Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Amerikanska och europeiska papperstidningar har haft bredare och djupare analyser av Gazakrigets orsaker än det som har funnits att se och läsa hos svenska nyhetsförmedlare. Foto: Fredrik Sandberg, Henrik Montgomery, Pontus Lundahl / TT

Siewert Öholm: Media underblåser nyantisemitism

Inrikeskommentar · Publicerad 06:23, 11 aug 2014

Synagogan i Malmö utsätts för stenkastning och judar där trakasseras för att de är – ja, just judar. Detsamma händer judar i andra delar av landet inte minst i storstäderna Göteborg och Stockholm. Även om förakt­et mot judar inte är nytt, ens i Sverige, är det nu fråga om en direkt antisemitisk våg. Willy Silberstein i Svenska komittén mot antisemitism, bekräftade detta senast under måndagskvällen. Det skrämmande är att denna nyantisemitism alltmer framstår som aningslöst underblåst av flera av de stora nyhetsredaktionerna som SR, SVT och Aftonbladet. Susan Ritzens rapportinslag (SVT) i måndagskväll är en obehagligt typisk sammanfattning av hur journalistiken kring Gazakriget sett ut. Syrienkriget tog mediepaus liksom Ukrainakriget hela juli! Att förneka, eller inte inse, effekten av hur främst de här redaktionerna har skildrat Gazakriget kan bara ha tre förklaringar. 

Den första kan vara att de aktuella redaktionerna, ansvariga redaktörer och journalister ”på fältet” förnekar sig själva som professionella yrkespersoner, och inte heller vill ta ansvar för vad vi genom modern forskning vet kring medier och nyhetsjournalistikens effekter och påverkan. De tillåter känslor och pöbelvindar att styra sina publicerings­beslut. Notera pöbelreaktionerna på Stefan Löfvens Facebook-inlägg om Israels rätt att försvara sig, som ledde till direkta fascistiska hatinlägg, hets mot folkgrupp, antisemitiska påhopp. Detta kallade Aftonbladet mediestorm mot Löfven, och skulle förstås som att stormen stödde Hamas och pale­stinierna mot Israel. 

Vissa nyhetsredaktioner spelar med i den svarta dramaturgin. SVT:s centrala nyhetsredaktioner har i allt väsentligt koncentrerat sina rapporter från Gaza, trots att hoten av Hamas dagliga missiler skapade ständig skräck i Israel och de drabbade hade 15 sekunders beredskap till skyddsrummen. Israelerna satsade på skyddsrum i stället för, som Hamas, mänskliga sköldar vid skolor och sjukhus. Svensk rapport­ering skilde sig från inter­nationella nyhetssänd­ningar genom att där intervju­ades även företrädare för Israels arme, gjordes analyser av politiker, forsk­are, militärer kring orsakerna till det till synes oproportionella kriget. Bilden av Hamas blev inte den ”befrielserörelse” SVT-rapporteringen skapade, utan i stort den terrororganisation som saknar andra arabländers, inklusive Egyptens, stöd. Saudiarabiens kung, liksom USA:s John Kerry lägger hela skulden på Hamas.

I SR diskuterade en palestinsk professor om barns traumatisering i Gaza, orsakad av israelerna, trots att barns och vuxnas traumatisering i södra israel på grund av Hamas urskiljningslösa missilbombande under 10 år lett till både akut traumatisering och ett flertal forskningsrapporter. Återigen journalistiskt ”tunnel­seende”, som vänligaste iakttagelse.

Aftonbladets skildringar från Gaza är just de krigsrubriker, som i en enda mening kan sammanfattas: ”Krigets första offer är sanningen”. Amerikanska och europeiska papperstidningar har haft bredare och djupare analyser av krigets orsaker och historia. Washington Post är ett exempel.

Det andra, som kan förklara svenska mediers obalans, kan vara att redaktionerna inte alls handlar känslomässigt eller trendkänsligt. De använder i stället sin mediemakt till propaganda för egna ställningstaganden och gör sig till basuner för den part som vill förinta Israel som stat och judarna som folk. 

