Men Herrens ögon ser till dem som vördar honom, till dem som hoppas på hans nåd,
Psaltaren 33:18

Världen idag

Det händer saker på kultursidorna

Inrikeskommentar · Publicerad 11:33, 1 mar 2018

De senaste veckorna har kultursidorna i flera av våra största tidningar bjudit på läsning av sällan skådat slag. Analyser som för några år sedan lyste helt med sin frånvaro, har plötsligt beretts plats i alltifrånExpressen och Aftonbladet till Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Konkret handlar det om två olika huvudspår, som lite förenklat kan kallas för ”Åsiktskorridor och genusideologi” respektive ”Transideologi kontra feminism”. Vi tar dem i tur och ordning.

Begreppet ”åsiktskorridor” myntades för några år sedan av statsvetaren Henrik Oscarsson. Han pekade då på ett antal utbredda åsikter i befolkningen som sällan eller aldrig får något utrymme i den offentliga debatten. Det som nu håller på att hända är alltså dels att denna korridor håller på att breddas, dels att den börjar bli allt mer ifrågasatt.

Särskilt tydligt märks detta i mediernas granskning av våra statliga myndigheter. Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi har i en uppmärksammad artikelserie beskrivit och kritiserat hur genusvetenskapens teorier har blivit alltmer dominerande på svenska universitet, ivrigt påhejade av bland annat Nationella sekretariatet för genus­forskning. Han pekar på hur radikala teorier om kön och genus pådyvlas lärare och elever på ett sätt som kväver den akademiska friheten.

Liknande kritik har iGöteborgs-Posten levererats av bland annat Adam Cwejman, som beskriver hur ”en specifik kritik och dekonstruktion av vissa normer samt vissa maktordningar och hierarkier” används och framhävs på svenska universitet. I flera fall på så sätt att människor som inte skriver under på dessa läror betraktas som icke anställningsbara.

Under lång tid har det inom kulturvärlden varit fritt spelrum för dessa och liknande förhållningssätt. Men på senare tid har det alltså hänt något nytt. Tidigare fredade fenomen har blivit föremål för granskning även på de stora kultursidorna.

Ola Wong skriver i Svenska Dag­bladets kulturdel om hur Alice Bah Kunke har beordrat statens kulturråd att ”betona frågor om sexuella trakasserier” och att särskilt stödja sådan litteratur som lyfter fram ”frågor om jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet”. I samma artikel intervjuar han företrädare för kända förlag, däribland vänsterförlaget Ordfront, som alla känner oro inför den politiska styrningen. Som en av dem uttrycker det: ”Samtliga krav [från kultur­rådet] utom det första innebär att kvaliteten är underordnad de politiska målen.” Och: ”Det har blivit viktigare att ha genusbredd än hög kvalitet.”

Ännu mer intressant är kanske attAftonbladets Åsa Linderborg ger de nu nämnda rösterna sitt stöd. ”Det är en nutida paradox att så många i demokratins och mångfaldens namn kräver åsiktskorrigeringar”, skriver hon. Hon varnar också för en utveckling där Sverige riskerar att hamna i samma kategori som Ungern och Polen i fråga om politisk styrning av kulturen.

Åsa Linderborgs tidning har även upplåtit plats för en annan intressant kulturdebatt, som från början sattes i gång av Kajsa Ekis Ekman och som därefter har pågått i såväl Aftonbladet som Expres­sen. I denna är det två helt andra grupper som drabbar samman, nämligen transaktivisterna och de traditionella feministerna.

Från feministiskt håll börjar man på allvar att ställa frågor med anledning av transideologin, eftersom man har insett att transrörelsens syn på kön som något enbart metafysiskt (”jag är det jag definierar mig själv som”) rycker undan mattan för det feministiska projektet. Varför kämpa för kvinnors rättigheter, om det biologiska könet inte längre har någon betydelse?

De här frågorna har redan lyfts fram iVärlden idag, bland annat i förra månadens bilaga om normkritik. Men det är helt nytt att de så öppet debatteras i profana medier. I söndags publicerade Åsa Linderborg en ny text, där hon skrev: ”Jag tror … att framtidens åsiktsarkeologer kommer säga att 10-talet var ett decennium när man ständigt försökte stoppa misshagliga tankar. Kurslitteraturen märktes med trigger warning och grupp efter grupp krävde ’trygga rum’.” Därefter tillägger hon, med syftning på sin egen tidning: ”Den som vill ha åsiktskorrigerade kultursidor får leta någon annanstans.”

Måtte denna trend få hålla i sig!

De här frågorna har redan lyfts fram i Världen idag, bland annat i förra månadens bilaga om normkritik. Men det är helt nytt att de så öppet debatteras i profana media.

Antalet platser på iva blir allt färre i Sverige

Sjukvård. Antalet intensivvårdsplatser i Sverige fortsätter att minska och kritiska röster talar bland annat... fredag 28/1 16:51

Anklagelserna mot Bibeln måste bemötas och tas på allvar

Ledare I mer än två hundra år har kristen tro utsatts för kritik – inifrån den kultur som själv är ett... lördag 29/1 00:10

Teater, helande och omvändelse

Missionsglimten Här kommer en hjärtlig hälsning från Kroatien. Nu är julhögtiden nästan slut – på riktigt. För oss... lördag 29/1 00:00

Släpp in Jesus att värma dig på köldsöndagen

Omöjligt vara både kall och varm som kristen lördag 29/1 00:00

Regeringen: Sök upp familjer där barnen inte går i förskola

Politik. Det ska bli tvingande för alla kommuner att bedriva verksamhet där man söker upp och påverkar... fredag 28/1 13:00

Liberala demokrater pressade inför höstens mellanårsval

Ledare Nästan varje USA-president brukar möta sitt första mellanårsval i motvind. Man lovade stort i... fredag 28/1 00:10

Grattis till doktorshatten, prins Daniel!

Ledare Prins Daniel har utsetts till hedersdoktor vid Karolinska institutet i Stockholm för sina stora... fredag 28/1 00:00

Senaste nytt

    Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

    Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till...

    Släpp in Jesus att värma dig på köldsöndagen

    Omöjligt vara både kall och varm som kristen
    Följ Världen idag i sociala medier