Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Även om stora delar av den världsvida kyrkan har börjat erkänna och göra upp med sitt judefientliga arv, har Jesus på senare tid åter börjat användas som slagträ mot det judiska folket – nu i skepnad av Jesus som palestinier. Foto: Lightstock

Allt fler judar tar ton: Jesus var faktiskt jude

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 25 apr 2019

Jesus har historiskt sett inte varit en så populär person inom judendomen. Även om han av allt att döma åtnjöt både respekt och beundran bland många judar under sitt jordeliv, förändrades attityden i takt med att motsättningarna mellan den tidiga kyrkan och den etablerade judendomen växte sig starkare.

Så småningom avjudaiserades både Jesus och kyrkan helt och hållet, vilket gav den kristna antisemitismen fritt spelrum. För judar blev därmed Jesus och korset symboler för hat och förföljelser.

Det är svårt att överdriva den misstänksamhet, smärta och rädsla som än i dag präglar många judars syn på kristendomen. Många israeliska skolbarn lär sig exempelvis att skriva ett uppochnervänt T i stället för plustecknet när de räknar matte, för att på så sätt undvika att skapa något som liknar det kristna korset.

Ett annat exempel är den chassidiska traditionen att uppmärksamma nittel nacht, som julafton kallas på jiddisch, genom att inte studera Torah. Bibelstudier anses nämligen inom judendomen alstra frid i världen, vilket man inte är intresserad av att bidra med på nittel nacht, då judar historiskt sett ofta fick utstå motsatsen till frid.

Även om stora delar av den världsvida kyrkan sedan andra världskrigets slut har erkänt sitt judefientliga arv och försökt göra upp med det, har Jesus de senaste åren på nytt börjat användas som slagträ mot det judiska folket, men nu i en uppdaterad skepnad: Jesus som palestinier.

Ett av många exempel på detta kunde vi se i julas, när Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt skickade ut en julhälsning på Twitter som visade en bild på Josef och Maria i skuggan av Israels säkerhetsbarriär. Bildens logik haltade visserligen ordentligt, men det underliggande budskapet gick det inte att ta miste på: Jesus var en palestinier, och han förföljdes och förtrycktes av judarna, precis som dagens palestinier.

Utöver bildens klassiska antisemitism – judarna som Jesu fiender – tillskrivs alltså Jesus en nationell identitet – palestinier – som inte existerade förrän tidigast i slutet av 1940 talet. Därmed förvandlas även staten Israel till en Jesu fiende.

Den gångna påsken erbjöd ännu ett tillfälle att sprida denna historierevisionism. ”Men Jesus, född i Betlehem, var högst sannolikt en palestinsk man med mörk hud”, stod det att läsa på sidan A2 i lördagens New York Times. Påståendet gjordes i förbigående, som om det rörde sig om någonting självklart. Ingenstans i artikeln nämndes judendomen.

”Vet de inte att Jesus var en palestinier?” skrev den amerikanske islamologiprofessorn Omar Suleiman på Twitter senare samma dag. En av de tusentals människor som delade hans tweet var Ilhan Omar, den amerikanska kongressledamoten som vid flera tillfällen de senaste månaderna har gett uttryck för grovt antisemitiska föreställningar.

Bevisligen är det alltså många som är ivriga att haka på när den här sortens åsikter vädras.

Kampanjen att förvandla Jesus till en palestinier har emellertid inte gått oemotsagd, och en tongivande grupp i sammanhanget består faktiskt av judar. Med Simon Wiesenthal-centret i spetsen har de valt att ta ton och säga det uppenbara: Jesus var en jude. Understå er inte att utnyttja honom i er hatfulla kamp mot Israel.

Det låter kanske som en enkel sak, men i själva verket är det oerhört att religiösa och sekulära judar, både i Israel och i förskingringen och tvärs över det politiska spektrat, nu väljer att se bortom mer än tusen år av kristen antisemitism för att på detta sätt ta Jesus i återanspråk.

Det låter kanske som en enkel sak, men i själva verket är det oerhört att religiösa och sekulära judar, både i Israel och i förskingringen och tvärs över det politiska spektrat, nu väljer att se bortom mer än tusen år av kristen antisemitism för att på detta sätt ta Jesus i återanspråk.

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Nytt franskt styre ska presenteras på onsdag

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande. Ersättare till... fredag 3/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda