Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Dags för en ny folkbildande kampanj mot judehat

Israelkommentar · Publicerad 00:10, 8 aug 2018

Det orsakade en smärre sensation när en färsk undersökning under våren visade att hela 66 procent av amerikanska ungdomar inte kände till Auschwitz och över tjugo procent aldrig hade hört talas om Förintelsen. Sjuttiotre år efter befrielsen av de nazistiska koncentrationslägren, varav Auschwitz-Birkenau var bland de mest kända, håller den uppväxande generationen redan på att glömma bort det.

Undersökningen avslöjar ett tragiskt misslyckande med tanke på alla högtidliga försäkringar och ambitiösa utbildningsprogram som skulle hålla minnet av Förintelsen vid liv och garantera att någonting liknande aldrig kommer att ske igen. Den nyss citerade undersökningen gäller visserligen amerikanska ungdomar, men ingenting tyder på att situationen skulle vara bättre i Europa. Redan för tio år sedan uttryckte den dåvarande slovakiska EU-kommissionären Jan Figel sin oro över hur minnet av Förintelsen höll på att försvinna hos den yngre generationen. Han var speciellt orolig över attityderna hos ungdomar med icke-europeisk bakgrund, som ansåg att Förintelsen inte berörde dem och öppet ifrågasatte dess sanningsanspråk.

Tio år senare kan det konstateras att de flesta antisemitiska våldsdåden i Europa kan tillskrivas radikaliserade ungdomar av icke-europeisk härkomst som dragits med i våldsbenägna islamistiska miljöer. Utan att förringa nazistmarschen i Göteborg tidigare under året eller annan form av högerextremistisk våldspropaganda, så kan man ändå konstatera att 90 procent av våldsdåden i dag utförs av radikala islamister med icke-europeiskt påbrå. Ändå har diskussionen om den antidemokratiska utvecklingen i Europa mest handlat om situationen i Polen och Ungern.

Tidigare under året konstaterade Washington Post-kolumnisten och Yale-historikern Anne Appelbaum att inget annat land är lika tryggt för judar i dag som Polen. Landet har under året varit i skottgluggen på grund av ett kontroversiellt lagförslag att kriminalisera påståenden om att polacker samverkade med nazisterna under Förintelsen. Enligt Appelbaum är det i väst­europeiska länder, som Fran­krike, Belgien, Tyskland och Stor­britan­nien, som judarna har anledning att känna sig otrygga, inte i Polen. Statistiken stöder hennes uttalande.

Bortsett från geografiska och etno-religiösa faktorer håller attityden till Israel och det judiska folket i dag på att bli en generationsfråga. För en äldre generation som växte upp med minnet av Förintelsen, staten Israels tillkomst och mirakulösa överlevnad trots en övermäktig fiende, är det naturligt att sympatierna ligger hos den judiska staten. Men den generationen håller på att dö ut och ersättas av generationer med andra kollektiva minnen. Jag har tidigare skrivit om 68-rörelsens anti-israeliska arv som i dag stolt bärs vidare av ledande beslutsfattare och opinionsbildare i kyrka och stat. Men den generation som på mest avgörande sätt påverkar utvecklingen är de så kallade millenialisterna.

Till millenniegenerationen räknas vanligen personer födda mellan 1980 och 1999. Det är just denna grupp som i den amerikanska undersökningen inte lyckas koppla ihop Auschwitz med För­intelsen och som i allt mindre grad känner till vad som hände i Europa för drygt 75 år sedan. Deras syn på Israel färgas i stället av de av 68-rörelsen dominerade mediernas kritiska granskning av staten Israel, där den utmålas som en förtryckande ockupationsmakt. För personer med intresse för social rättvisa blir detta därför en kamp mot imperialism och kolonialism, men kampen bygger tyvärr på okunskap och felaktiga premisser. Kristna ungdomar som saknar historisk kunskap och dessutom har svag bibelkunskap hamnar lätt i riskzonen.

Det är symptomatiskt för den nya antisemitismen att det just var de unga så kallade progressiva väljarna som ledde Labour-ledaren Jermyn Corbyn till en oväntad valframgång 2017. Corbyn anklagas i dag för en öppen antisemitism, där han bland annat beskyller Israel för att agera som Nazityskland, men just för dessa radikala uttalanden får han ett brett stöd bland de unga Laboursympatisörerna. 

När europeér under medeltiden hatade judarna av teologiska skäl för att de påstods ha dödat Jesus, eller under 1800-talet av ras­biologiska skäl för att de påstods vara underlägsna den ariska rasen, anklagas judarna i dag för människorättsbrott. Att det just är staten Israel, den enda rättsstaten i hela Mellanöstern som får många svenska ungdomar att engagera sig i kampen för mänskliga rättigheter, borde ge anledning till en viss oro. Var fanns samma engagemang när hundratusentals civila, bland dem ett stort antal kristna och palestinier, fick sätta livet till under kriget i Syrien?

När den historiska förankringen försvagas ersätts den i stället med politisk manipulation. Detta kan illustreras med den feministiska riksdagskandidaten Oldoz Javidis förslag om att judarna kunde tvångsutvisas till USA så att palestinierna skulle få bygga upp sitt eget land i fred. Att Israel är judarnas historiska hemland var knappast någonting hon lärde sig i sitt eget hemland Iran, men som svensk medborgare och därtill riksdagskandidat borde hon veta bättre.

Det har nu gått över tjugo år sedan Göran Persson utlyste den nationella folkbildnings­kampanjen om Förintelsen under namnet ”Om detta må ni berätta.” Då var Oldoz Javidi 18 år och hade just gått ut det svenska gymnasiet. Hon behövde således inte konfronteras med konsekvenserna av det ultimata judehatet. I dag finns det tiotusentals ungdomar i Sverige som likt Oldoz Javidi inte tagit till sig lärdomarna från Förintelsen och i stället formas av judehat. Vad Sverige behöver i dag är en ny nationell folkbildningskampanj för att undervisa dagens skolungdomar om antisemitismen. Med mindre än en månad kvar till riksdagsvalet är det fritt fram för de politiska partierna att nappa på förslaget.

I dag finns det tiotusentals ungdomar i Sverige som likt Oldoz Javidi inte tagit till sig lärdomarna från Förintelsen och i stället formas av judehat. Vad Sverige behöver i dag är en ny nationell folkbildningskampanj för att undervisa dagens skolungdomar om antisemitismen.

Lilla Aktuellt väjde för svåra frågor om könsbyte bland barn

Könsdysfori. Att bli pojke var helt rätt för tioåriga Minea, som numera heter Max. Det berättade förra veckans ”Lilla Aktuellt”, SVT:s nyhetsprogram som vänder...

SKR: ”Migrationsverket måste respektera konvertitens tro”

Konvertiter. Migrationsverkets bedömning av konvertiter har systematiska brister, och måste ta större hänsyn till hotbild och levd tro. Det skriver Sveriges...

Många spekulationer om Bibelns Antikrist

Ledare Ett politiskt system Bibeln talar om Antikrist, den store motståndaren till Kristus. Uppenbarelseboken ger antydningar om en världsstat som ska uppstå och som ska ledas...

Olof Edsinger i DN: Låt inte 15-åringar byta kön

Könsdysfori. Regeringen måste dra tillbaka det lagförslag som skulle göra det möjligt för 15-åringar att göra ett kirurgiskt könsbyte utan föräldrarnas...

Asia Bibi är kvar i sitt gömställe

Pakistan. Det är fortfarande oklart när Asia Bibi, den kristna kvinna som den 30 oktober frikändes från en dödsdom för hädelse, ska kunna lämna sitt gömställe...