Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Arabernas olika val om sin framtid

Israelkommentar · Publicerad 14:59, 26 jun 2019

Jared Kushners konferens i Bahrain och tendensen bland de israeliska araberna att samarbeta med den politiska högern i Israel kan verka som två fristående processer, men har egentligen en viktig gemensam nämnare. I båda fallen krävs det att araberna lyckas se förbi det nationalistiska perspektivet och i stället fokusera på det individuella och det civila.

Man behöver med andra ord lägga kampen för ”ett fritt Palestina” åt sidan och jobba för bättre levnadsvillkor för folket.

Ledaren för det palestinska självstyret (PA), Mahmoud Abbas, säger rakt ut att detta inte kommer att ske. Han beskriver en sådan utveckling som ett svek mot vad PA är till för och dömer därmed de palestinska araberna till fortsatt svåra förhållanden. De israeliska araber som nu tar till orda för ett samarbete med högerkanten är fortfarande i minoritet och har en lång väg att gå innan deras åsikter får tyngd i det arabiska samhället.

Men processen är i gång och kan förmodligen inte stoppas.

Skillnaden mellan de israeliska och de palestinska araberna är att de förstnämnda själva väljer vilken väg de vill gå, medan de palestinska inte har något val; deras ledare – som själva lever i rikedom och lyx – väljer åt dem. För de israeliska araberna är hela frågan ett lyxproblem, då deras liv i Israel är relativt komfortabelt.

Mahmoud Abbas hållning i frågan är ingen överraskning. Den går tillbaka till den ideologi som genomsyrar hela PA som organisation. Det vi i dag kallar PA är fullständigt dominerat av den Palestinska frigörelseorganisationen (PLO), som grundades 1964 med ett tydligt mål: att utplåna Israel.

Många menar att detta mål har förändrats, men när man till exempel tittar på vad som undervisas i PA:s skolor, ligger bevisbördan definitivt på dem som hävdar att en förändring har ägt rum. Abbas kamp mot Israel kräver att den nationella kampen föredras framför den civila.

Problemet är att Abbas val av ”saken framför folket” ges stöd och legitimitet av det internationella samfundet, och speciellt av EU. I Bryssel kallar man PLO:s/PA:s agenda för ett ädelt och rättfärdigt mål. Med detta stöd i ryggen har de palestinsk-arabiska ledarna valt konfrontationens och terrorns väg.

Nu står vi alltså inför ett nytt vägval och sannolikt är att man återigen väljer fel. Med EU i ryggen väljer man att kämpa för en stat som inte har någon historisk, juridisk eller moralisk legitimitet.

Det man borde göra är att kämpa för ett värdigt liv för de palestinska araberna. De israeliska araberna har redan insett att värdiga liv är att föredra och försöker i ökande grad integreras i Israel. Man skulle önska att någon (läs: EU) ville dra lärdom av detta och börja arbeta med – inte mot – de palestinska araberna.

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra