrika, resonerar man.

Om Israels första sjuttio år präglades mycket av sand och öken, så inleds nu en ny fas där landet håller på att utvecklas till en engergipolitisk supermakt, efter att man hittat mer än 900 miljarder kubikmeter gas utanför sin kust.

Naturgasfynden i Medelhavet har även öppnat ett nytt kapitel i Israels relationer till Europa, där länder som hoppas dela på resurserna bildat ett eget block inom EU till stöd för Israel. Utvecklingen visar att länders regeringar kan trotsa politiska låsningar ifall de ser tydliga ekonomiska fördelar.

I dag finner sig därför Israel i en ny situation, där en av landets bästa vänner i EU plötsligt består av bland annat den vänsterradikala regeringen i Grekland, liksom den högernationalistiska regeringen i Ungern.

Emedan EU:s beslutsfattare i Bryssel fortfarande förhåller sig styvmoderligt till Israels utveckling, vaknar i stället intresset för närmare relationer till Israel på betydligt närmare håll. Under 2018 besökte Israels statsminister Benjamin Netanyahu för första gången Oman, och kulturminister Miri Regev besökte Förenade Arabemiraten.

En av de starkaste bilder som etsat sig fast i minnet från detta år är hur Miri Regev öppet gråter av glädje medan den israeliska nationalsången ljuder – för första gången – i Abu Dabi i Förenade Arabemiraten.  

När man blickar in i det nya året 2019 är det därför inte längre någon vild förutsägelse om man förmodar att vi snart även får höra den israeliska nationalsången i flera andra arab länder.

Samtidigt som gamla ärkerivaler i Arabvärlden nu öppet omprövar sin fientliga inställning till staten Israel, finns det säkert många läsare som hoppas att samma omvärdering snart även ska gälla den svenska regeringen. Till den saken får vi återkomma i nästa årskrönika.

Under 2018 har allt flera länder runt om i världen upptäckt att Israel rimligtvis inte kan vara roten till alla världsproblem, som så ofta hävdats, utan istället lösningen på många av våra vardagliga problem.

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...