Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Är klimathotet verkligt eller överdrivet? Hur det än är så uppmanar Siewert Öholm till att våga öppna upp debatten i frågan. Foto: AP Photo/TT

Klimatlarmen, Antikrist och världsherravälde

Inrikeskommentar · Publicerad 12:39, 9 apr 2014

Häromveckan presenterades en ny rapport från FN:s så kallade klimatpanel, IPCC. Panelen är en minst sagt skamfilad institution, men gör ändå anspråk på att företräda den samlade och enda sanna forskningen om planetens klimatutveckling. Denna gång höll panelen möte i Yokohama i Japan. Rapporten är på 2 500 sidor, och har dessvärre tagits emot med större vördnad än när Mose fick stentavlorna på sin tid. Dokumentet(en) från IPCC behandlas mer eller mindre som gudomliga urkunder vars syften är att profetera om kaos. Normala vetenskapliga prövningsmetoder och diskussioner negligeras eller bannlyses.  I stället kräver man att politiker ska fatta beslut utifrån direkta spekulationer och hypoteser. Detta är en hårdragen analys av IPCC:s verksamhet och motiv. De som gör den typen av analyser avfärdas bryskt som ”klimatförnekare” och oseriösa.
Journalister, även kunniga sådana, har nu under flera år spelat med i IPCC:s alarmretorik. Svensk journalistik tycks vara unikt följsam när det gäller alarm-anpassning. Rubrikerna efter den senaste rapporten var entydiga OCH(!) ensidiga:
DN: Delar av jorden obeboelig vid fyra graders ökning.
SvD: Klimathotet förvärras
ETC: IPCC:s klimatrapport varnar för katastrof
SR Vetenskapsradion: … stigande hav, smältande glaciärer, värmeböljor, torka…

Även om det i årets rapportering fanns citat från vissa vetenskapliga kritiker, formas ändå artiklar och analyser med tolkningsföreträde för rapportens slutsatser och beskrivningar av hur dramatiska politiska beslut krävs för att förhindra den aviserade undergången.
Det största felet är inte själva rapporten. Det orimliga är ensidigheten och den närmast fanatiska tilltron till sanningshalten i de församlade forskarnas rapport. Den skrämmer och den ger upphov till en seriös reflexion om huruvida allt står rätt till, och med vilka syften IPCC arbetar.
Rapporten har en medvetet apokalyptisk utformning, delvis jämförbar med Jesus i Mark 13:1-8, eller Daniels profetia i Dan 2:31 ff, men utan Daniels slutsatser. IPCC ligger möjligen närmare isländska mytologin i Ragnarök än Bibeln i sina profetiska anspråk. Metoden kan inte vara en tillfällighet, men det är ofta otacksamt att vara profet. Dessutom bör falska profeter avslöjas. 

Om rapporten hade slagit fast fakta med sedvanliga vetenskapliga evidens, vore motivmisstankar överflödiga. Nu förhåller det sig inte så. I stället har rapporten korrigerat tidigare spekulationer, som att Himalaya och glaciärerna vid polerna smälter, eller att korallreven försvinner. Nu har man förnyat sig och tagit in ett nytt ordval i argumentationen. Ordet är ”OM ”. Politiska beslut ska alltså i framtiden bygga på tämligen oklara teorier där slutsatsen är: ”om”…. jordens temperatur stiger med fyra grader är katastrofen här.
Tvärtom har jordens temperatur inte stigit på de senaste 16 åren, enligt en rapport publicerad i Schweiz. Rapporten påstår att samtliga IPCC:s 70 så kallade klimatmodeller saknar vetenskapligt värde. Både i Schweiz och till exempel i Kanada finns en öppnare debatt (och kanske fler fristående och objektiva forskare) där också IPCC:s rapporter kan ifrågasättas. Ibland även motiv och drivkrafter. Löner, forskaranslag, livstidsanställning och roliga flygresor kan vara några primitiva motiv. Men det finns kanske de som är allvarligare.

I fredags (5 april) hände dock det märkliga i Sverige att en av våra främsta och erkända klimatforskare, professor Lennart Bengtsson, tog bladet från munnen i en intervju i Dagens Industri. Bland annat säger han att … det föreligger en obehaglig tendens hos medierna att ”överdriva väderfenomenen och skapa en atmosfär av upphetsning hos allmänheten i syfte att få stöd för drastiska åtgärder ….” ..”man kan inte genomföra gigantiska investeringar baserade på hypoteser….”
Sedan kommer han in på behovet av kärnkraft och långsiktighet för att reducera växthusgaser, men också planering, som i Holland, när människor vill bo där vi vet att riskerna redan är stora. Han ifrågasätter vindkraften som effektiv. ”25 års klimatpolitik har hittills varit ett misslyckande” , enligt professor Bengtsson. Hade vi inte haft fossil energi under de senaste 150 åren” … hade vi levt i ett primitivt samhälle i sönderfall … eller i ett totalitärt medeltidssamhälle”.

Med en inte alltför romantisk eller konspiratorisk ådra är det ändå lätt att känna obehag när klimatforskareliten talar om ”world governance”, alltså Världsherravälde. Därifrån är det inte långt till tankar om världhärskare och apokalyptens Antikrist.  I ett demokratiskt samhälle är det både en intellektuell och kristen plikt att ifrågasätta och pröva. I synnerhet när en ny ”tidsanda” uppträder som kräver en trohetsförklaring och en underkastelse som kan föra hela mänskligheten vilse. Var gärna lite lutheran, alltså, fortsätt plantera dina träd. Öppna debatten! Våga fråga och ifrågasätta. Ta gärna med Gud, Skaparen, i ditt inre samtal även om den yttre miljön. En del av gudssvaren får vi vara med och forma själva utan de att förestavas av diverse självutnämnda profeter.

Siewert Öholm
redaktionen@varldenidag.se 

Läs mer: Alla artiklar av Siewert Öholm samlade

Vilket EU-land ska bli först med att flytta sin ambassad?

Israelkommentar Hemkommen efter ännu en intressant resa till Jerusalem känner jag mig inspirerad att kommentera ambassadflyttningarna i Israel. I skrivande stund har...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.