Teorin om det syftet blir trovärdig, om man vet, och förtiger, vad Hamas formulerat i sitt eget Charter, och att nyhetsredaktionernas skildringar till troligen 90 procent utgår från att det är Israel som är angriparen. Journalistikens oskrivna rätt att vara partisk har hittills inneburit  att försvara demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och religionsfrihet. Detta förefaller helt åsidosatt. Hamas politik och islamistiska fundamentalism är motsatsen till vad journalister annars vill försvara. Hamas, ISIS och Al Qaida har samma ideologiska bas. Journalisterna är medvetet och i praktiken basuner för terrorstyre och antisemitiskt hat.

Den tredje förklaringen kan vara att journalisterna ”på fält­et” är direkt naiva och historie­lösa. Även när det gäller nutidshistoria. Man behöver inte alls referera till förintelsen, eller medeltida pogromer för att iaktta att journalisterna inte ens hängt med i nutidshistorien. 

I den situationen hänger man sig lätt åt känslojournalistik. Den kan vara formidabelt skicklig, som Johan Mattias Sommar­ströms i SR. Hans rapportering, senast i P1 Morron tisdag, kan vara utomordentligt viktig för att vi alla ska inse krigets fasor och enskilda människors lidande. Men den är ändå bara ett känslo­mässigt fragment av en helhet som medvetet, illvilligt eller politiskt infernaliskt döljs, förnekas och negligeras. Ansvaret för den rapporteringen har vare sig Ritzen eller Sommarström personligen, utan de redaktions­ledningar i Stockholm som formar programmen.

Lika lätt som att se att något gått snett i redaktionernas saklighet och professionalism, lika lätt är det att se vad som saknas för att just undvika den oroande effekten av antisemitism mot judar i Sverige. Judar i Sverige är svenska medborgare. De kan inte åläggas ansvar för staten Israels handlingar, hur avskyvärda eller olyckliga de än kan ses av omvärlden. Varför saknas bakgrundsanalyser och historia. Varför saknas berättelsen om Hamas historia och mål? Israels historia vet vi en hel del om.

 När Israel bildades, 1948, var större delen av området brittiska eller franska mandat. Viktigt för bilden av palestinierna, är såväl historien kring Syrien och Irak som att Gaza i ”nutid” var ockuperat av Egypten. Samma Egypten har med olika regimer upprätthållit, och upprätthåller idag, sin del av blockaden mot Gaza, även efter det att Israel avslutade sin ockupation 2005. Ett enda enskilt inslag eller en artikel är inte ett bevis för sambandet mellan mediebilderna och nyantisemitismen. Här talar vi om en månads dagliga rapportering. Bevisbördan ligger faktisk nu hos redaktionsledningarna i Sverige, att motbevisa att det resultat, med en sorgligt växande svensk nyantisemitism de ser ut att vara ansvariga för, inte varit deras syften. 

Kontentan blir, oavsett teorier om de journalistiska motiven, att om en part utmålas som demoniska barn- och kvinnomördare, medan den andra partens dagliga krigföring inte ens finns i skildringarna får det effekter i hur kriget uppfattas. Israel blir ett ord som förväxlas med judar och därmed göder man ett förnyat hat mot judar, som nu är väl synligt i Sverige. 

Det blir horribelt att mäta mänskligt lidande i siffror. Men även skildringen av mänskligt lidande måste berätta om orsaker och verkan, moral och motiv. Den mediala skildringen av Gaza-Israel-kriget gör svart till vitt och hyllar islamistisk fundamentalism och terror utan att förstå att man samtidigt göder mycket svarta antisemitiska stämningar i Sverige. Om detta borde vi vara journalistiskt överens.

Siewert Öholm
redaktionen@varldenidag.se 

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

V vill se ”svenska elpriser” – utmanar EU:s konkurrenslag

Energipolitik. Vänsterpartiet vill införa ett lägre pris för svenska elkonsumenter och behålla marknadspriset för... lördag 13/8 12:00

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Låt oss välsigna och hedra alla lärare

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Det här är sista söndagen innan skolan börjar. Sex–sjuåringarna, som ska börja skolan, undrar hur... lördag 13/8 00:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

M-förslag om adhd-test för barn i utsatta områden sågas

Politik. Moderaterna i Stockholm vill att barn i utsatta områden ska snabbtestas för adhd för att fler ska... fredag 12/8 21:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier