Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

President Biden vill öppna en representation för palestinierna i ett annat lands huvudstad, i strid mot flera egna och internationella lagar, samtidigt som palestinierna stämt USA för att de öppnat en ambassad för Israel i Israels huvudstad. Det låter som en bisarr, alternativ och omvänd värld, men där står vi just nu. Sorgligt och bedrövligt. Foto: Patrick Semansky/AP/TT

Biden och USA ansluter sig till palestiniernas taktik att använda ”lawfare” mot Israel.

Israelkommentar · Publicerad 00:10, 14 jul 2022

USA:s president Joe Biden besöker nu Israel och palestinierna, och det kan bli ett stormigt besök i Israel. Biden har sagt att han vill öppna en diplomatisk representation för palestinierna i Jerusalem, vilket gör israelerna väldigt upprörda. Han kallar det inte en ambassad utan ett konsulat, men det spelar mindre roll i sammanhanget.

USA har i dag en slags separat enhet för att hantera frågor kring palestinierna och deras så kallade palestinska myndighet. Denna enhet finns på USA:s ambassad i Israel, i Jerusalem, och lyder följaktligen under den amerikanske ambassadören där. Detta enligt amerikansk lag, ”The Jerusalem Embassy Act” från 1995.

Vad Biden vill göra, är alltså att öppna en separat diplomatisk enhet för palestinierna i Jerusalem. Chefen för denna enhet kommer möjligen inte att kallas ambassadör, men i praktiken vara det. Denne kommer att utses av utrikesministern och ha ministern som sin chef, precis som ambassadörer.

I valkampanjen var detta ett av Joe Bidens löften, ett löfte som tyvärr kom i skymundan. Det finns stark inhemsk opposition mot löftet, både i senaten och representanthuset. Det är helt naturligt, de flesta amerikanska politiker på nationell nivå är betydligt mer sympatiskt inställda till Israel än vad Biden är. Dessutom bryter ett sådant beslut både mot amerikansk och internationell lag, vilket Biden hittills verkat ignorera.

Man måste nämligen ha värdlandets godkännande för att öppna ambassader och konsulat i landets huvudstad. Israel är självklart mycket kritiskt, och uttrycker detta väldigt tydligt på alla politiska nivåer. Man ser det som en fientlig handling mot Israel, vilket det självklart också är. Det är ett brott mot Israels suveränitet på sitt eget territorium, i sin egen huvudstad. Vi får se var detta slutar, men det kommer att bli heta diskussioner när Biden möter israeliska ledare. Hittills verkar Biden ignorera både amerikansk och internationell lag.

Men det är värre än så, för på detta sätt ansluter sig Biden och USA till palestiniernas taktik att använda ”lawfare” mot Israel. Om ”warfare” betyder att föra krig med vapen, är ”lawfare” att föra krig med juridiska medel. Ett missbruk av internationella institutioner och ett juridiskt språkbruk, i stället för att använda verkliga lagar, för att uppnå strategiska mål. Detta har palestinierna sysslat med i decennier, sedan den så kallade fasplanen 1974, och Mahmoud Abbas har intensifierat detta krig sedan 2011. Framför allt har det handlat om att delegitimera Israels existens och att demonisera Israel på den internationella arenan.

Men Abbas och palestinierna har faktiskt gjort detsamma gentemot USA. Efter att president Trump beslutat att flytta USA:s ambassad i Israel till Jerusalem, i enlighet med både amerikansk och internationell lag, stämde Abbas USA i Internationella domstolen i Haag. Och faktum är att denna stämning fortfarande ligger kvar där.

Så Biden vill öppna en representation för palestinierna i ett annat lands huvudstad, i strid mot flera egna och internationella lagar, samtidigt som palestinierna stämt USA för att de öppnat en ambassad för Israel i Israels huvudstad. Det låter som en bisarr, alternativ och omvänd värld, men där står vi just nu. Sorgligt och bedrövligt.

Hittills verkar Biden ignorera både amerikansk och internationell lag.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00